Innsikt

Gullmedalje og 5 stjerner til Finansco sin fondsforvaltning

Verdipapirfondet Finansco Dynamisk Allokering (FDA) ble belønnet med både 5 av 5 mulige stjerner og gullmedalje for fremtidsutsikter av Morningstar, verdens største og mest anerkjente analyseselskap, som eneste fond i sin kategori.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Verdipapirfondet Finansco Dynamisk Allokering (FDA) er den eneste av Finansco sine investeringsstrategier som er organisert som et verdipapirfond. Våre rene aksje- og rentestrategier er organisert under tjenesten «porteføljeforvaltning» (tidligere diskresjonær/aktiv forvaltning). 

  En fordel (eller eventuelt en ulempe om man gjør det dårlig) med verdipapirfond er at de har daglig likviditet, og at det stilles daglig omsetningskurs. Dermed kan man ganske enkelt sammenligne fond innenfor ulike kategorier. 

  Storbankene, og de største fondsforvalterne, har mange fond. På den måten kan de enkelt trekke frem det eller de fondene som til enhver tid scorer best, og legge de andre i skuffen. Den luksusen har vi ikke i Finansco. Vi har puttet «forvaltningshodet» realt på blokka i kun ett verdipapirfond – og kan ikke gjemme oss om dette leverer dårlig.

  FDA-fondet ble etablert juli 2012, og har dermed i overkant av 11 års avkastningshistorikk.

  Morningstar klassifisering og rating

  Amerikanske Morningstar er verdens største og mest anerkjente analyseselskap for verdipapirfond. Morningstar Rating brukes av både profesjonelle aktører og private investorer for å enkelt kunne sammenligne ulike alternativer. Det er Morningstar selv som kategoriserer fondene, og forvaltningsselskap har liten eller ingen mulighet til å påvirke dette. 

  FDA har havnet i kategorien «Kombinasjonsfond, NOK Moderat». 

  Etter å ha kategorisert fondene gir Morningstar stjernerangering fra 1-5 stjerner. Vurderingen gjøres ut fra kostnader, risiko og avkastning. De 10 prosent beste fondene i sin kategori blir belønnet med 5 stjerner av Morningstar, og stjernerangeringen oppdateres på månedlig basis. Stjernerangeringen er altså en kvantitativ vurdering av fondets historiske resultater (risikojustert avkastning etter kostnader), som oppdateres månedlig. 

  I tillegg til stjernerangering har Morningstar en rangering av fremtidsutsiktene til fondet. Dette baserer seg på maskinlæringsmodeller og kvantitativ analyse, som kan resultere i bronse-, sølv- eller gullmedalje. 

  Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer

Automatisk generert beskrivelse

  Finanscos FDA fikk toppvurdering i Morningstar

  Ved siste oppdatering fikk FDA en «overall rating» på 5 stjerner, kombinert med gullmedalje, som eneste fond i sin kategori. Morningstar vurderer også ulike tidsperioder opp mot hverandre, og vurderer både risiko og avkastning i ulike tidsperioder. 

  Fond bør etter vår mening vurderes over lengst mulig tidshorisont, og det sentrale bør være om man klarer å levere positive resultater og vurderinger under ulike markedsforhold. Kombinasjonsfond (eller andre fond) som for eksempel tar systematisk høyere risiko enn sine konkurrenter kan gjerne vinne en ren avkastningssammenligning, men vil bli avslørt av Morningstar sine analyser. 

  FDA har lang historikk, og man kan derfor gjøre gode analyser av de historiske resultatene og under ulike markedsforhold. 

  Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

Automatisk generert beskrivelse

  Hva er FDA, og hvordan brukes det i kundeporteføljene til Finansco?

  Bakgrunnen for etableringen av FDA var at våre gründerne så et hull i utvalget av verdipapirfond. Det både var og er tusenvis av rene aksje- og rentefond tilgjengelig. I tillegg kommer det stadig flere kombinasjonsfond, men felles for disse er at de ofte har en fastsatt fordelingsnøkkel mellom aksjer og renter, eller eventuelt gjør relativt små avvik fra sin strategiske allokering mellom aksjer og renter. 

  Idéen bak FDA var å i ytterste konsekvens kunne ha både 100 prosent aksjeandel eller 100 prosent renteandel i samme fond. FDA har med andre ord et bredt mandat. 

  Finansco bruker mandatet aktivt, og hadde eksempelvis ca. 80 prosent i rentefond da børsene krakket under pandemien. Vi brukte så det store børsfallet til å øke aksjeandelen kraftig – hvor vi var den eneste aktøren som tydelig anbefalte kjøp av aksjefond i mars og april 2020. Bankene tok svært begrensede grep for sine kunder, om noen, og disse fikk etter hvert kallenavnet «sitt-stille-i-båten-evangelistene». Det er nemlig forskjell på å snakke om oppfølging og porteføljegrep, enn det å faktisk levere dette av betydning.

  Ved inngangen til 2023 hadde vi 70 prosent aksjer i FDA, mens vi nå i november har 40 prosent aksjer og 60 prosent i rentemarkedet. FDA kan også velge alt fra rentefond med høy risiko (og avkastningsmulighet) til likviditetsfond med lav risiko. FDA brukes sammen med øvrige investeringsstrategier fra Finansco i kundenes portefølje, noe som sikrer en individuelt tilpasset og total risikoprofil. 

  FDA sin oppgave i porteføljen er å trekke opp og ned aksjeandelen i tråd med markedsutsiktene, og sammensetningen i FDA gir uttrykk for Finansco sitt markedssyn. 

  Vil du vite mer om Finansco sin fondsforvaltning?

  Ønsker du å sjekke vurderinger og posisjoner bakover i tid, kan du finne god innsikt i våre markedskommentarer eller i avisartikler hvor vi forklarer vårt markedssyn og våre porteføljegrep. Vi anbefaler også at du abonnerer på våre nyhetsutsendelser. 

  Er du ikke kunde hos Finansco, og ønsker å se om FDA bør inngå i en portefølje som ellers blir tilpasset deg og dine behov, bør du ta kontakt med oss og avtale et møte med en av våre formuesforvaltere. Det er uforpliktende og kostnadsfritt å motta et utkast til en kundeplan fra oss. Har du allerede fondsplasseringer, og kanskje også en annen rådgiver, kan et slikt utkast til kundeplan danne et godt sammenligningsgrunnlag.

  Vi er stolte over å vise at en mindre aktør, hvor aksjemajoriteten fortsatt eies av de ansatte, og hvor samtlige aksjonærer betaler skatt til Norge, klarer å levere en konkurransedyktig tjeneste til våre kunder.

  Vi vil gjerne ha flere! 

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.