Formuesforvaltning

Høyrentefond vs. andre rentefond

Rentefond passer for deg som er villig til å akseptere moderate svingninger på sparepengene, i bytte mot noe høyere forventet avkastning enn banksparing.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Rentefond passer for deg som er villig til å akseptere moderate svingninger på sparepengene dine, i bytte mot noe høyere forventet avkastning enn banksparing. I hovedsak finnes det tre typer rentefond; pengemarked, obligasjoner og kreditt/høyrente.

  Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om hva gir best avkastning når de skal investere penger. Du har hørt at fond kan gi god avkastning så derfor bestemmer du deg for å plassere noen av pengene dine. Men hvilke typer fond skal du investere i?

  Hva er egentlig høyrente og hvordan skiller det seg fra andre rentefond?

  Rentefond er en bred betegnelse for hhv. pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Hovedforskjellen på disse to er «løpetiden» på rentepapirene fondene kjøper.

  Obligasjonsfond

  Dersom et «fond» kun består av obligasjoner kan løpetiden være flere år og det kan være relativt store variasjoner i risiko og avkastning mellom obligasjonsfond. I tillegg finner man obligasjonsfond som investerer i papirer med forskjellig sikkerhet.

  Pengemarkedsfond

  Her er det hovedsakelig to kategorier: Investment grade (sikrest) og høyrente. I pengemarkedsfond er løpetiden normalt kortere og varierer fra noen måneder til ett år. Pengene blir lånt ut til sikre bedrifter med god kredittrating, slik at det er liten sjanse for at bedriften går konkurs før lånet er tilbakebetalt. Ettersom «løpetiden» er lengre i obligasjoner enn i pengemarked må man forvente noe større verdisvingninger, eller risiko, som de fleste foretrekker å kalle det. Med andre ord gir obligasjonsfond normalt litt høyere avkastning enn pengemarkedsfond.

  {{cta(‘f7018b76-b692-430b-8641-bbc06a9526be’,’justifycenter’)}}

  Av og til trenger staten, kommuner og større bedrifter å låne penger. For å låne disse pengene er det ikke nødvendigvis banken som er det foretrukne valget. Et alternativ til å låne penger i banken er å utstede obligasjoner. Obligasjoner kan sees på som et annet ord for å låne penger. I denne sammenhengen betyr det at staten, kommunen eller bedriften forplikter seg til å betale en rente til eieren av obligasjonen (du) og tilbakebetale hele lånebeløpet på en avtalt dato.

  201001_img

  Høyrentefond kan ikke sammenlignes med høyrentekonto i banken. Når du kjøper et høyrentefond (kredittfond) betyr det at du kjøper flere underliggende obligasjoner som ligger i fondet. Disse obligasjonene er utstedt av selskaper og inneholder høyere risiko (selskapet kan gå konkurs), og mulighet for høyere avkastning enn pengemarkedsfond.

  Les mer om dette i «Hva er høyrentemarkedet?» >>>

  Det er forventet ytterligere volumvekst i det nordiske høyrentemarkedet i årene som kommer. I USA utgjør andelen finansiering fra kapitalmarkedet omtrent halvparten av foretakenes samlede gjeldsfinansiering. I Norden er tilsvarende andel under 20 %. I tillegg blir det observert at de nordiske bankene blir mer og mer selektive med hensyn til utlånspraksis overfor bedrifter i flere ulike segmenter.

  En konsekvens av dette er at det nordiske høyrentemarkedet har vokst betydelig de siste tre årene og skapt et større nordisk høyrentemarked. Det siste er positivt både med hensyn til økt likviditet i markedet og større muligheter for risikospredning.

  Finansco Høyrente

  Hos Finansco startet vi en portefølje vi kaller Finansco Høyrente 31. august 2019. Finansco Høyrente har som mål å oppnå konkurransedyktig risikojustert avkastning ved å investere i norske og nordiske høyrentefond og pengemarkedsfond. For å ha lavest mulig grad av valutarisiko vil porteføljen normalt sett begrense investeringer i fond som ikke er denominert i NOK. I de tilfeller modellen velger fond som ikke er denominert i NOK, vil modellen normalt sett velge fond der hele eller deler av innehavet er valutasikret til NOK. 

  Kontakt oss

  Nysgjerrig på hvordan du kan investere i vårt høyrenteprodukt? Ta kontakt med oss for en prat om dine muligheter.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.