Formuesforvaltning

Rentefond: Hva er det?

Er du på jakt etter et sted å plassere sparepengene dine som vil gi bedre avkastning enn en sparekonto, samtidig som risikoen for tap er lav? Da kan et rentefond være et godt alternativ for deg.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Et rentefond har lavere risiko enn et aksjefond, og er dermed et populært alternativ for mange investorer.

  Men hva er egentlig et rentefond? I denne artikkelen ser vi nærmere på hva et rentefond er, og hvilke ulemper og fordeler det innebærer. Vi skal også forklare hvordan det å benytte seg av en erfaren kapitalforvalter som Finansco kan hjelpe deg med en best mulig plassering av pengene dine – ut fra dine ønsker og behov.

  Hva er et rentefond?

  Et rentefond er en type fond som investerer i rentepapirer/gjeld. Disse verdipapirene har ofte kort til middels gjenværende løpetid (“durasjon”), ofte fra relativt stabile og trygge låntakere. Når den gjenværende løpetiden er så kort, vil det si at svingningene i kursen som blir forårsaket av renteendringer er svært små.

  Målet med et rentefond er å tilby investorer et stabilt alternativ å investere i. Samtidig oppnår de vanligvis en avkastning som er høyere enn det vanlige sparekontoer tilbyr. 

  Pengemarkedsfond blir ofte delt inn ulike grupper 

  • Pengemarkedsfond/likviditetsfond med lav risiko: Korte papirer har lavere risiko, og denne gruppen investerer i nettopp de korteste rentepapirene. I tillegg tar de lav kredittrisiko ved å investere i rentepapirer utstedt av det offentlige, som for eksempel stat eller kommune.
  • Internasjonale pengemarkedsfond: I denne gruppen tilhører fond som investerer i rentepapirer i en annen valuta enn norske kroner, og som ellers oppfyller kravene som gjelder for pengemarkedsfond.
  • Obligasjonfond: dette er fond hvor verdipapirene det investeres i også kan ha noe lengre gjenværende løpetid. Med lengre gjenværende løpetid på verdipapirene, jo mer vil avkastningen svinge som følge av renteendringer i markedsrenten – alt annet likt. Dette kan for eksempel være gunstig i perioden hvor markedsrentene settes ned, for det vil være positivt for obligasjonsfond med lengre gjenværende løpetid.
  • Høyrentefond (high yield): Høyrentefond vil ha en høyere risiko. Her investerer de nemlig i kredittobligasjoner der konkursrisikoen i selskapene det lånes penger til er høyere. Avkastningen har historisk vært høyere enn ved de andre rentefondsgruppene. Svingningene i disse fondene er også større, og nesten som aksjefond i noen perioder. 

  Fordeler med rentefond

  • Lav risiko: Rentefond investerer ofte i rentepapirer utstedt av det offentlige, banker eller solide private foretak, noe som gjør fondet til en av de sikreste investeringene tilgjengelig, sett bort fra tradisjonell sparekonto. 
  • Likviditet: Du kan normalt ta ut investeringen din i løpet av få dager uten betydelige kostnader.
  • Stabil avkastning: Selv om avkastningen kan være lavere enn aksjemarkedets, er den ofte mer forutsigbar enn aksjemarkedet. 

  Ulemper med rentefond:

  • Lavere avkastning: Lavere risiko har sin pris, og i dette tilfellet er det en relativt lav avkastning sammenlignet med andre investeringer som har høyere risiko og potensielt høyere avkastning, som for eksempel aksjefond.

  La oss hjelpe deg med rentefond

  Det kan være utfordrende å navigere blant alle investeringsmulighetene som finnes på markedet i dag. Med så mange muligheter er det for de fleste av oss vanskelig å vite hva man bør investere i, ut fra dagens marked og egen situasjon. Det er her Finansco kommer inn, og vi har ved flere anledninger blitt brukt som “eksperter” av blant annet Finansavisen og Dagens Næringsliv på artikler som også omhandler rentefond.

  Finansco er en norsk formuesforvalter. Her finner du dyktige rådgivere som hjelper deg med forvaltning av overskuddskapitalen din, inkludert investeringer i rentefond. Vi har ekspertisen og lang erfaring, og tilbyr en skreddersydd tilnærming for deg og dine behov. Sammen kan vi optimalisere kapitalen din, ut fra dine ønsker og mål.

  Skreddersydd investeringsstrategi

  Vi er alle forskjellige, med ulik økonomi, drømmer og behov. Det er derfor vi i Finansco tilbyr en skreddersydd investeringsstrategi, som tar hensyn til din unike situasjon. Ved å inkludere pengemarkedsfond som en del av en diversifisert portefølje, hjelper vi deg med å bevare kapital og oppnå stabil avkastning – også i usikre tider.

  Med Finansco på laget overlates ingenting til tilfeldighetene. Kapitalforvaltningen hos oss setter sammen og forvalter porteføljer bestående av forskjellige typer fond, som for eksempel rentefond og obligasjonsfond. Her følger teamet vårt nøye med, og foretar de nødvendige justeringene som skal til. Som en uavhengig aktør står vi fritt til å velge de fondene vi mener til enhver tid er best. Vi har også høye krav til hvilke fond som kan inngå i våre porteføljer.

  Kontakt oss

  Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby deg innen kapitalforvaltning, eller rådgiving rundt pengemarkedsfond. Sammen kan vi skreddersy en løsning som passer deg og dine behov, basert på akkurat din situasjon.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.