Formuesforvaltning

Hva er et fond?

Fond kan være et godt alternativ til langsiktige midler på bankkonto, men hva er et fond? Les mer her.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I dagens renteklima er det en kjent sak at å sitte med for mye penger på bankkonto er et tapsprosjekt. Fond kan være et godt alternativ til langsiktige midler på bankkonto, men hva er egentlig et fond? Hva betyr det å investere i fond?

  Hva er et fond?

  Først er det viktig å påpeke at det finnes forskjellige typer fond. For enkelhets skyld kan vi dele inn i tre kategorier. Fellesbetegnelsen for alle tre er «verdipapirer».

  Aksjefond:

  Et aksjefond består av enkeltaksjer i flere selskaper i inn- og utland. Når man investerer i et aksjefond gir det deg mulighet til å få en andel av verdiøkningen i flere selskaper. Samtidig reduseres risikoen på investeringen når du ikke satser alt på kun ett selskap. Vi sier derfor at det innebærer lavere risiko å investere i et aksjefond enn å investere i kun en enkeltaksje. Det er også viktig å påpeke at aksjefond er den fondstypen som innebærer den høyeste risikoen.

  Rente- og obligasjonsfond:

  Invester i gjeldsbrev fra stat, kommuner, fylker, banker og selskaper. Verdien påvirkes av blant annet rentenivå og inflasjon. Det er ingen aksjer i et rente- og obligasjonsfond.  

  Kombinasjonsfond:

  Som navnet tilsier inneholder et kombinasjonsfond en kombinasjon av aksjer og renter. Andelen aksjer opp mot renter varierer fra fond til fond. Finansco sitt fond – Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) er et kombinasjonsfond med utgangspunkt på 60% aksjefond og 40% rente- og obligasjonsfond.

  Et (verdipapir)fond kan sees på som et spleiselag og inneholder et utvalg aksjer (og/eller rentepapir) – normalt mellom 25 og 35. Formålet med fondet er å spre risikoen over flere aksjer (og/eller rentepapir) for å minimere svingningene i verdien underveis. Hvis en aksje (og/eller rentepapir) har negativ utvikling over en periode kan en annen aksje ha positiv utvikling og vice versa. På denne måten blir risikoen lavere enn hvis man skulle investert i kun en enkeltaksje. Hvilke aksjer (og/eller rentepapir) fondet skal investeres i avgjøres av en profesjonell fondsforvalter. En av hovedfordelene med fond er likviditeten – altså at man ikke låser opp midlene sine. Dersom han har behov for midler kan man normalt få ut pengene på mellom 3-5 bankdager.

  Risiko

  Å investere i et (eller flere) fond er ikke garantert eller forsikret. Man kan tape penger ved å investere i fond ettersom fondets verdi er avhengig av utviklingen i de underliggende verdipapirene. Risikoen for tap varier fra fondstype til fondstype. Generelt sett er rentefond nederst på risikoskalaen og aksjefond er øverst. Når det er sagt, anbefales normalt en høy andel aksjefond dersom man har en lang tidshorisont og den øvrige økonomiske situasjonen tillater det.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.