Formuesforvaltning

Investeringer i løsningsselskaper – Kan man få i pose og sekk?

De siste årene har det blitt vesentlig mer etterspørsel etter investeringer i løsningsselskaper/bærekraft. Bevisene viser at bærekraft har en positiv effekt på selskapets langsiktige utvikling.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  De siste årene har det blitt vesentlig mer prat og etterspørsel etter investeringer i løsningsselskaper/bærekraft (impact investing). Denne typen investeringer – hvor etiske, bærekraftige hensyn teller sammen med avkastningshensyn – er satt høyt på agendaen av hele bransjen. Særlig har man de siste årene fått et vesentlig løft i bevisstheten rundt klimahensyn.

  For noen år tilbake, betydde miljømessige eller bærekraftige investeringer uunngåelig at man måtte ofre avkastningen. Men nylige studier[1] av ESG-investeringer, som vurderte miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier, beviser at dette ikke lenger er tilfellet. Forskning fra BlackRock viser at bærekraftige fond tidligere har vært på nivå med, eller til og med utkonkurrert, tradisjonelle indekser med sammenlignbar volatilitet.

  Bevisene viser at bærekraft og et miljøfokus har en positiv effekt på selskapets langsiktige utvikling. En årsak er at det er paralleller med andre kvalitetsmålinger, som for eksempel en sterk balanse, noe som antyder at miljøvennlige (impact) selskaper kan være mer motstandsdyktige i nedgangstider. Dette er også noe Finansco opplever gjennom vår portefølje – Finansco Impact – som har stått seg sterkt gjennom Covid-19 situasjonen.

  201210_SoMe

  Det er mange grunner til at bærekraftige investeringer nå gir mening for en risiko- og avkastningsfokusert investor.

  Publikum, og særlig det økende antallet yngre mennesker som inntar leder- og beslutningsstillinger, legger større vekt på hvordan selskaper er bevisst sitt ansvar enn tidligere. Reguleringene fra myndighetene blir også strengere, og er fordelaktig for selskaper som allerede tar sitt miljømessige eller sosiale ansvar på alvor.

  Måten bærekraftige investeringer fungerer har også endret seg. Investeringsuniverset er ikke lenger innsnevret til selskaper i en håndfull bransjer basert på eksklusjonsfiltre. Som en konsekvens av dette har investeringene blitt mye mer diversifiserte. Spørsmålet for investorer som ser fremover er derfor ikke lenger; “Hvorfor investere bærekraftig?”, men “Hvorfor ikke?”

  Bærekraftige investeringer basert på FNs bærekraftsmål er investeringens fremtid og kan ikke lenger ignoreres. Men ESG-målinger alene er ofte ikke nok. Investorer kan dra stor nytte av nyskapende tilnærminger som gir økt innsikt i bærekraftige investeringer.

  [1] Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality av Khan, Serafeim & Yoon.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.