Formuesforvaltning

Hvordan maksimere avkastningen fra rentefond, mens du minimerer skatt

Les mer om hvordan rentefond kan bidra til å stabilisere porteføljen din.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Rentefond kan være en stabil investeringsmulighet med lav risiko, men det er viktig å forstå hvordan skatt påvirker avkastningen for å vite hva man kan forvente.

  Som formuesforvalter er vårt mål å sikre best mulig avkastning på investeringene, mens vi tar hensyn til både risikopreferanser og mål for investeringen. I tillegg vurderer vi ikke-finansielle verdier.

  Rentefond er en viktig del av en diversifisert portefølje, spesielt for dem som søker stabilitet i porteføljeutviklingen.

  Men først, hva er rentefond?

  Hva er et rentefond?

  Rentefond er investeringsfond som hovedsakelig fokuserer på å investere i ulike typer rentebærende verdipapirer, som obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og andre renteavhengige investeringer.

  Formålet med rentefond er å generere inntekt for investorene ved å motta renteavkastning fra porteføljen av verdipapirer. Rentefond er kjent for sin lavere risiko i forhold til aksjefond, og de tiltrekker ofte investorer som søker stabil inntekt, kapitalbevaring og diversifisering av porteføljen.

  Disse fondene kan være spesielt attraktive i perioder med usikkerhet i aksjemarkedet eller når investorer ønsker å balansere risikoen i sin totale investeringsportefølje.

  3 hovedtyper av rentefond 

  Det finnes ulike typer rentefond, basert på egenskaper og investeringsmål. Vi snakker gjerne om en grov 3-deling av fondstyper:

  Høyrentefond (high yield)

  Høyrentefond investerer i obligasjoner utstedt av selskaper med lavere kredittvurdering, noe som gir dem høyere renteavkastning sammenlignet med investeringer med høyere kredittkvalitet.

  Disse fondene gir potensial for større inntekter, men kommer med økt risiko for kredittap og er derfor ansett som mer risikable enn andre rentefond.

  Obligasjonsfond

  Obligasjonsfond investerer hovedsakelig i en bred portefølje av obligasjoner, inkludert selskapsobligasjoner, statsobligasjoner, kommunale obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Målet med obligasjonsfond er å generere inntekt gjennom periodiske rentebetalinger og mulige kapitalgevinster når verdipapirene stiger i verdi.

  Obligasjonsfond er kjent for sin lavere risiko sammenlignet med aksjefond og gir en stabil inntektsstrøm til investorene.

  Likviditetsfond

  Likviditetsfond, også kjent som pengemarkedsfond, investerer i svært kortsiktige, lavrisiko rentebærende verdipapirer, som statsobligasjoner og kommersielle papirer. Disse fondene fokuserer på å opprettholde høy likviditet og kapitalbevaring, og de anses som en trygg havn for midler som skal være tilgjengelige på kort varsel.

  Likviditetsfond gir ofte en stabil avkastning som tilsvarer kortsiktig rentenivå og er populære for investorer som ønsker å parkere midler midlertidig mens de opprettholder likviditet.

  Les mer: Høyrentefond vs. andre rentefond

  Disse strategiene kan maksimere avkastningen på rentefond 

  La oss utforske noen hovedstrategier for avkastning:

  1. Diversifisering er nøkkelen 

  Diversifisering er grunnsteinen i enhver investeringsstrategi. Ikke legg alle eggene i én kurv. Invester i ulike typer rentefond. Dette sprer risikoen og hjelper deg med å dra nytte av varierte rentenivåer.

  2. Forstå rentenivåer og markedsforhold 

  Hold deg oppdatert på rentenivåer og økonomiske markedsforhold. Hvilken rentebinding og durasjon det er i rentepapirene kan være avgjørende for hvilken avkastning du kan forvente når rentenivået enten stiger eller faller. Juster porteføljen din i tråd med endringer i rentenivået.

  3. Bruk fond 

  Vi anbefaler at man investerer i fond når man skal kjøpe rentepapirer, heller enn å gå direkte inn i enkeltobligasjoner.

  4. Langsiktig investering 

  Selv om tidshorisonten din i utgangspunktet kan være noe kortere ved investering i rentefond (1-3 år) enn ved investering i aksjefond (5 år+), så anbefales det å tenke langsiktig også ved plassering i rentefond. Tålmodighet er nøkkelen ved fondsinvesteringer. 

  Hva med fallgruver? 

  Èn ting er hva som fungerer, men vel så viktig å være obs på er hva som ikke fungerer. Hva bør du styre unna? Ved investeringer i rentepapirer er det kanskje viktigere å unngå feilinvesteringene enn det er i andre fondstyper.

  1. Overeksponering mot risiko 

  Vær forsiktig med å overeksponere porteføljen mot høyrisikobaserte rentefond. Mens høyrentefond kan gi bedre avkastning, innebærer de også økt risiko for tap. Balanser risikoen nøye i tråd med dine investeringsmål.

  2. Ignorer skattemessige implikasjoner 

  Å ignorere skattemessige implikasjoner kan være kostbart. Sørg for å forstå skattebehandlingen av renteinntektene dine. Bruk skattefordelte kontoer som kan hjelpe deg med å minimere skattebelastningen på renteavkastningen. La allikevel ikke skattehensyn ene og alene styre dine investeringvalg, men gjør det til ett av flere kriterier.

  3. Mangel på kontinuerlig overvåkning 

  Ikke anta at en investering i rentefond kan bli ignorert etter kjøp. Overvåk porteføljen for å sikre at den fortsatt er i samsvar med dine mål og strategier.

  Skatteimplikasjoner knyttet til rentefond

  Forståelsen av skatteimplikasjoner er en vesentlig del av vår tilnærming til formuesforvaltning. Det er fordi skatt spiller en avgjørende rolle i å forme investeringenes lønnsomhet og langsiktige resultater.

  Når vi arbeider med rentefond, tar vi hensyn til følgende skattemessige faktorer:

  Skatt på rentefond 

  Inntektene generert av rentefond, som rente- og utbyttebetalinger, blir normalt skattlagt hvert år. I hvert fall for norske rentefond, da særnorske skatteregler gjør at disse rentefondene må utbetale renteavkastningen årlig – og dette skjer ofte i januar hvert år. Vår rolle er å veilede kundene gjennom skattereglene og hjelpe dem med å maksimere avkastningen etter skatt.

  Skattelegging ved salg og realisasjon 

  Skattlegging ved salg og realisasjon av andeler i rentefond er en vesentlig del av å forstå skatteimplikasjonene knyttet til investeringer i disse fondene. Når en investor selger rentefondandeler til en høyere pris enn de kjøpte dem for, oppstår en realisasjon av gevinst.

  Denne gevinsten er underlagt skatt i henhold til gjeldende skattelovgivning.

  • Skattesats: Skattesatsen som gjelder for realisert gevinst er for tiden 22 %. Dette gjelder både for privatpersoner og for selskaper/AS. Dette er for øvrig skattesatsen man også betaler for oppnådde renteinntekter fra midler plassert på bankkonto.
  • Realisert tap: Selv om gevinst er skattepliktig, kan realiserte tap i rentefond være skattefordelaktige. Realiserte tap kan i visse tilfeller brukes til å redusere den totale skatteplikten ved å motregne dem mot andre kapitalgevinster.

  Hvordan jobber Finansco med rentefond? 

  Finansco er dedikert til å levere formuesforvaltning som tar hensyn til hver kundes individuelle mål og behov. Dette inkluderer utarbeidelse av skattemessige strategier, juridiske avtaler, regnskapsførsel, generasjonsskifteplanlegging og likviditetsstyring. Alt dette tilpasses nøye kundens økonomiske målsetninger.

  Diversifisert portefølje 

  En viktig del av vår formuesforvaltning innebærer investeringer i rentefond. Vi tilbyr en bred portefølje som spenner fra lavrisiko likviditetsfond til høyrentefond for å imøtekomme våre kunders behov og preferanser.

  Suksess med nordiske høyrentefond 

  Finansco har oppnådd betydelig suksess med nordiske høyrentefond de siste årene. Siden vår portefølje av høyrentefond ble etablert i 2019, kan vi ikke se at det finnes norske rentefond som har levert bedre avkastning enn oss.

  Våre suksesshistorier er et resultat av både den generelle sterke avkastningen innenfor denne fondskategorien og vår evne til å beskytte kundenes investeringer mot store verdifall under perioden med økonomisk usikkerhet i mars/april 2020.

  Momentumstrategi 

  Vi anerkjenner at avkastningen kan variere betydelig mellom ulike rentefond og benytter derfor en momentumstrategi som en sentral del av vår fondsutvelgelsesprosess. Dette betyr at når høyrentefond generelt opplever negativ avkastning, gir vår forvaltningsmodell oss muligheten til å omdirigere porteføljen til lavrisiko likviditetsfond.

  Vi tar dermed aktive skritt for å sikre våre kunders økonomiske mål – selv i volatile perioder.

  La oss bistå deg med formuesforvaltning

  Finansco har over 15 års erfaring med å skreddersy formuesforvaltning for kunder med ulike behov og formuer. Vi tilbyr våre kunder en gratis konsultasjon hvor vi går gjennom ønsker, behov og mål. I etterkant av denne samtalen skisserer vi en plan personlig tilpasset deg.

  Kontakt Finansco for en uforpliktende prat, Ønsker du å vite mer om hvordan Finansco kan bistå deg med rentefond? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.