Formuesforvaltning

Hvordan bærekraftsmålene til FN blir brukt i Finansco Impact-fondene?

Et av de kriteriene vi har satt for fond som kan inngå i Finansco Impact-porteføljen, er at fondene skal investere i det som kalles løsningsselskaper.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Å investere bærekraftig er blitt mer og mer aktuelt, og vi tilbyr våre kunder dette via vår fondsportefølje Finansco Impact. Hvordan velge fond til Finansco Impact? Et av de kriteriene vi har satt for fond som kan inngå i Finansco Impact-porteføljen, er at fondene skal investere i det som kalles løsningsselskaper. Med løsningsselskaper mener vi selskaper som har produkter og/eller tjenester som bidrar til å oppfylle ett eller flere av FNs bærekraftsmål innen 2030. Målene sees her:

  210107_img1

  FNs bærekraftsmål og undermålene

  Når det gjelder å finne investeringsmuligheter i form av løsningselskaper, er flere av disse 17 bærekraftsmålene i seg selv ikke presise nok, mens andre er lettere å forholde seg til. Dette har FN løst ved at for hvert av bærekraftsmålene er det definert flere, og mere detaljerte og konkrete, undermål. Til sammen har de 17 hoved-bærekraftsmålene hele 169 mer detaljerte og mer presise under-bærekraftsmål. For hver av disse 169 undermålene har FN også satt konkrete nivåer for måloppnåelse innen 2030. Og for hvert av disse undermålene er det også gitt en eller flere indikatorer som gir mulighet for å måle både status på, og hvor langt man har igjen, til bærekraftsmålene er nådd.

  Med et slikt detaljert verktøysett er det for en forvalter enklere både å identifisere mulige løsningselskaper, kartlegge hvilket potensielt bidrag et slikt selskap kan ha på å oppnå bærekraftsmålene, og også være i stand til å måle og rapportere på dette så lenge selskapet er i porteføljen.  På denne måten jobber vi med FNs bærekraftsmål og Finansco Impact. 

  210107_SoMe

  Jeg vil illustrere dette med et par eksempler – et som er ganske intuitivt og et som kanskje ikke er intuitivt.

  Bærekraftsmål nr 7 – Rimelig og ren energi

  Dette går ut på å sikre alle tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi. Moderne energi er her definert som ren energi. Dette bærekraftsmålet har 5 undermål med tilhørende indikatorer. Undermål 7.1 for eksempel har som mål at alle innen 2030 skal være sikret tilgang rimelig, pålitelig og moderne energi. Dette målet har to indikatorer, 7.1.1 som måler andelen av verdens befolkning med tilgang til elektrisitet og 7.1.2 som måler andelen av befolkningen som primært anvender rene drivstoffer og teknologi.

  Ett eksempel på et løsningsselskap for dette bærekraftsmålet kan være Scatec Solar. Som kjent utvikler og drifter Scatec Solar solcelleparker både i modne og fremvoksende markeder. Gjennom denne virksomheten øker de både andelen av fornybar energi i energimiksen globalt og spesielt i fremvoksende markeder øker de tilgangen til energi for mange som tidligere ikke har hatt tilgang til dette og dette er ren energi.

  Vi trakk for øvrig frem Scatec Solar på FINANSCOdagen 2019 som eksempel på et norsk løsningsselskap vi mente også ville kunne gi god finansiell avkastning. Aksjekursen er siden da opp 300%.

  Bærerkraftsmål nr 1 – Ingen fattigdom

  Ingen fattigdom på noen måte noe sted i verden er kanskje et mer diffust mål. Dette bærekraftsmålet har 7 undermål, hvorav eksempelvis mål 1.1 er å utrydde ekstrem fattigdom for alle, overalt, hvor fattigdomsgrensen pt. går på de som lever på mindre enn 1,25 USD pr dag. Eksempler på løsningsselskaper her kan være selskaper som yter mikrofinanstjenester i fremvoksende markeder. Mikrofinansselskaper tilbyr kundegrupper som vanligvis ikke har tilgang til, eller får tilbud om, tjenester som kreditt, sparing, forsikring og andre finansielle tjenester. Spesielt tilgang på mikrokreditter er sentralt i å gi mange en mulighet for å bedre sin økonomiske situasjon. Her opererer, for oss, forholdsvis ukjente banker som Bank Raykat Indonesia og BRSC fra Bangladesh. Den første banken finnes i et par av fondene som ligger i Finansco Impact og har vært det siden oppstart.

  Så det er på denne måten at de fondene som til enhver tid inngår i Finansco Impact, bruker FNs bærekraftsmål til å finne løsningsselskaper til sine porteføljer.

  {{cta(‘be5baadf-24f2-4bc7-a7d8-f5ae8079d2b3′,’justifycenter’)}}

  Er du nysgjerrig på hvordan du kan investere bærekraftig? Ta kontakt med oss for en hyggelig og informativ prat om dine muligheter.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.