Forretningsførsel

Endre selskapsform? Dette må du vite

Å endre selskapsform kan gi nye muligheter og fordeler, men prosessen kan være kompleks. Det krever planlegging og forståelse av juridiske og økonomiske implikasjoner.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Når virksomheten vokser og utvikler seg, kan det være nødvendig å revurdere selskapsformen. Under ser vi blant annet på hva det innebærer, hvordan man faktisk gjør det og hvorfor mange ønsker profesjonell veiledning.

  Hva innebærer endring av selskapsform?

  Omdannelse betyr å endre bedriftens juridiske struktur. Dette kan innebære overgang fra enkeltpersonforetak til et nytt aksjeselskap, eller mellom andre selskapsformer. Hver form har unike juridiske og skattemessige aspekter, som påvirker ansvar, skatteforpliktelser, og eierstruktur.

  De vanligste formene for selskapsendring

  Fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap (AS): Dette er en vanlig endring for å beskytte eierens personlige eiendeler, da et AS har begrenset ansvar. I et aksjeselskap er selskapet en egen juridisk enhet, og eierens personlige økonomi er separert fra selskapets økonomi.

  Fra ansvarlig selskap (ANS/DA) til AS: I ANS/DA er alle deltakere ansvarlige for selskapets forpliktelser, mens i et AS er ansvaret begrenset til aksjekapitalen. Dette skiftet gjøres ofte for å redusere personlig risiko for eierne.

  Fra norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) til AS: Mange velger å omdanne et NUF til et AS for å dra nytte av en mer stabil og anerkjent selskapsstruktur i Norge, samt for skatte- og ansvarsmessige fordeler.

  Hver av disse endringene har ulike juridiske og skattemessige implikasjoner, og det er viktig å forstå disse før man gjennomfører en selskapsendring.

  Les mer: Fem stjerner og gullmedalje til Finansco sin fondsforvaltning

  Prosessen med å endre selskapsform

  Planlegging: Først må du bestemme deg for hvilken ny selskapsform du ønsker og planlegge hvordan endringen skal skje. Dette innebærer å forstå de juridiske og økonomiske konsekvensene av den nye selskapsformen.

  Juridisk rådgivning: Det anbefales å konsultere med en jurist eller rådgiver som spesialiserer seg på selskapsrett for å forstå alle juridiske aspekter ved endringen.

  Forberedelse av dokumentasjon: Du må forberede og samle alle nødvendige dokumenter. Dette kan inkludere stiftelsesdokumenter for det nye selskapet og avslutningsdokumenter for det gamle.

  Registrering: Neste steg er å registrere det nye selskapet hos relevante myndigheter, som for eksempel Brønnøysundregistrene i Norge. Du må også sørge for å avregistrere det gamle selskapet.

  Overføring av eiendeler: Overfør alle relevante eiendeler og forpliktelser fra det gamle selskapet til det nye. Dette innebærer blant annet overføring av kontrakter, eiendom, og finansielle midler.

  Melding til interessenter: Informer kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter om endringen av selskapsform.

  Oppdatering av forretningsdriften: Til slutt, oppdater alle forretningsprosesser, bankkontoer, og juridiske dokumenter for å reflektere den nye selskapsformen.

  Ved å følge disse stegene, kan du sørge for en jevn overgang til den nye selskapsformen.

  Christian Kallevig Arnesen i Finansco.
  Vi har erfarne forretningsførere som kan hjelpe deg med å endre selskapsform.

  Juridiske aspekter og skattemessige konsekvenser ved å endre selskapsform

  Juridiske aspekter omfatter endringer i ansvar, skatteplikt og rapporteringskrav. Økonomisk innebærer omdannelse ofte realisering av eiendeler, med potensiell skattepliktig gevinst eller tap. Det er imidlertid muligheter for skattefri omdannelse under visse betingelser, spesielt fra NUF eller ENK til AS, gitt at det er skattemessig virksomhet i det foregående selskapet.

  Ved omdannelse til aksjeselskap kan man stifte et nytt selskap eller bruke et eksisterende selskap uten tidligere drift. Ved nystiftelse kan overført virksomhet benyttes til å dekke aksjekapitalen, enten alene eller i kombinasjon med kapitalinnskudd. 

  Driftsmidler, aktivitet og forpliktelser må i stor grad overføres til det nye selskapet. Det kreves en redegjørelse for aksjeinnskuddet, og revisor må bekrefte verdiene. For at omdannelsen skal ha virkning for inntektsåret, må det nye selskapet være stiftet og meldt til foretaksregisteret innen 1. juli.

  Få profesjonell veiledning av Finansco

  Når det gjelder viktigheten av profesjonell veiledning i prosessen med å endre selskapsform, kan Finansco være til gode støtte. Her har vi nemlig utvidet erfaring og faglig kompetanse:

  Tilpasset rådgivning: Finansco tilbyr skreddersydd rådgivning basert på bedriftens spesifikke behov og mål. Dette sikrer at rådene som gis er relevante og verdifulle for den enkelte bedrift.

  Ved å benytte seg av Finanscos ekspertise, kan du sikre deg en smidig og velinformert overgang til en ny selskapsform.

  Kontakt Finansco Forretningsførsel

  Finansco Forretningsførsel AS er et autorisert regnskapsførerselskap med ansatte som har lang og bred erfaring fra ulike bransjer.

  Ved hjelp av de smarteste skyløsningene og gode integrasjoner med dine systemer tilbyr vi alle basistjenester innen regnskap. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale, så finner vi veien videre.

  Vi hjelper deg med overgangen til ny selskapsform.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.