Formuesforvaltning

Alt du trenger å vite om skatt på forskudd av arv

Når det kommer til forskudd på arv, er det flere aspekter man bør tenke på. Å forstå reglene og implikasjonene er avgjørende for både arvelater og arving.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Forskudd på arv er en handling hvor en arvelater, vanligvis en forelder, gir en del av det som er ment å være fremtidig arv til en eller flere av sine arvinger mens arvelateren fortsatt lever. 

  Dette kan være i form av pengegaver, eiendom, aksjer eller andre verdier. Hensikten er ofte å hjelpe arvingene økonomisk på et tidspunkt i livet der det kan ha stor betydning. Forskudd på arv kan også brukes strategisk for å fordele formue og verdier på en måte som unngår konflikt etter arvelaters bortgang.

  Les mer: Fem stjerner og gullmedalje til Finansco sin fondsforvaltning

  Regler for å gi forskudd på arv

  Reglene og retningslinjene for forskudd på arv er i stor grad regulert av arveloven. Når det gis forskudd på arv, er det viktig å ta hensyn til disse aspektene:

  Rettferdighet blant arvingene

  Dersom det er flere arvinger, kan/må/bør man sørge for at forskuddet er rettferdig fordelt. Hvis en arving mottar en betydelig arv eller gave, og de andre arvingene ikke mottar tilsvarende, kan denne forskuddsarven avkortes i mottakers senere arv, med mindre annet var arvelaterens uttrykkelige ønske.

  Uskiftet bo

  I tilfeller der en person sitter i uskiftet bo, kreves det samtykke fra alle livsarvingene for å gi forskudd på arv.

  Dokumentasjon og avtaler 

  Det anbefales sterkt å ha klare avtaler og dokumentasjon om forskuddet på arv. Dette bør inneholde informasjon om størrelsen på forskuddet og eventuelle forpliktelser som følger med.

  Vurdering av verdier

  Ved overføring av fast eiendom som forskudd på arv, er det viktig å gjøre en vurdering av eiendommens verdi, slik at det ikke overskrider arvingens del av arven – med mindre det er en ønsket effekt.

  Åpenhet og kommunikasjon

  Åpenhet og tydelig kommunikasjon er nøkkelen, spesielt når det er flere arvinger involvert, for å sikre rettferdighet og forståelse blant alle parter.

  Les mer: Verdien av langsiktig rådgivning med en formuesforvalter.

  Finansco hjelper deg med forskudd på arv.
  Våre erfarne rådgivere hjelper deg både med skatt og forvaltning av formue.

  Forskjell på gave og forskudd

  Mange foreldre velger å gi gaver til barna sine. Dersom man gjør dette bør det gjøres kjent for øvrige arvinger, slik at man blant annet unngår familiekonflikter.

  Forskudd på arv og gaver har distinkte juridiske definisjoner og konsekvenser. Mens gaver er vederlagsfrie formuesoverføringer som gjøres uten forventning om retur eller avkorting i arven, behandles forskudd på arv annerledes. 

  Forskudd på arv regnes som en forhåndsdistribusjon av arven, som skal/må/kan avkortes ved senere arvefordeling. Dette betyr at hvis en person gir et betydelig beløp eller eiendom som forskudd på arv, vil mottakerens andel av den fremtidige arven reduseres tilsvarende. 

  Giverens intensjon er avgjørende for om overføringen er en gave eller forskudd på arv. Det bør dokumenteres klart for å unngå misforståelser ved arveoppgjøret.

  Hvor mye kan man få i gave eller arv?

  Det er ingen absolutt regel for når eller hvor mye som kan gis i forskudd på arv. Det avhenger av giverens økonomiske situasjon og ønsker. Det er viktig å være oppmerksom på pliktdelsarv, som sikrer arvinger rett til en bestemt del av arven, uavhengig av testament. Forskudd på arv bør heller ikke gå på bekostning av arvelaters forpliktelser.

  Skattemessige hensyn

  Når man mottar en monetær gave eller forskudd på arv er det viktig at alt går riktig for seg, samtidig som man må forstå skatteimplikasjonene:

  • Ingen arveavgift: Etter at arveavgiften ble fjernet i Norge i 2014, er det ikke lenger arveavgift på overførte verdier som forskudd på arv, men det er ingen garanti for at den ikke gjeninnføres senere.
  • Oppdater skattemeldingen: Selv om det ikke er skatt på selve arven, kreves det at overføringer over 100 000 kroner oppgis i skattemeldingen. Dette er for å forklare endringer i mottakerens formue, selv om pengene ikke er skattepliktige.
  • Formuesskatt: Mottakeren av forskudd på arv kan bli underlagt formuesskatt dersom den totale formuen overskrider skattefrie grenser. Formuesskatten beregnes på mottakerens samlede formue, inkludert arven.

  Husk på at reglene rundt skatt kan være komplekse, og det anbefales å konsultere en skatteekspert for spesifikke situasjoner.

  La Finansco bistå

  Med vår erfaring kan Finansco veilede deg gjennom denne prosessen. Vi rådgir deg om hvordan du best forvalter og investerer overskuddslikviditet. Vi sikrer også at midlene fordeles optimalt i henhold til dine ønsker og behov.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.