Helhetlig rådgivning

Verdien av god rådgivning og struktur er ikke bare finansiell – det gir også trygghet, frihet og fleksibilitet i hverdagen. Vi hjelper våre kunder med å nå disse målene.

Formuesforvaltning med deg i sentrum

Formuesforvaltning

Våre formuesforvaltere hjelper med å trygge en god, finansiell tilværelse for deg og din familie – både nå og i fremtiden. Med oss på laget sørger vi for at formuen bevares og utvikles innenfor dine ønskede rammer. Personlig og individuelt tilpasset rådgivning fra en uavhengig formuesforvalter.

Les mer

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen hos Finansco setter sammen og forvalter porteføljer bestående av fond. Som en uavhengig aktør står vi fritt til å velge de fondene vi mener til enhver tid er best, og vi har høye krav til hvilke fond som kan inngå i våre porteføljer. Disse porteføljene inngår som en del av verktøykassen i den mer helhetlige formuesforvaltningen som ytes våre kunder.

Les mer

Forretningsførsel

Finansco Forretningsførsel AS er et autorisert regnskapsførerselskap med erfarne ansatte. Regnskapsførsel for ditt AS skal flyte problemfritt gjennom hverdagen, men en regnskapsfører skal også være noen å kunne lene seg på i de situasjoner hvor man trenger utvidet kompetanse.

Les mer

Avdekke og forstå

 • Økonomi
 • Mål og planer
 • Kunnskap & forståelse
 • Bærekraftspreferanser
 • Risikopreferanser og avkastningsmål

I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med kunden ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon. Vi ser da samtidig på hensynet til skatt, kundens juridiske sikkerhetsnett i form av fremtidsfullmakt, testamente og lignende, samt mulig effektivisering av regnskapsførsel for AS. Basert på dette lager vi et uforpliktende og kostnadsfritt utkast til formuesplan.

Førstegangsmøte

Kontrollere

 • Gjennomgå utkastet til formuesplan
 • Validere data
 • Sikre felles forståelse
 • Gjøre eventuelle endringer og tilpasninger
 • Ferdigstille formuesplan

Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer. Det er her også aktuelt med en nøyere gjennomgang av eventuelle juridiske avtaler, og det trekkes på flere interne ressurser om nødvendig. Dette resulterer i en individuelt tilpasset plan og struktur, og et dokument som gir et godt grunnlag for videre beslutning eller sammenligning.

Arbeidsmøter

Formalisering

 • Implementere portefølje
 • Definere startportefølje
 • Taktisk vurdering
 • Analyse av markedsklima

Kjetil Gregersen

Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres. Basert på analysen planlegger vi når og hvordan midlene skal plasseres i markedet. Hvis markedet har endret seg noe i perioden justeres også startporteføljen deretter. Vi kan her også vurdere om vi skal dele opp fondskjøpene i flere omganger.

Formalisering

Overvåke og evaluere

 • Tilpasninger ved behov
 • Utvikling kundesituasjon
 • Rapportere
 • Gjør porteføljen som den skal?

Nå er vi i den siste delen av FinanscoProsessen, der vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig. Kunden har alltid tilgang til å følge verdiutviklingen via sin kundeportal i FinanscoOnline, hvor kundedokumenter også kan lastes opp kryptert. Formuesforvalteren følger også opp kunden personlig og vedkomne er tilgjengelig for kunden når som helst. Tett oppfølging er viktig for oss. Større endringer i markedet, eller kundens egen livssituasjon, kan føre til viktige justeringer av porteføljen, spareavtaler/uttaksavtaler og eventuelle juridiske dokumenter.

Kundeforhold

Finansco i media

Forvaltning av din formue slik det skal være

Helhetlig formuesforvaltning

Du får en helhetlig plan for forvaltningen av din formue hvor både individuelle mål og preferanser til risiko og avkastning er hensyntatt. Andre hensyn kan være skatt, regnskapsførsel, arv eller lignende. På den måten får du all nødvendig kompetanse samlet på ett sted.

Avkastning

Det er ikke bare snakk om finansiell avkastning. Det er også snakk om frigjøringen av tid, å ha tryggheten om at formuen forvaltes godt og det å trygge frihet og fleksibilitet for seg og sin familie i fremtiden.

Kompetanse

Det å velge egnede plasseringer og å utøve god investoradferd er en krevende jobb, og mange bør være tjent med å velge profesjonell kompetanse på dette – profesjonell kompetanse hvor du som kunde er i fokus!

Tett oppfølging

Hos Finansco er vi opptatt av å gi tett og personlig oppfølging av våre kunder i alle deres livsfaser. Du fortjener å være mer enn bare et tall i mengden.

Kontakt oss

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

  Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.