Formuesforvaltning

Styre en formue vs styre et firma

I tillegg til å støtte våre kunder i forvaltningen av deres finansielle eiendeler, må en dyktig investeringsrådgiver kunne trekke i mange tråder over flere disipliner. Litt på samme måte som at daglig

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Som investeringsrådgivere og formuesforvaltere for familier og individuelle personer møter vi ofte utfordringer som en institusjonell forvalter for en forsikringskasse eller et pensjonsfond ikke gjør. I tillegg til å støtte våre kunder i forvaltningen av deres finansielle eiendeler, må en dyktig rådgiver kunne trekke i mange tråder over flere disipliner. Litt på samme måte som at daglige ledere må levere på flere enn ett punkt for holde bedriften på riktig kurs.

  Det er kritisk for oss som rådgivere å få frem at vi ikke kun hjelper familier og individuelle personer med plassering av finansielle eiendeler. En vanlig misoppfattelse av innholdet i vår jobb kan ses nedenfor:

  Ønsket med dette innlegget er å belyse det faktum at en god rådgiver hjelper kunder med mer enn bare kjøp av fond (det kan man jo gjøre selv, for en billigere penge), samt å vise på hvilke andre felt vi skaper verdi for våre kunder.

  Styre en formue

  Formuende familier og private investorer må håndtere mange av de samme utfordringene som folk flest, men deres finansielle og sosiale situasjon gjør at det kan øke i kompleksitet og omfang. Formuende familier betaler skatt, følger (forhåpentligvis) de samme lover og regler, og har utgifter som dekker livets opphold, som oss andre. Ofte bringer formue, finansiell og ellers, flere forhold på banen som krever ekstra oppmerksomhet. Noen eksempler er skatt fra flere forskjellige kilder, overvåkning av investeringer i forskjellige aktivaklasser, tilpasning av investeringene til hverandre, juridiske spørsmål, generasjonsskifte og andre hensyn. Skal formuende familier eller individer få mulighet til å nyte noe av friheten man gjerne ønsker, ved siden av arbeid og andre plikter, ser man behovet for å bygge en robust struktur som tar høyde for disse forholdene. Vi ser derfor at et ensidig fokus på fondsplasseringer, som fortsatt er viktig, betydelig reduserer potensialet for verdiskapning for våre kunder.

  Styre et firma

  Vi kan trekke noen sammenligninger (merk noen) til driften av et selskap. Vi kan illustrere dette igjennom en daglig leders løpende utfordringer. Det er vanskelig å finne en suksessfull daglig leder i et suksessrikt selskap som kun fokuserer på en eneste ting. Se figuren nedenfor:

  Det er imidlertid lett å finne eksempler på mislykkede sjefer som har fokusert altfor snevert. Det finnes selvfølgelig unntak fra regelen, men det er likefullt en nyttig og logisk referanse.  Beslutningstagerne på topp i et selskap og i en familieformue må på tilsvarende vis forholde seg til at de har ansvaret for mange viktige elementer i systemet de styrer. Videre må de ha en forståelse for hvordan alle de viktige elementene fungerer sammen og hver for seg.

  På samme måte som det er uheldig for en daglig leder å kun fokusere på ett aspekt ved virksomheten sin, er det lite fordelaktig for et «famlieoverhode» å ikke systematisere, eller kun se ett aspekt av utfordringene rundt forvaltningen av familiens verdier.

  Likevel gjør mange av dagens «familieoverhoder» nettopp dette – de fokuserer for mye på avkastningen isolert fremfor å bygge en god struktur for langsiktig forvaltning basert på den enkeltes situasjon og utfordringer.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.