Formuesforvaltning

Hva er ESG og hvorfor er det viktig i impact- og bærekraftinvesteringer?

Tenk langsiktig og bærekraftig med ESG! Les om hva ESG er, og hvordan ESG-analyser brukes i smart impact- og bærekraftsinvesteringer.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  ESG står for «Environmental, Social and Governance» og kan på norsk oversettes med miljø, sosiale forhold/rettigheter og selskapsstyring. ESG brukes som en metode til å vurdere og rangere selskaper på hvor godt de gjør det ift. påvirkning av miljøet, sosiale forhold og rettigheter i og rundt selskapet og hvor god selskapsstyringen er på å ivareta alle interessenter i og rundt et selskap. Tanken bak ESG er at du kan redusere risiko på dine investeringer, å åpne for muligheter ved å skape en mer bærekraftig, langsiktig avkastning. Dette er en konsekvenstenkning som går utover «her og nå». Det er en måte å inkludere miljøhensyn, sosiale utfordringer, og god eierstyring i investeringsbeslutningen.

  Hva er ESG?

  I tradisjonelle finansielle analyser tas det som oftest kun hensyn til målbare parametere, faktorer som kan gi fasitsvar. ESG handler om at det finnes flere faktorer som kan si noe om risikoen ved å investere i et selskap eller et fond (sammensetning av flere selskaper). Disse er ofte mindre målbare, men ikke dermed mindre viktige. ESG forbedrer investorers risikostyring, og forventes å gi en mer stabil og langvarig avkastning.  

  ESG handler om at gode finansielle resultater ikke utelukker bruk av et ansvarlig investeringsunivers – du kan få i både pose og sekk.

  {{cta(‘c4d214cc-972a-447a-acca-b16824f0a5fe’)}}

  Hva brukes ESG til?

  Uavhengige analyseselskaper gjør grundige ESG-analyser og tildeler selskapene en score og rangerer selskapene på hvor gode eller dårlige de er til å oppfylle, og etterleve de prinsipper og mål som ligger til grunn innen ESG. ESG blir da et verktøy for investorer både til å unngå investeringer i selskaper med en svak ESG-rating og inkludere i sine porteføljer selskaper med en høy rating.  Også på fondsiden finnes det selskaper som rangerer fond med hensyn på ESG og bærekraft.

  Les mer om bærekraftige investeringer her.

  Forenklet sagt er formålet med å bruke ESG prinsippene, enten å luke vekk uønskede selskaper eller ta inn ønskede selskaper i en investeringssammenheng. ESG er et forholdsvis nytt begrep for folk flest, men lenge før dette ble et allment kjent og anvendt konsept har enkelte grupper av investorer utelukket uønskede selskaper i sine investeringsporteføljer.

  Ideene om å utelukke enkelte typer selskapsinvesteringer går langt tilbake i tid og var ofte forankret innen religiøse eller andre verdibaserte bevegelser. For eksempel gikk kvekere og metodister i USA allerede på 1700 tallet ut og la ned forbud mot visse type investeringer enten fordi de var «harmful for thy neighbour» eller «syndige».  Islams forbud mot å kreve renter på lån er eksempel på det samme. Før ESG ble et etablert begrep ble dette også kalt sosialt ansvarlige investeringer (SRI).

  Utelukkelse omfattet som regel selskaper som hadde produkter og tjenester som man på et moralsk, etisk eller verdimessig grunnlag ikke ønsket å være assosiert med eller investert i. Eksempler på dette kunne og kan være våpenproduksjon, alkohol og tobakkproduksjon, pornografi, gambling og etterhvert selskaper som ikke respekterte standarder for sosiale forhold og rettigheter(G) eller god selskapsstyring(G).

  Hva er ESG_1920x775

  Finansco Impact

  Finansco har siden begynnelsen av 2020 kunnet tilby våre kunder en portefølje av internasjonale aksjefond som har fokus på impact- og bærekraftsinvesteringer. Et viktig seleksjonskriterie for fondene har vært at ESG er integrert og sentral i den generelle porteføljeforvaltningen, og at ESG bidrar til identifisering og utvelgelse av selskaper, som inngår i porteføljen. Et løsningsselskap er for Finansco et selskap som har produkter og løsninger samt innretter det vesentligste eller hele sin virksomhet med det formål å bidra til at FNs 17 bærekraftsmål blir oppfylt innen 2030.

  Les også:


  Ofte stilte spørsmål:

  Hva betyr ESG?
  ESG handler om bærekraftighet – både når det kommer til miljø, sosiale forhold og hvordan selskap styres. Med ESG kan du bidra til en bedre verden, redusere risiko og gjøre gode, langsiktige investeringer.

  Hva er ESG-rating?
  Uavhengige analyseselskaper gjør analyser for å finne gi en ESG-score til selskaper. Dette blir et verktøy for investorer, som kan styre unna selskaper med dårlig ESG-score.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.