Formuesforvaltning

Valutasikret fond – ja eller nei?

Ved å valutasikre fondsplasseringene fjerner man valutasvingningene, og sitter igjen med aksjeavkastningen. Er dette profitabelt?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Vi har de seneste årene opplevd enorme svingninger i valutamarkedet pga Koronakrisen, oljeprisfall og børsfall. Det har ført til en flukt fra små valutaer og inn i «trygge» havner som Dollar, Euro og Yen. 

  Med valutasikrede aksjefond trenger du ikke å bekymre deg for svake norske kroner eller dyre amerikanske dollar. Fondene dine vil da i større grad være beskyttet mot disse valutasvingningene.

  Hvilke fordeler har valutasikrede fond?

  Siden de aller fleste globale aksjefond ikke er valutasikret, skal andelseiere i norske kroner være glade i disse dager. Det innebærer at avkastningen i fondet er summen av aksjeavkastningen og valutaavkastningen (endring i kronekursen). Når kronen svekker seg som den har gjort de seneste årene, vil det øke kroneverdien på de globale fondene.

  Les også: Fem stjerner for fondsforvaltningen fra Morningstar

  Fondsplasseringer

  Ved å valutasikre fondsplasseringene fjerner man valutasvingningene, og sitter igjen med aksjeavkastningen.

  Vår felles formue, oljefondet, har nytt godt av den svake norske kronen de siste årene, og siden oppstart av oljefondet har vi tjent 1 390 milliarder NOK på svekkelser av kronekursen, der mesteparten er tjent de siste 6 årene.

  Ser vi på to like globale indeksfond fra 01.01.20 og frem til f.eks 01.04.24, der det ene er valutasikret og det andre ikke, vil det valutasikrede fondet ha en avkastning på 47,5 %, mens den uten valutasikring vil ha en avkastning på -74,2 %. En forskjell på hele 26,7 %, som ene og alene skyldes kronesvekkelsen relativt til særlig USD og EUR.

  Eirik Furuseth i Finansco

  Snakk med en formuesforvalter i Finansco om fondsplasseringene dine.

  Bør man valutasikre investeringene sine?

  Med en historisk svak krone er det derfor mange lurer på om man bør valutasikre investeringene sine.

  Det korte svaret er at man ikke bør valutasikre aksjefond. På lang sikt skal det ikke lønne seg å valutasikre aksjefondet fremfor det samme fondet uten valutasikring. Grunnen til det er at valutasikring koster noe penger, og på lang sikt er valutasikring et nullsumspill. 

  Rentefond bør man derimot valutasikre fordi avkastningen herfra skal gi en stabil og lav avkastning, og da kan valutasvingningene ødelegge dette.

  Valutasvingninger

  Men siden valutasvingninger kan ha mye å si på avkastningen og risikotagningen, spesielt på kort og mellomlang sikt, er dette et av elementene Finansco tar hensyn til for våre kunder, men da først og fremst av taktiske årsaker. Dette skjer på flere nivåer; våre porteføljeforvaltere hensyntar dette i de forskjellige porteføljestrategiene, i underliggende plasseringer, markeder og sektorer etc. På lengre sikt vil vi normalt ligge i fond som ikke er valutasikrede, men i noen markedsforhold vil vi vurdere valutasikrede fond for kortere perioder.

  Formuesforvalterne vurderer deretter igjen hvilken porteføljesammensetning som er riktig for den enkelte kunde. Ingen kunder er like, og vi mener at hvilken strategi og porteføljesammensetting som er best, må tilpasses deg og din situasjon. Om naboen din har valutasikret sine plasseringer, betyr ikke at det er riktig for deg.

  Forståelsen av valutasikrede fond

  Valutasikrede fond representerer en tilnærming for investorer som ønsker å minimere risikoen og verdisvingningene forbundet med valutafluktuasjoner. I 2024, et år preget av økende global usikkerhet og volatilitet i valutamarkeder, har interessen for slike fond vokst betraktelig fordi kronekursen er på historisk svake nivåer. 

  Valutasikring fungerer ved at fondsforvalteren bruker finansielle instrumenter for å nøytralisere effekten av valutasvingninger. 

  Dette sikrer at investorens avkastning i større grad speiler den underliggende verdien av de investerte aktiva, uavhengig av valutabevegelser. 

  Forståelsen av valutasikrede fond

  Valutasikrede fond representerer en tilnærming for investorer som ønsker å minimere risikoen og verdisvingningene forbundet med valutafluktuasjoner. I 2024, et år preget av økende global usikkerhet og volatilitet i valutamarkeder, har interessen for slike fond vokst betraktelig fordi kronekursen er på historisk svake nivåer. 

  Valutasikring fungerer ved at fondsforvalteren bruker finansielle instrumenter for å nøytralisere effekten av valutasvingninger. 

  Dette sikrer at investorens avkastning i større grad speiler den underliggende verdien av de investerte aktiva, uavhengig av valutabevegelser. 

  Finansco-ansatte

  Våre rådgivere har lang erfaring.

  Viktige faktorer ved valg av valutasikrede fond

  Når du vurderer valutasikrede fond, er det essensielt å forstå de tilknyttede kostnadene. Selv om valutasikring kan beskytte investeringene dine mot valutafluktuasjoner, medfører denne sikringen en kostnad som kan påvirke den totale avkastningen. 

  I 2024 har mange investorer veid denne kostnaden mot potensielle fordeler, spesielt i lys av det volatile valutamarkedet. En annen faktor å vurdere er fondets eksponering mot spesifikke valutaer og hvordan dette passer med din investeringsstrategi og risikoprofil. 

  Langsiktig perspektiv på valutasikring

  På lang sikt er det bred enighet blant økonomer og investeringseksperter om at valutasvingninger tenderer til å nøytralisere seg. Dette perspektivet understreker viktigheten av å ha en klar forståelse av hvorfor og når valutasikring bør vurderes. 

  Det er viktig å huske at mens valutasikring kan tilby beskyttelse mot valutarisiko på kort til mellomlang sikt, bør beslutningen om å bruke slike fond være basert på en omfattende vurdering av din personlige investeringshorisont og risikotoleranse.

  Kontakt Finansco for en prat

  Finansco er en formuesforvalter som betjener både private kunder og holdingselskaper. Vårt hovedfokus er å tilby personlig assistanse og oppfølging til våre kunder. Tillit fra våre kunder er avgjørende for arbeidet vårt. 

  Vi tilbyr tjenester innen formuesforvaltning, forretningsførsel, veiledning om bærekraftige investeringer og rådgivning knyttet til arv og generasjonsskifte.

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Finansco for en uforpliktende samtale om dine behov.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.