Formuesforvaltning

Krig i Europa – uke 11

Krig fører historisk til uroligheter i kapitalmarkedene. Vi ser på prising i markedene, ulike porteføljestrategiene og en generell markedsvurdering.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Den grufulle russiske invasjonen av nabolandet Ukraina fortsetter å prege kapitalmarkedene. I perioden hvor dette pågår vil Finansco øke kommunikasjonen med kundene våre, og sende ut ukentlige oppdateringer.

  Vi tok en mer omfattende gjennomgang ganske umiddelbart etter at krigen brøt ut, og vil i denne, og fremtidige utsendelser, sette søkelys på hvilke grep vi har tatt i de ulike porteføljene, og hva man kan forvente fremover.

  Forrige uke gikk EU ut med et ekstremt ambisiøst mål. De skal kutte sin avhengighet av russisk olje og gass med 2/3 i løpet av 1 år. For å oppnå dette skal EU satse massivt på fornybar energi, og det grønne skiftet skal fremskyndes. Dette vil føre til veldig store investeringer i fornybar-sektoren, og Finansco har byttet ut samtlige fond i Finansco MørkeGrønn med rene fornybar energi fond.

  Høy inflasjon er fortsatt den største utfordringen

  \220318_graph1\Grafen over viser inflasjon i USA. Inflasjon er det samme som «vedvarende prisstigning» i det generelle prisnivået, som igjen betyr at pengenes kjøpekraft svekkes. Man får mindre varer eller tjenester for samme pengebeløp.

  Inflasjonen i USA har nå nådd et nivå vi ikke har sett siden 80-tallet, og det har ført til at den amerikanske sentralbanken (FED) for første gang siden desember 2018 hevet renten forrige uke. Det var forventet, og rentehevingen var et kvart prosentpoeng, som også var i tråd med forventningene. I rapporten FED la frem i forbindelse med rentehevningen ser de på hva de tror om utviklingen i månedene og årene som kommer. Der fremkommer det at renteutsiktene jekkes kraftig opp fra desember-møtet.

  Flertallet i FEDs rentekomité trodde på slutten av 2021 at styringsrenten ville ligge på mellom 0,5-1 %, mens nå tror flertallet at renten vil ligge på rundt 2 %.

  Det innebærer i så fall ytterligere seks rentehevninger i 2022 i USA.

  \220318_graph2\Selv om både rentene og inflasjonen er på vei oppover også i Norge, er vi fortsatt i en litt annen situasjon enn USA. Norges Bank startet å heve rentene før den amerikanske og europeiske sentralbanken. Men også i vårt hjemlige marked kan inflasjonen fort bli problematisk. Vi har hatt rause hjelpepakker til både privatpersoner og bedrifter i pandemien. Videre ligger det an til et dyrt lønnsoppgjør, og både privatpersoner og bedrifter rammes av økte priser på energi og drivstoff, og stadig flere roper på enda større statlig stimuli. Legg på stigende matvarepriser og svært synlige ekstrainntekter fra olje- og gassvirksomheten, og man har en regjering som vil presses fra alle kanter for å bruke mer penger.

  Øses det ut for mye penger fra statlig hold vil konsekvensen være enda høyere rente, og i verste fall får vi en inflasjons- og rentespiral som kommer ut av kontroll.

  SSB har nettopp oppdatert sine prognoser, og venter at Norges Bank vil øke renten fire ganger i år, og en gang til neste år. Det vil gi en styringsrente på 1,75 % i 2023.

  Blir inflasjonen for høy har man ikke andre virkemidler å stanse den med enn å sette opp rentene fort og mye. Det vil normalt føre til et kraftig tilbakeslag for økonomien, og redusert aktivitet. Kombinerer man inflasjon og negativ økonomisk vekst kalles det stagflasjon. Det er ikke et ønsket scenario, men ser stadig mer sannsynlig ut.

  Dårlige nyheter fra Kina – kan øke inflasjonen ytterligere

  Også i tiden før den russiske diktatoren ga ordre om å invadere Ukraina hadde vi tiltagende inflasjon, og fallende aksjemarkeder. Pandemien har skapt forstyrrelser i globale leveringskjeder, og tilgangen på en del varer og innsatsfaktorer har vært dårlig.

  Sentralbankene har i lang tid forsøkt å stimulere økonomiene med lave renter og kvantitative lettelser. Dette ble intensivert for å bekjempe effektene av pandemien, og kort sagt var vi allerede i en situasjon hvor vi enkelt forklart hadde for mye penger, i forhold til tilgjengelige varer og tjenester.

  Nå kommer meldingene om nytt COVID-utbrudd i Kina, og det er bekymringsfullt av flere årsaker. Kina har hatt en «slå ned»-strategi mot COVID. Men i verdens mest folkerike land bruker de egenproduserte vaksiner som er mindre effektive enn hva vi har benyttet i vår del av verden, og de har heller ingen flokkimmunitet. Og selv om en høy andel er vaksinert, er en god del av de eldste i befolkningen ikke det.

  En ytterligere nedstengning av Kina («verdens fabrikk»), kan kaste ytterligere bensin på et allerede sterkt brennende inflasjonsbål.

  Markedene blir billigere og oppsiden øker

  Grafen under viser at oppsiden i aksjemarkedene, representert ved konsensus av aksjestrategenes estimater, øker mer enn børsfallet isolert sett skulle tilsi. Med andre ord øker oppsidepotensialet i aksjemarkedet, ikke bare fordi aksjene blir billigere, men også fordi selskapene forventes å øke sin inntjening.

  \220318_graph3\Slår man dette sammen til hele verden viser bildet under det samme. Aksjemarkedene har falt. Men inntjeningsestimatene fra analytikerne har ikke falt tilsvarende, og det peker mot høyere oppside for de som kjøper aksjer.

  \220318_graph4\Gamechanger fra EU? Finansco tar grep

  Forrige uke kom det melding fra EU om at de ønsker å kvitte seg med 2/3 av sin avhengighet av russisk olje og gass. Det er for å si det forsiktig, ekstremt ambisiøst. For å nå disse målene skal det satses voldsomt på fornybar energi, og det grønne skiftet skal forseres. Med andre ord – krigen i Ukraina akselererer Europas satsning på fornybar energi.

  Finansco responderte ganske umiddelbart på disse nyhetene. I strategien Finansco MørkeGrønn er forvaltningen i normale markeder momentumbasert – det vil si at vi velger fond innenfor EUs klassifisering som de aller mest bærekraftige (artikkel 9, «mørkegrønn») basert på hvilke fond som har sterkest momentum.

  Men vi har som følge av gjeldende markedsforhold erstattet denne seleksjonen med å ta inn tre fornybarfond på diskresjonær basis.

  Det kommer til å bli satset enorme summer innenfor sektoren, og vi tror det gir økt mulighet til høy avkastning, og at fornybar energi kan bli en vinnersektor fremover.
  Klimautfordringene er fortsatt høyst reelle. Grafen under viser konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren siste 2000 år.

  \220318_graph5\Grafen under viser utviklingen i global oppvarming, og hvordan temperaturene vil stige, dersom vi fortsetter takten av utslipp fra særlig fossile energikilder.

  \220318_graph6\Personlig flyttet jeg litt av mine personlige investerte midler i Finansco sine porteføljer over i Finansco MørkeGrønn denne uken.

  Vi forventer fortsatt store svingninger i markedene i tiden som kommer, og vi ligger fortsatt med 50 % av midlene i FDA i trygge rentefond.

  Men for de som tror at fornybar energi blir en vinnersektor i tiden som kommer kan dette vise seg å være et godt kjøpstidspunkt.

  God helg!


  LES MER:

  \220225_wie1_1000x1000\

  Krig i Europa – uke 8 – hva nå?

  Kort fortalt har vi brukt panikken som oppstod i går til å øke aksjeandelen i allokeringsfondet FDA, og vi anser krig og naturkatastrofer som kjøpsmuligheter. Vi bekymrer oss for inflasjon, stigende kraftpriser og renter, men observerer sterk økonomisk vekst, og høy inntjening i selskapene. Vi har muligheten til «risk off» i våre to NOK-baserte rentemandater, og vi vil være aktive i vår dynamiske allokering.

  Les hele kommentaren >>>

  \220307_1000x1000\

  Krig i Europa – uke 10

  Kort fortalt har vi forrige uke tatt «risk off» i Finansco Rente og Finansco Høyrente. I tillegg har vi tatt et verdibasert valg om å selge all eksponering i russiske aksjer. Vi har også sett på direkteavkastningen i kredittobligasjoner opp mot aksjer.

  Les hele kommentaren >>>

   

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.