Formuesforvaltning

Slik kan en formuesrådgiver sikre din økonomiske trygghet

I en tid hvor økonomiske markeder blir stadig mer komplekse, kan det være utfordrende å navigere og ta de riktige beslutningene for din formue. 

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Som profesjonelle formuesforvaltere ser vi ofte hvor verdifullt det er å ha en dyktig formuesrådgiver ved din side. Under kan du lese om hvordan personlig bistand fra en av våre rådgivere kan hjelpe deg på veien mot langsiktig økonomisk trygghet. 

  1. Uerstattelig ekspertise

  Formuesrådgiverne i Finansco besitter en kombinasjon av kunnskap og erfaring. Vi har dedikert mange år med hardt arbeid på å forstå finansmarkedene og de svingningene som kan påvirke din formue. 

  Når du samarbeider med en formuesrådgiver, investerer du ikke bare i våre tjenester, men også i vår omfattende kunnskap.

  2. Skreddersydde strategier

  Hver person er unik, og det samme er deres økonomiske situasjon og mål. En formuesrådgiver tar seg tid til å forstå dine spesifikke behov, risikotoleranse og fremtidsplaner. Med denne innsikten utvikler vi en skreddersydd investeringsstrategi som reflekterer dine ønsker og mål.

  FinanscoProsessen er vår arbeidsmetode. Den bruker alle i selskapet for å sette seg grundig inn i hver og én av våre klienter, og ikke minst hva de ønsker med formuen sin. Avkastning og merverdi kan komme i flere former enn kun den finansielle.

  Vi har delt metoden inn i fire steg:

  Avdekke og forstå

  I den første delen av FinanscoProsessen blir vi kjent med klientene ved å identifisere deres økonomiske mål, om det er behov for en spesifikk uttaksplan og om det finnes et forbedringspotensiale i dagens situasjon, som for eksempel etableringen av en fremtidsfullmakt, et testamante eller tilsvarende juridiske avtaler som er en del av et juridisk sikkerhetsnett. Dette oppsummerer vi til klienten i et utkast til en formuesplan, og det er både uforpliktende og kostnadsfritt å motta dette.

  Kontrollere

  Målet med del 2 av FinanscoProsessen er å gjennomgå utkastet til formuesplanen, sikre en felles forståelse for innholdet, samt gjøre eventuelle justeringer.

  Formalisering

  Det er nå tatt en beslutning om kundeforhold. Formuesplanen implementeres, med de elementer hver enkelt plan har. Det er viktig å analysere markedsklimaet på nytt på dette tidspunktet, før plasseringen gjennomføres, for å justere porteføljen om det i mellomtiden er skjedd større markedsmessige endringer.

  Overvåke og evaluere

  Dette er siste del av FinanscoProsessen, hvor vi følger opp kundens investeringer og tar grep på porteføljenivå om nødvendig.

  3. En diversifisert portefølje

  Diversifisering er en av de mest grunnleggende og viktige prinsippene innen formuesforvaltning. Det refererer til spredningen av investeringer over ulike typer eiendeler, sektorer, geografiske områder eller investeringsklasser. 

  Målet med diversifisering er å redusere risiko samtidig som man opprettholder eller øker potensialet for avkastning:

  Risikospredning

  Diversifisering handler om å unngå å «legge alle eggene i samme kurv.» Ved å investere i ulike typer eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner, eiendom og råvarer, reduseres risikoen for at hele porteføljen påvirkes negativt av en enkelt hendelse eller markedsbevegelse.

  Reduserer volatilitet

  En diversifisert portefølje har ofte lavere volatilitet enn en portefølje som kun består av en type eiendel. Dette betyr at verdien av porteføljen kan svinge mindre dramatisk over tid, noe som kan gi investoren en større følelse av stabilitet.

  Muligheter for god avkastning

  Selv om diversifisering først og fremst er en metode for risikoreduksjon, kan det også bidra til å øke det langsiktige avkastningspotensialet. Dette skjer fordi ulike eiendeler kan prestere godt i forskjellige økonomiske forhold, og ved å ha en rekke investeringer i porteføljen, kan man dra nytte av disse variasjonene.

  Diversifisering er en kritisk komponent i enhver formueforvaltningsstrategi. Det bidrar til å redusere risiko, øke stabiliteten i porteføljen og gir investorer muligheten til å dra nytte av et bredt spekter av investeringsmuligheter. 

  En godt diversifisert portefølje kan være en sterk beskyttelse mot de uunngåelige svingningene i finansmarkedene.

  5. Objektive beslutninger

  Det er lett å bli påvirket av egne følelser, spesielt i et volatilt marked. Uavhengig rådgivning lar noen nøytrale ta avgjørelsene basert på fakta og analyse, og sikrer at du unngår impulsive beslutninger som kan skade din formue. Det er vel dokumentert at privatinvestorer i snitt taper 1-2 % årlig sammenlignet med referanseindeksen – og denne mindre avkastningen kommer i all hovedsak fra privatinvestorens egen investoradferd.

  6. Vi skjønner verdien av tid

  Tid er en av våre mest verdifulle ressurser. Å forvalte midler i en formue krever tid, oppmerksomhet og en konstant finger på markedspulsen. Ved å benytte deg av formuesrådgivning kan du bruke din tid på det du syns er viktig og gøy, samtidig som du er trygg på at formuen din blir forvaltet med ekspertise.

  Ta kontakt med en rådgiver

  Med en formuesrådgiver fra Finansco ved din side kan du være trygg på at din formue blir forvaltet med erfaring og ekspertise, omsorg og oppmerksomhet. Ta kontakt med oss, ytre dine behov og ønsker, så finner vi veien videre sammen.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.