Forretningsførsel

Generasjonsskifte i selskapet – Unngå disse tabbene

Hva må man passe på ved et generasjonsskifte og, kanskje enda viktigere, hvilke tabber må man unngå? Les mer her!

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Generasjonsskifter er i vinden, og det er gode grunner for det. I 2014 ble arveavgiften avskaffet i
  Norge, men de seneste årene har det blitt spekulert i om denne skal gjeninnføres. Noen har
  derfor tatt til orde for å gjennomføre et generasjonsskifte nå heller enn senere, slik at man ikke
  ender opp med å måtte betale arveavgift om den skulle bli gjeninnført senere. 

  Hva må man passe på ved et generasjonsskifte og, kanskje enda viktigere, hvilke tabber må man unngå?

  Les også: Arveavgift – Hvilke grep kan gjøres på forhånd? 

  Vanlige feil ved generasjonsskifte

  Noen av de vanligste feilene kan føles banale og svært unødvendige. Dette er ting som kunne
  vært løst relativt enkelt om man hadde hatt fokus på disse fra start. Punktvis kan man si at de
  vanligste feilene er;

  • Manglende skriftlighet/dokumentasjon
  • Manglende åpenhet og kommunikasjon med barna  
  • Ikke alt er egnet for overføring (f.eks. egen bolig)
  • Overføringen må innebære en realitet – ikke bare på papiret
  • Ikke tydelighet rundt eventuell avkortning i et senere arveoppgjør (må fastslås samtidig med gaven)
  • Manglende bevissthet rundt betingelse om særeie
  • Påløp av dokumentavgift
  • Aksjonæravtale (ved overføring av aksjer til flere) inngås ikke
  • Ikke skreddersøm mellom overførsler og testament

  Det handler i stor grad om mangelen på struktur, for det kan føles vanskelig å huske alle
  elementene som bør hensyntas i en slik beslutning og gjennomføring. Det kan derfor lønne seg
  med ekstern bistand – både for hjelp med struktur og kompetanse, men også for å kunne ha en
  ekstern part som del av en slik prosess.

  Les mer om hva Finansco kan bistå med rundt arv og generasjonsskifte her.

  Ulemper med å planlegge for sent eller for dårlig

  Konsekvensene av å ikke ha gjort denne jobben skikkelig kan bli mye større og mer
  verdiforringende enn man tror. Typiske ulemper kan være:

  • Arveavgift kan inntre før generasjonsskiftet er gjennomført
  • Ikke-optimal skattemessig tilpasning  
  • Gjennomføring uten å beholde kontroll/rettigheter
  • Unødvendig konfliktskapende gjennomføring (manglende/ikke-gjennomarbeidet aksjonæravtale)

  Selv om det er mulig å tallfeste de tre første punktene her, er det kanskje det siste punktet som
  potensielt kan skade mest. Det kan skade familieforhold, det kan skade arbeidsforhold, og det
  kan skade driften av selskapet.

  Hvor tidlig bør man planlegge generasjonsskifte?

  Dette er det vanskelig å svare konkret på, fordi det avhenger også litt av kompleksiteten på
  generasjonsskiftet i bedriften. For et selskap kan det kreve opptil flere år å gjøre nødvendige
  bedriftsmessige tilpasninger før et generasjonsskifte kan gjennomføres.

  Det skal også sies at det neppe blir et bedre tidspunkt for et generasjonsskifte i firmaet enn nå, da det selvsagt aldri blir en lavere arveavgift enn null.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.