Tjenester

Formuesforvaltning

Formuesforvaltning gir trygghet med anbefalinger og rådgivning, ivaretakelse av skattemessige hensyn, fokus på kundens interesser og jevnlig oppfølging og justering av plasseringer. Samarbeidet baseres på tillit fra kundene.

Les mer

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning er enkelt sagt det å sette sammen en god portefølje basert på gjeldende markedssituasjon, gjøre løpende vurderinger av denne og å gjøre nøysomme vurderinger av de ulike fondsforvalterne. Det er altså en mer følelsesløs og mindre individuelt tilpasset tjeneste, enn det som gjøres i formuesforvaltningen.

Les mer

Forretningsførsel

Finansco Forretningsførsel AS er autorisert regnskapsførerselskap med erfarne ansatte fra ulike bransjer, som gir effektiv økonomifunksjon. Vi automatiserer prosesser og sparer tid på registrering, for å analysere driften og gi oppdatert rådgivning.

Les mer

FinanscoProsessen

Avdekke og forstå

 • Økonomi
 • Mål og planer
 • Kunnskap & forståelse
 • Bærekraftspreferanser
 • Risikopreferanser og avkastningsmål

I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med kunden ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon. Vi ser da samtidig på hensynet til skatt, kundens juridiske sikkerhetsnett i form av fremtidsfullmakt, testamente og lignende, samt mulig effektivisering av regnskapsførsel for AS. Basert på dette lager vi et uforpliktende og kostnadsfritt utkast til formuesplan.

Førstegangsmøte

Kontrollere

 • Gjennomgå utkastet til formuesplan
 • Validere data
 • Sikre felles forståelse
 • Gjøre eventuelle endringer og tilpasninger
 • Ferdigstille formuesplan

Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer. Det er her også aktuelt med en nøyere gjennomgang av eventuelle juridiske avtaler, og det trekkes på flere interne ressurser om nødvendig. Dette resulterer i en individuelt tilpasset plan og struktur, og et dokument som gir et godt grunnlag for videre beslutning eller sammenligning.

Arbeidsmøter

Formalisering

 • Implementere portefølje
 • Definere startportefølje
 • Taktisk vurdering
 • Analyse av markedsklima

Kjetil Gregersen

Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres. Basert på analysen planlegger vi når og hvordan midlene skal plasseres i markedet. Hvis markedet har endret seg noe i perioden justeres også startporteføljen deretter. Vi kan her også vurdere om vi skal dele opp fondskjøpene i flere omganger.

Formalisering

Overvåke og evaluere

 • Tilpasninger ved behov
 • Utvikling kundesituasjon
 • Rapportere
 • Gjør porteføljen som den skal?

Nå er vi i den siste delen av FinanscoProsessen, der vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig. Kunden har alltid tilgang til å følge verdiutviklingen via sin kundeportal i FinanscoOnline, hvor kundedokumenter også kan lastes opp kryptert. Formuesforvalteren følger også opp kunden personlig og vedkomne er tilgjengelig for kunden når som helst. Tett oppfølging er viktig for oss. Større endringer i markedet, eller kundens egen livssituasjon, kan føre til viktige justeringer av porteføljen, spareavtaler/uttaksavtaler og eventuelle juridiske dokumenter.

Kundeforhold

Kontakt oss

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

  Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.