Formuesforvaltning

Bruk sunn fornuft!

Det er gjerne når vi opplever fallende aksjemarkeder at galgenhumoren blir ett av de få lyspunktene i et forsøk på å sette bilder på en investors følelser.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Det dukker til stadighet opp investeringstilbud som ved første blikk kan virke forlokkende. Lovnader om «høy og trygg avkastning» er jo åpenbart fristende, men det er dessverre ikke slik at avkastningsforventninger plutselig har blitt frakoblet nødvendig risikotagning. Om det skulle skje så tviler jeg på at dem som har et slikt investeringsprodukt trenger å reklamere for det i særlig grad. Om trygg og høy avkastning faktisk var sannsynlig – hvorfor har ikke da institusjonelle og profesjonelle investorer kastet seg over dette?

  Bruk derfor sunn fornuft når slike tilbud dukker opp.

  Dårlige investeringsvalg?

  220413_img1I magasinet «Vi over 60» dukket det opp et slikt tilbud. Du kan se det i bildet i dette innlegget.

  Akkurat hvilken aktør det er denne gangen er ikke så viktig. Og det kan selvsagt være at dette er en aktør med ærlige hensikter, ansatte med høy kompetanse og lang erfaring innen eiendomsutvikling, og at dette vil kunne betale investorene slik selskapet selv markedsfører. Dette er allikevel også et ekko fra tilsvarende aktører som man har sett de siste 5-10 årene bli etablert, komme med sine tilbud, få inn noen investorer og så ender altfor ofte prosjektet ikke fult så rosenrødt som man hadde tenkt.

  Eller som en av mine kolleger så greit sa det:

  «Det er ofte en gjeng unggutter med gode salgsegenskaper som finansierer eiendom ved å hente inn fremmedkapital fra obligasjonskjøpere som ikke skjønner at de tar all risikoen, mens tilretteleggeren, som også er aksjonæren, tar all oppside med ekstremt begrenset innsats. Move on, ikke bruk mer tid på det, men selvfølgelig; alle varsellamper og rødflagg lyser her.»

  Dette har vi jo advart mot også tidligere

  Jada, vi har det – mange ganger. Dere som har fulgt disse utsendelsene noen år husker nok noen av disse. Og vi får (dessverre) som regel rett. I Finansco er vi på ingen måte negativ til eiendom som investering. Ei heller investering i gjeld, eller er negative bare fordi investeringen som vurderes er fra en annen aktør enn oss selv. Vi er heller ingen vaktbikkje for å advare alle mot å gjøre dårlige investeringsvalg – men en viss voksenopplæring har vi påtatt oss å yte til våre lesere.

  Vi så noen aktører bli rullet opp av Dagens Næringslivs artikkelserie om «the golden oldies», men det har også vært eksempler på andre typer kompliserte spareprodukter den senere tiden hvor nedsiden (og hvem som bærer denne) og hva som er faktiske kostnader i beste fall blir dårlig kommunisert.

  Våre kunder er primært investert i verdipapirfond

  Vi bruker primært verdipapirfond for våre kunder. Det er forenelig med en langsiktig formuesplanlegging hvor risikotagningen kan styres, det er enkelt å endre i plasseringene underveis, uttak er enkelt, det er gjennomsiktighet hva angår kostnader og det er en relativt ukompleks investeringsform. Det gir også god investorbeskyttelse sammenlignet med mye annet.

  Allikevel vurderer vi løpende mange forskjellige typer investeringsprodukter – vi er jo tross alt «kjøpmenn for våre kunder». Ser vi gode og/eller feilprisende investeringsmuligheter, ønsker vi selvsagt at våre kunder skal kunne profittere på dette. Det gjelder også for plasseringer som ikke er verdipapirfond. De aller, aller fleste av disse andre typene investeringsproduktene når allikevel aldri frem til dere som kunder, ved at vi vurderer dem som uegnede. Det kan være mange grunner til det, men typisk er det investeringer hvor man fort blir fastlåst, hvor kostnadene er uforholdsmessig høye, hvor risikoen er for høy eller investeringsproduktet rett og slett er «umulig» å forstå. Når våre kunder ender opp med en porteføljesammensetning er det altså gjort en stor deseleksjonsjobb – «den usynlige jobben» – ved at uegnede produkter er tatt bort.

  Det handler nemlig ikke bare om å skulle velge en eller flere gode investeringer – man kommer nemlig veldig langt om man unngår å ende opp med de dårlige.

  Er du usikker – spør oss. Vi gjør ofte tredjepartsvurderinger for våre kunder.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.