Formuesforvaltning

Hva er investeringsrådgivning?

Hva gjør en investeringsrådgiver for deg? Dette er en spesialisert tjeneste, og du får mye mer enn bare tilbud om fondssparing. Les mer her.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Å få investeringsrådgivning betyr at du får en helhetlig plan for forvaltningen av din formue, hvor både individuelle krav og preferanser til risiko og avkastning er hensyntatt.

  Investeringsrådgivning er en tjeneste vi i Finansco tilbyr for å sikre din økonomiske fremtid. Alle våre rådgivere er sertifiserte og har lang erfaring med forvaltning av formuer. Vi fokuserer på å hjelpe deg med å ta gode beslutninger om hvordan du skal investere pengene dine for å oppnå de målene du har satt.

  Dette kan inkludere å gjøre overskuddsmidler om til pensjonstilværelsen du drømmer om, finansiere utdanningen til barna dine, eller kjøpe drømmeboligen.

  Hvem kan tilby investeringsrådgivning?

  Et godt sted å starte er konsesjonsregisteret til Finanstilsynet. Investeringsrådgivning er en konsesjonsbelagt tjeneste, og de selskapene som ikke har denne konsesjonen kan ikke, og skal ikke, yte investeringsrådgivning.

  Små vs. store aktører

  Det neste man bør gjøre er å vurdere hvor viktig man er for de samarbeidspartnere man har valgt. Dette er nemlig førende for grad av oppfølging og investeringsrådgivning som ytes. Dersom bankrådgiveren har 2000 kunder å følge opp, så skal det gjerne ganske mye penger til før man blir fulgt opp tett. 

  Fondsprofilene til de store aktørene er for statiske til at det skal være noe oppfølgingsverktøy i seg selv. Der har mindre aktører en fordel – for vi har nemlig ikke råd til misfornøyde kunder eller negativ medieomtale. Det resulterer i kroken på døra. Derfor jobber vi litt hardere for å sikre fornøyde kunder.

  Hvem er oppdragsgiver?

  Man bør også vurdere hvordan de enkelte tar seg betalt. Det kan avgjøre om du bare blir solgt noen produkter eller om du mottar løpende investeringsrådgivning. Et godt utgangspunkt er å ha en investeringsrådgiver som kun tar betalt fra kunden direkte. 

  Bankene tjener først og fremst på produktet de selger – et dyrere produkt betyr mer penger i kassa. Meglere tar betalt per transaksjon. Vi mener begge disse er et dårlig utgangspunkt for investeringsrådgivning, da ingen av dem gir de rette insentivene.

  Et kundecase: Verdien av helhetlig rådgivning

  Under et oppfølgingsmøte med en eksisterende kunde, plukket jeg litt tilfeldig opp at han har planer om å kjøpe næringseiendom. Dette virket som en fornuftig plan, ettersom vedkommende har bred erfaring fra eiendomsbransjen etter flere år som administrerende direktør for et stort børsnotert selskap. 

  Jeg bet meg allikevel merke i at han hadde planer om å kjøpe eiendommen privat, fremfor gjennom eget AS. Jeg forklarte at han ville bli hardere beskattet privat enn om den kjøpes via et aksjesleskap. Som privat vil han også bære en helt annen risiko. 

  Jeg forhindret ham altså i et realt og unødvendig mageplask. Hvordan? Jo, fordi jeg både kjente kundens økonomiske situasjon og fordi jeg kjente skattereglene. Men også fordi han delte litt om de plasseringene han gjør utenfor Finansco for å se om jeg hadde noen innspill. Og det hadde jeg. 

  Tror du han brydde seg om fondsporteføljen hans hadde gått opp 10 eller 12 % det siste året? Ikke akkurat..

  Vedkommende er for øvrig også kunde hos DNB og to andre aktører. Han erkjente at det er fra oss han får best oppfølging, og at han ikke har fått dette skatterådet fra noen av de andre. Resultatet ble at han økte sitt engasjement hos Finansco på bekostning av disse. 

  Slike fornøyde kunder er det vi etterstreber her i Finansco.

  Investeringsrådgivning er mer enn bare fond

  Vi i Finansco er først og fremst opptatt av at ting skal gjøres ordentlig. Enten gjør man det ordentlig selv, eller så setter man det bort til noen som kan gjøre det ordentlig for deg.

  Vi liker å tro at våre kunder ønsker mer enn kun en fondsportefølje som gir avkastning. Kjøper du investeringsrådgivning fra en frittstående aktør så bør du – og skal du – forvente mer.

  Ansatte i møte

  FinanscoProsessen – slik jobber vi

  I Finansco har vi laget et eget system for formuesforvaltning. Vårt mål er å avdekke behov og mål, samtidig som vi identifiserer en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning, slik at det vi kommer frem til blir et produkt av kundens behov. 

  Systemet er delt inn i fire segmenter som starter med en konsultasjon med kunden og avsluttes med et dynamisk kundeforhold:

  Første konsultasjon

  • Status på din økonomi
  • Finansielle mål og planer
  • Skattehensyn
  • Risikopreferanser og avkastningsmål
  • Pengestrømmer
  • Bærekraftspreferanser

  Arbeidsmøter

  • Gjennomgå utkast på formuesplan
  • Validere data
  • Tilpasse profil til situasjon
  • Utforme strategi
  • Ferdigstille formuesplan

  Formalisering av samarbeid

  • Analyse av markedsklima
  • Taktisk vurdering
  • Definere startportefølje
  • Implementere portefølje

  Dynamisk kundeforhold

  • Gjør porteføljen som den skal?
  • Rapportering
  • Utvikle kundesituasjon
  • Tilpasninger ved behov

  Les mer om FinanscoProsessen

  Hvorfor trenger du investeringsrådgivning?

  Det er flere fordeler med å benytte seg av en erfaren investeringsrådgiver med finansielle instrumenter å spille på, som blant annet:

  Innsikt i komplekse markeder

  Finansmarkedene er komplekse og i stadig endring. For enkeltpersoner uten finansiell ekspertise, tilstrekkelig tilgjengelig tid eller interesse kan det være utfordrende å navigere i disse markedene. Våre formuesforvaltere gir deg faglig innsikt som kan hjelpe deg med å forstå markedstrender, risikofaktorer og muligheter.

  Risikostyring

  En av de viktigste aspektene ved investering er risikostyring. Uten riktig veiledning kan man ta beslutninger som ikke er i tråd med din risikotoleranse eller dine økonomiske mål. En kvalifisert investeringsrådgiver kan hjelpe deg med å identifisere en passende risikoprofil og foreslå en investeringsstrategi som minimerer potensielle tap. I tillegg er det slik at man på egenhånd gjør investeringsbeslutninger som i stor grad er basert på følelser, og det er veldokumentert at dette skader den langsiktige avkastningen med mellom 1,5 – 3 % redusert årlig avkastning sammenlignet med referanseindeksen.

  Målrettet investering

  De fleste har spesifikke økonomiske mål de ønsker å oppnå, enten det er å spare til pensjon, finansiere barnas utdanning eller kjøpe en bolig. Investeringsrådgivning kan tilby en strukturert tilnærming til å nå disse målene ved å utarbeide en personlig investeringsplan.

  Tidsbesparelse

  Å forvalte egne investeringer kan være tidkrevende. Det krever kontinuerlig overvåking av markeder, forskning og analyse. En investeringsrådgiver kan ta seg av disse oppgavene, noe som frigjør tid for investoren til å fokusere på andre aspekter av livet.

  Juridiske og skattemessige fordeler

  Investeringsrådgivere er ofte godt kjent med skattelovgivning og kan gi råd om hvordan man kan minimere skattebyrden gjennom smarte investeringsvalg. De kan også veilede klienter gjennom de juridiske aspektene ved investering, som for eksempel regulatoriske krav og dokumentasjon.

  Kontakt Finansco for en prat

  Finansco er en formuesforvalter som betjener både private kunder og holdingselskaper. Vårt hovedfokus er å tilby personlig assistanse og oppfølging til våre kunder. Tillit fra våre kunder er avgjørende for arbeidet vårt. 

  Vi tilbyr tjenester innen formuesforvaltning, forretningsførsel, veiledning om bærekraftige investeringer og rådgivning knyttet til arv og generasjonsskifte.

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Finansco for en uforpliktende samtale om dine behov.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.