Formuesforvaltning

Har du vurdert grønne investeringer?

I en verden med økende fokus på miljøbevissthet og et presserende behov for bærekraft, står grønne investeringer frem som et godt alternativ, både for økonomien og miljøet.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Det blir gjort investeringer på milliarder av kroner i prosjekter og selskaper med fokus på bærekraft. Men hva innebærer det grønne investeringer, og hvorfor kan det være en klok beslutning for din økonomiske fremtid?

  Hva er grønne investeringer?

  Grønne investeringer omfatter alt fra fornybar energi, som vind- og solkraft, til innovative selskaper som utvikler bærekraftige løsninger innen landbruk og teknologi, men også innen utdanning og likestilling.

  Oppsiden er ikke bare økonomiske

  Investeringer i grønne fond gir ikke bare en miljøgevinst, men kan også gi finansiell avkastning. Med global fokus på bærekraft, er selskaper med grønne løsninger ofte i forkant av markedsutviklingen, og kan på den måten være en fornuftig del av en større fondsportefølje.

  Risiko sett opp mot avkastning

  Investering kommer alltid med risiko, og grønne investeringer er intet unntak. Teknologisk utvikling og skiftende politiske landskap kan påvirke avkastningen.

  Finansco-ansatte er eksperter på grønne investeringer.
  La oss hjelpe deg med grønne investeringer.

  Hva er kriteriene for å kalle noe grønne investeringer?

  Når det gjelder grønne fond, står valget av selskaper sentralt, med et spesielt fokus på deres innvirkning på miljøet. Dette inkluderer ikke bare selskaper som er pionerer innen fornybar energi og resirkulering, men også de som leder an i sektorer som vannforvaltning og utvikling av miljøvennlig teknologi.

  Men det handler ikke kun om hva disse selskapene gjør. Det er like viktig å vurdere hvordan de opererer. Fondene tar en grundig titt på selskapenes miljøpraksis, inkludert deres karbonfotavtrykk, vannbruk, avfallshåndtering og andre nøkkelindikatorer for miljøpåvirkning. Dette dybdefokuset sikrer at investeringene ikke bare er grønne på papiret, men også i praksis.

  Fordeler med grønn investering

  Det er flere positive årsaker til å plassere penger i selskaper med miljø og bærekraft på dagsordenen:

  Bidra til positiv miljøpåvirkning

  Investeringer i grønne fond støtter selskaper og prosjekter som fører til positive miljøendringer. Dette inkluderer initiativer som fremmer fornybar energi og bærekraftige landbruksmetoder.

  Redusert karbonavtrykk

  Grønne fond investerer i selskaper med lavere avhengighet av fossile brensler, noe som resulterer i et mindre karbonavtrykk sammenlignet med tradisjonelle investeringsfond.

  Mindre risiko for regulering

  I en verden med strengere miljøreguleringer er selskaper som ikke tilpasser seg, utsatt for økonomiske utfordringer. Grønne fond, derimot, fokuserer på selskaper som allerede har tilpasset seg disse reglene, noe som reduserer denne risikoen.

  Mulig vekst

  Raske vekstsektorer som fornybar energi og elektriske kjøretøy gir spennende avkastningsmuligheter for dem som investerer i dem.

  Diversifisering i porteføljen

  Grønne fond tilbyr eksponering mot unike sektorer og teknologier, noe som kan være en verdifull del av en diversifisert investeringsstrategi.

  Økende etterspørsel blant investorer

  Det økende fokuset på klimaendringer og bærekraft gjør grønne investeringsalternativer stadig mer populære blant både institusjonelle og private investorer.

  Innovasjon og teknologi som drivkrefter

  Grønne fond gir ofte investeringer i innovative selskaper som leder an i utviklingen av bærekraftige løsninger, og gir en konkurransefordel i en lavkarbonøkonomi.

  Et vinnende perspektiv over tid

  Selskaper som allerede har omfavnet bærekraftige praksiser kan ha en fordel. I en verden som stadig møter på større miljøutfordringer, kan de være bedre posisjonert for langsiktig suksess og stabilitet.

  Finansco-ansatte i lobby
  Gjennom Finansco Impact fokuserer vi på en mer bærekraftig fremtid.

  Finansco Impact: Din partner for grønne investeringer

  Finansco Impact tilbyr tilgang til et bredt spekter av bærekraftsfond. Våre forvaltere evaluerer kontinuerlig og nøye et bredt utvalg av fond for å sikre at din portefølje er optimalt sammensatt.

  I motsetning til mange større banker med et begrenset utvalg av bærekraftsfond, gir Finansco deg tilgang til hele fondsmarkedet. Vi setter sammen en diversifisert portefølje med kun de beste fondene, fokusert på både god avkastning og positiv innvirkning.

  Vi tilbyr bærekraftige fond til institusjonelle priser, noe som gir våre kunder betydelige besparelser sammenlignet med gjennomsnittlige fondshonorarer.

  Les mer om hvordan FNs bærekraftsmål brukes i Finansco Impact.

  Snakk med oss om en bærekraftig portefølje

  Er bærekraftige investeringer nytt for deg, eller ønsker du å optimalisere din nåværende portefølje? Kontakt Finansco i dag for en uforpliktende samtale, og la oss hjelpe deg med å skape en portefølje som reflekterer dine verdier og investeringsmål.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.