Forretningsførsel

Generasjonsskifte – Hvordan bistår regnskapsføreren eller forretningsføreren?

En forretningsfører kan være en god, ekstern støtte i både planleggingen og gjennomføringen av et generasjonsskifte. Les mer om dette her!

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  En forretningsfører kan være en god, ekstern støtte i både planleggingen og gjennomføringen
  av et generasjonsskifte. I planleggingsfasen handler det gjerne om å få oversikt og struktur på
  alle de hensynene man bør ta, og hvordan man løser dette på best mulig måte.

  Les mer om hva Finansco Forretningsførsel kan bistå med her.

  Det kan også være en stor verdi at det er nettopp en ekstern person som holder i deler av
  denne prosessen heller enn at den skal styres helt av en av de direkte involverte partene i
  generasjonsskiftet.

  Hva innebærer et typisk generasjonsskifte for en bedriftseier?

  Om man som bedriftseier skal foreta et generasjonsskifte kan dette kreve lang planlegging og
  tilrettelegging i forkant. Det beror gjerne på hvem som skal overta selskapet – da både med
  tanke på driften av selskapet, men også som aksjonær og risikotaker – og hvordan verdier skal
  fordeles på dem som evt ikke skal overta.

  Elementer som er viktig i en slik prosess:

  • Vurdering: er alle barna like egnet til å overta, eller bør én overta mot at andre kompenseres?
   • Gjennomføring av takst/verdivurderinger
  • Skal verdier fordeles likt? Hva med h*n som skal påta seg risiko?
  • Junior bør involveres i eierbeslutninger i forkant – opplæring
  • Hvor viktig er senior i bedriftens utvikling? – fastsettelse av stilling og lønn
  • Etablering av A- og B-aksjer (senior beholder bestemmelsesrett)
   • Med påfølgende aksjeoverdragelse gjennom gavebrev
  • Etablering av aksjonæravtale
   • Senior beholder viktige rettigheter

  Les også: Generasjonsskifte i selskapet – unngå disse tabbene 

  Hvordan kan Finansco bistå i et generasjonsskifte?

  Finansco vil kunne være en verdifull sparringspartner og rådgiver i en slik prosess. Her handler
  det først om planlegging, ved at man får alle ønsker og hensyn «opp på bordet». Da er det viktig
  at man diskuterer gjennom disse elementene, og ved å få inn andre syn eller aspekter i saken
  kan dette endre hvordan til løses.

  Les mer om hvordan Finansco kan hjelpe til med arv og generasjonsskifte her.

  Utfordringen med å kjøre et generasjonsskifte i for eksempel et aksjeselskap på egenhånd er gjerne mangelen på kompetanse og erfaring på området. De fleste gjennomfører et slikt generasjonsskiftet kanskje bare én gang gjennom sitt arbeidsliv, og da er det vanskelig å ha opparbeidet seg tilstrekkelig erfaring – da særlig på lovverk og skatt, men også på mellommenneskelige konsekvenser.

  Det å få god struktur reduserer også sjansene for at man gjør juridiske eller skattemessige feil i gjennomføringen. Det reduserer også sjansene for en unødvendig konfliktskapende gjennomføring, enten med ansatte og/eller familiemedlemmer. Da lønner det seg å ha støtte fra
  noen med både kompetanse og erfaring på nettopp slike generasjonsskifter.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.