Personvern

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

  Hvordan vi henter personopplysninger fra deg

  De personopplysningene som Finansco registrerer, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg som kunde, for eksempel i forbindelse med opprettelse av kundeforhold, eller når du på annen måte benytter deg av våre tjenester.

  Når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller et av våre arrangement legger vi deg inn som abonnent i våre epost-lister og du blir registrert i våre systemer. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunn av siste epost du har mottatt.

  All løpende kommunikasjon med kunder, både e-post, møtereferater og øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endringer i din situasjon eller tiltak er dokumentert.

  Fra tredjeparter

  For å kunne tilby deg tjenester og overholde lovkrav vil Finansco også innhente personopplysninger fra tredjeparter. For eksempel kan vi i forbindelse med utbetalinger samle inn opplysninger fra avsendere, banker, betalingstjenesteleverandører og andre.

  Eksempler på slike informasjonskilder kan være:

  • Offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder/registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og registre hos skattemyndigheter)
  • Firmaregistre
  • Kriminalitetsbekjempende myndigheter (for eksempel politiet, økokrim, etc.)
  • Sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC))
  • Sosiale medier
  • Agenter og distributører
  • Registre som føres av Kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer

  Fra informasjonskapsler

  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som husker og lagrer informasjon om besøkende på nettsider. Les mer om informasjonskapsler fra Datatilsynets nettsider.

  Informasjonskapsler er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Informasjonskapsler hjelper oss med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Overordnet benyttes informasjonskapsler som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

  Nettstatistikk

  Finansco samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Finansco.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

  Søk

  Finansco lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

  Markedsføring

  Finansco bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Dette er data basert på innhold og sider du har besøkt hos oss. Informasjonen i informasjonskapslene vil bli aggregert før den sendes til tredjepart. Det betyr at informasjon blir lagt sammen og anonymisert slik at tredjepartene ikke får personopplysninger eller annen informasjon som kan identifisere deg som bruker av våre internettsider. Personopplysningsloven, personvernforordningen og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker, er Google, LinkedIn og Facebook.

  Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere

  Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra informasjonskapsler er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

  Slik avviser eller sletter du dine informasjonskapsler >>>

  Telefonopptak og opptak av annen kommunikasjon

  Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om samtalens innhold og når du ringte i vårt crm-system. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere eksisterende og/eller fremtidige kundeforhold.

  Vi gjør oppmerksom på at Finansco utfører opptak av alle telefonsamtaler (inkl. sms) og videomøter med investeringsrådgivere som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum fem år.

  Opptakene kan gjennomgås i kontrolløyemed av Compliance i Finansco eller den Finansco utpeker til å ivareta denne funksjonen. Finansco kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

  Hvordan vi behandler personopplysninger

  Finansco mottar leveranser fra selskaper innen samme gruppe. Behandling av personopplysninger kan utføres i morselskapet Finansco Holding AS eller tilknyttede datterselskaper.

  Finansco anvender eksterne IT- leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning.

  Finansco oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder Kunden.

  Finansco kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål.

  Kundeadministrasjon

  Finansco vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.

  Finansco vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Finansco vil også registrere opplysninger om personer som Finansco har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og eventuelt i ettertid kunne dokumentere forholdet.

  Informasjon

  Når du kontakter oss for informasjon, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

  Abonnere på nyhetsbrev

  Finansco sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder veiledning, nyhetssaker, informasjon om arrangement, nye innlegg fra Finanscobloggen og annet finansrelatert innhold.

  For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

  E-postadressen lagres i en egen database og deles ikke med andre. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken i bunnen av nyhetsbrev.

  Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

  Bestille materiell

  På nettsiden kan du periodevis bestille materiell fra Finansco. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne sende deg materiellet, og vi behandler da opplysninger om virksomhet med postadresse, samt navn og e-post på kontaktperson..

  Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av veiledningsmateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

  Spørreundersøkelser

  Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Finansco vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

  Anonyme undersøkelser

  Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Finansco samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

  Identifiserbare undersøkelser

  Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Finansco identifisere de som har besvart undersøkelsen.

  Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

  Taushetsplikt

  Ansatte og tillitsvalgte i Finansco plikter å bevare taushet om den informasjon disse mottar i forbindelse med kundeforholdet. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

  1109x507_personvern

  Dine rettigheter

  Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@Finansco.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

  Innsyn i egne opplysninger

  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

  Korrigering av personopplysninger

  Du har rett til å foreta rettelse eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

  Sletting av personopplysninger

  I gitte situasjoner kan du be oss om å slette opplysninger om deg selv.

  Dataportabilitet

  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

  Rett til å protestere

  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

  Rett til begrensing

  I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

  Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

  Lagring og sletting av data

  Finansco oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Ved avslutning av avtaleforholdet oppbevares opplysningene i fem (5) år etter at siste produkt rådgitt av Finansco er avhendet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

  Opplysningsplikt

  Finansco kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner.

  Finansco innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner på klientkonti og forvalterregistreringskonti. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling for Finansco sine kunder, samt for å møte opplysningsplikten i ligningsloven § 6-17 nr. 3.

  Rettslig behandlingsgrunnlag

  Nødvendig for å oppfylle en avtale med deg

  Formålet med Finanscos behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering og gjennomføring av tjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

  Rettslige forpliktelser

  Finansco behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

  Eksempler på behandling basert på rettslige forpliktelser:

  • forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri
  • sanksjonsovervåkning
  • bokføringskrav
  • rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet og tilsynsmyndigheter
  • krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
  • andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning, for eksempel verdipapirer, fond, pantesikkerhet, forsikring eller boliglån

  Berettiget interesse

  Finansco kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

  Eksempler på behandling basert på berettiget interesse:

  • markedsføring i løpende avtaleforhold
  • kundeanalyser basert på profilering til markedsføringsformål
  • transaksjonsovervåkning for å avdekke straffbare handlinger

  Samtykke

  Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil Finanscos behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. Du vil alltid bli bedt om å avgi samtykke dersom det er nødvendig å behandle sensitive kategorier av personopplysninger (for eksempel helseopplysninger, opplysninger om religiøs overbevisning, legning, etniske opprinnelse, etc.).

  Dersom du har avgitt samtykke til Finansco, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket vil gis når du blir bedt om å avgi samtykke i de ulike kanalene til Finansco.

  Integritet og konfidensialitet

  Dataene behandles kun av ansatte hos Finansco og ansatte hos markedsføringsbyrået Journey Agency Norway AS (“Journey”).

  Journey setter opp og styrer våre kontaktskjema-annonser. Ansatte hos Journey kommer derfor til å se din kontaktinformasjon, men Journey kommer ikke til å bruke denne informasjonen til noe.

  Kontaktinformasjonen blir kun sendt til Finansco, så våre ansatte kan kontakte deg.

  Kontaktinformasjonen brukes kun til å kontakte deg angående våre finansielle produkter. Finansco og Journey Agency Norway AS deler ikke dine data med tredjeparter.