Formuesforvaltning

Selskaper du ikke trodde kunne inngå i impactporteføljen

Vi ser på porteføljeselskaper som ved første øyekast kanskje ikke ser ut som annet enn normale ikke-impact selskaper. Hvis ikke selskapets kjerne er ren bærekraft, kan det likevel sette et så positivt fotavtrykk at det bør inkluderes?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Finansco Impact investerer i fond som eier det vi kaller løsningsselskaper. I et tidligere blogginnlegg nevner vår porteføljeforvalter Kjetil Gregersen to selskaper som er innlysende «impactselskaper».

  Jeg vil i denne bloggposten se nærmere på noen av porteføljeselskapene som, ved første øyekast, kanskje ikke ser ut som annet enn normale ikke-impact selskaper. FN har satt seg som mål at verden innen 2030 skal oppnå 17 forskjellige bærekraftsmål som direkte eller indirekte skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringer.

  Hvis ikke selskapenes kjerne er ren bærekraft, som i Scatec Solar eller Tomra, finnes det selskaper som likevel setter et så positivt fotavtrykk at de bør inkluderes?

  Jeg ser på to kjente selskaper: Alphabet (Google) og Norske Yara.

  Alphabet eier Google

  Ifølge Wikipedia er Alphabet/Google et amerikansk teknologiselskap som driver flere internettjenester, hovedsakelig innen reklame, nettsøk, nettskyen og programvare. De fleste inntektene til selskapet kommer fra AdWords, en reklametjeneste som plasserer reklame rundt Googles søkeresultater. Googles søkemotor er verdens mest utbredte.

  I Juli 2018 inngikk Google og FNs Miljøprogram et samarbeid som skal kombinere miljø-forskning og «Big Data» for å øke forståelsen rundt menneskelig påvirkning på globale økosystemer.

  Partnerskapet vil bruke Google sine systemer for skybasert data samt teknologien bak Google Earth for å overvåke forvaltningen av sjø- og havområder og avdekke kilder til f. eks overfiske, forurensing og annen menneskelig påvirkning som kan være skadelig for økosystemene knyttet til vann. Denne overvåkningen vil gjøre det mulig for alle land å få god dekning av deres akvatiske økosystemer og dermed muligheten til å gjøre noe med eventuelle problemer som måtte oppstå.

  Videre klarte Google, gjennom både 2017 og 2018, som innehaver av verdens største serverpark kunststykket å drive alle systemer og serverparker utelukkende på fornybar energi. De kan ikke alltid garantere for dette, da det i teorien kan forekomme nedetid på både sol- og vindkraften de benytter, som i de tilfelle kan måtte erstattes med ikkefornybar og uren energi. Like fullt jobber de mot at all deres virksomhet alltid skal være drevet av det de selv definerer som ren og fornybar energi (i hovedsak sol, vind og etterhvert vann).

  Selskaper du ikke trodde kunne inngå i impactporteføljen_1920x775

  Yara International ASA

  Yara International ASA er (Wikipedia) oftest bare omtalt som Yara, er et norsk gjødsel- og kjemikalieselskap. Selskapet består av tre segmenter: salg og markedsføring av gjødselprodukter og løsninger til landbruket, industri- og miljøløsninger og produksjon. Selskapet var tidligere del av Norsk Hydro. Det ble børsnotert som eget selskap 25. mars 2004.

  Yara produserer løsninger for noen av de områdene i verden som listes av FN som «verstingene» innenfor forurensing og ufordelaktige utslipp, nemlig landbruk og kjemiske prosesser i industrien.

  Yara ser derfor på det som sin oppgave å gripe tyren ved hornene og finne løsninger for å kraftig redusere de negative konsekvensene ved landbruk og forurensende kjemiske prosesser.

  Yara tar på sine nettsider for seg hvert av FNs bærekraftsmål og beskriver hvordan de ønsker å takle problemstillingen gjennom sin virksomhet. Målene som er mest relevante for Yara:

  FN

  Hovedkilden til verdens matinntak kommer som en konsekvens av landbruk. Ser man enkelt på det vil man kunne bidra til mål nummer 1 og 2 gjennom effektivisering av landbruk. Ett effektivt landbruk gir mer mat fra samme eller mindre areal, samtidig som mer mat fra samme areal kan gi bedre lønnsomhet for bønder og gjennom markedskreftene som gjerne melder seg, lavere priser for forbrukerne. I tillegg vil flere kunne dyrke mat gjennom bedre og enklere løsninger for jordbruket. Dette kan også være en faktor som bidrar til både mål 1 og 2.

  Yara ønsker å bidra til å nå mål 6, 9 og 13 gjennom Yara Water Solution som hjelper landbruket verden over å håndtere deres behov for vann, gjødsel, posjonering av det, samt rensingen av spillvann fra landbruket. Videre har yara utviklet løsninger som søker og minimere utslipp og forurensing fra kjemiske prosesser både gjennom renere forbrenning, men også gjennom mer effektive prosesser som krever mindre kjemikalier for samme arbeid. Yara skriver at de siden 2004 har mer enn halvert klimautslippet fra sine aktiviteter.

  Oppsummering

  For å nå FNs klimamål er det klart at vi behøver selskaper som i sin kjerne utvikler metoder for å drive helt miljøvennlig og i tråd med FNs bærekraftsmål. I tillegg virker det logisk å inkludere selskaper som prøver å gjøre noe med forurensende bransjer som allerede eksisterer og som det kanskje ikke er tilrådelig eller mulig å fjerne i nærmeste fremtid.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.