Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I finans brukes en del faguttrykk, og det er ikke alltid like lett å skille disse fra hverandre. Ordene «formuesforvalter» og «kapitalforvalter» kan være to slike ord, som for utenforstående nok kan oppfatte å bety det samme.

  Hva er kapitalforvaltning i Finansco?

  Kapitalforvaltning er å forvalte midler i henhold til rammer og avtaler. Avtaler om hvor, hvordan eller i hva de ulike porteføljene kan og skal investeres. Et aksjefond med mandat på å handle aksjer notert på Oslo Børs skal altså holde seg innenfor disse rammene, og kan således ikke investere i for eksempel rentepapirer eller utenlandske aksjer. Hvert fond har vært sitt mandat å forholde seg til, og det finnes mange fond med ulike mandater for hvordan disse kan investere.

  Finansco-ansatte i lobby
  Vi hjelper deg med forvaltning av overskuddskapital.

  I Finansco går kapitalforvaltningen blant annet ut på å finne hvilke av disse fondene og mandatene vi mener er best egnet til å gi god avkastning for våre kunder den kommende perioden. Et annet utvalgskriterium er på valg av fondsforvalter. På sistnevnte punkt vil vi som uavhengig aktør kunne vise til en helt annen nøytralitet i valget av fondsforvalter enn det for eksempel bankene kan.

  Les mer: Finanscos dynamiske allokeringsfond fikk fem stjerner og gullmedalje av Morningstar.

  Finansco velger helt fritt hvilke fond og fondsforvaltere vi til enhver tid bruker i porteføljene. Som uavhengig aktør har vi om lag 150.000 fond å velge mellom – som gir oss et fortrinn sammenlignet med andre. I tillegg til valg av gode fond, benytter Finansco en egenutviklet systematisk metodikk som søker å skape meravkastning i de ulike porteføljene.

  De ulike fondene har ulike forventede avkastnings- og risikonivåer. Vi bruker disse som byggeklosser i formuesforvaltningen som ytes til hver enkelt kunde. I kapitalforvaltningen isolert tar man altså ikke individuelle hensyn fra kundenivå. Dette gjøres gjennom formuesforvaltning og rådgivningen på et individuelt plan.