Forretningsførsel

Dette er forskjellen på regnskapsfører og forretningsfører

Både en regnskapsfører og en forretningsfører sørger for at regnskapet til selskapet blir gjort på en skikkelig måte. Men det er også noen forskjeller.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Både en regnskapsfører og en forretningsfører sørger for at regnskapet til selskapet blir gjort på en skikkelig måte. Det er imidlertid en del forskjeller på hva slags rådgivning selskapet får fra de to tjenestene. Her går vi nærmere inn på dette.

  En regnskapsfører gjør regnskapet forståelig 

  En tradisjonell regnskapsfører vil i all hovedsak gjøre som tittelen indikerer – føre regnskapet til selskaper, og forklarer det på en måte som er . Oppgavene kan variere, men de inkluderer ofte utarbeidelse av finansielle rapporter, håndtering av skatteplanlegging, behandling av lønn og generell bokføring.

  Regnskapsførere har også ofte kunder fra en rekke forskjellige bransjer, og kunder med ulike problemstillinger.

  Les også: 5 gode grunner til at investeringsselskapet trenger en forretningsfører

  En forretningsfører har et større blikk på selskapet

  Forretningsføreren fokuserer på administrasjon av virksomheten. De har en bredere og mer variert rolle som kan omfatte områder som personalledelse, kontraktsforhandlinger, vedlikehold av fysiske eiendeler og strategisk planlegging.

  En god forretningsfører vil gjerne bistå med vurderinger for det spesifikke selskapet, og gi råd om forbedringer. Det kan være alt fra forberedelse av generasjonsskifte og testamente til plassering av overskuddslikviditet.

  Viktige forskjeller mellom de to rollene

  Regnskapsførere og forretningsførere har begge viktige roller i enhver organisasjon, men sitter på ulik kompetanse. 

  Mens en regnskapsfører sikrer nøyaktighet og compliance i forhold til virksomhetens økonomi, støtter forretningsføreren den overordnede driften og strategiske styringen. 

  Regnskapsførerens oppgaver

  • Finansiell rapportering og analyse: Regnskapsførere forbereder finansielle rapporter, inkludert balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Disse rapportene gir ledelsen og eierne nødvendig innsikt i virksomhetens økonomiske stilling.
  • Skatteplanlegging: Regnskapsførere hjelper virksomheten med å optimalisere skattebetalinger og sikrer at alle skatter blir betalt i tide og i henhold til lovverket.
  • Budsjett- og prognosearbeid: Regnskapsførere kan bidra til å utforme budsjett og finansielle prognoser, som er essensielle for strategisk planlegging og for å sikre virksomhetens fremtidige vekst og stabilitet.
  • Økonomisk rådgivning: Regnskapsførere gir ofte råd om kostnadseffektivitet, lønnsomhet og andre økonomiske aspekter av virksomheten.

  Forretningsførerens oppgaver

  I tillegg til regnskapsførerens oppgaver utføre forretningsføreren disse oppgavene:

  • Strategisk planlegging: Forretningsførere hjelper til med å utvikle og implementere virksomhetens strategiske planer. De kan analysere markedstrender, identifisere muligheter og gi råd om strategisk retning.
  • Administrativ ledelse: Forretningsførere håndterer ofte en rekke administrative oppgaver, inkludert personalstyring, anskaffelser og vedlikehold av fysiske eiendeler.
  • Juridisk overholdelse: Forretningsførere sørger for at virksomheten overholder alle relevante lover og forskrifter, noe som kan inkludere alt fra arbeidslov til miljøforskrifter.
  • Kontraktsforhandlinger: Forretningsførere kan også være involvert i kontraktsforhandlinger, enten det er med leverandører, kunder eller andre forretningspartnere.

  Forretningsfører med personlig oppfølging

  Finansco Forretningsførsel er en del av Finansco-konsernet, og jobber ofte i samarbeid med verdipapirforetaket Finansco AS. Derfor er over halvparten av våre kunder investerings- og holdingselskaper, og vi har med det tilegnet oss særlig kunnskap innenfor problemstillinger eierne av denne typen selskaper ofte møter.

  Les mer om hva forretningsførsel innebærer her

  Hos Finansco Forretningsførsel kan du dermed forvente å få tilbud om utvidede rådgivningstjenester, tettere og mer personlig oppfølgning og en mer spesialisert tjeneste enn hos en gjennomsnittlig regnskapsfører. 

  Du vil selvfølgelig få en statsautorisert regnskapsfører som oppdragsansvarlig, og levert høy kvalitet i den tradisjonelle regnskapsførselen for ditt selskap. 

  Vår ambisjon er samtidig å yte det lille ekstra for å levere kompetente og verdiskapende tjenester til eiere av investerings- og holdingselskaper. 

  Har du spørsmål til våre tjenester?

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.