Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  En ting vi til stadighet hører er at globale indeksfond er lavrisikofond, og det blir anbefalt som den beste spareformen av mange. Stemmer det at man får lav risiko ved å investere i et globalt indeksfond?

  Er globale indeksfond lavrisikofond?

  Nei, indeksfond kategoriseres som høy risiko. På en skala fra 1-7 der 1 representer lavest risiko, og 7 representerer høy risiko ligger indeksfond på 5. Grunnen til at et indeksfond kategoriserer som høy risiko er man til enhver tid har full aksjerisiko. Funksjonen til et globalt indeksfond er at det «tracker» utviklingen til for eksempel MSCI World. Stiger globale aksjer 10 % stiger indeksfondet tilsvarende, minus forvaltningskostnader. So far so good. Det vi også vet fra aksjemarkedet er at det i perioder faller kraftig og raskt. Under finanskrisen falt MSCI World 40,3 % , noe som betyr at det globale indeksfondet faller tilsvarende. Mange som i dag sitter med et globalt indeksfond og forventer lav risiko vil garantert få frokosten i strupen den dagen de ser at 40 % av sparepengene er borte.

  Har man derimot en tidshorisont på over 10 år på midlene som er plassert i et indeksfond kan man begynne å snakke om at risikoen ikke er høy lenger. Et scenario analyse som viser historisk avkastning og risiko (standardavvik) viser at med 93 % sannsynlighet vil avkastningen ligge mellom 0 % og 208 % etter 10 år. Om man har pengene plassert i et globalt indeksfond i 30 år vil avkastningen med 93 % sannsynlighet ligge mellom 572 % og 931 %. Det forutsetter selvfølgelig at man ikke får panikk og selger alt den dagen indeksfondet nesten har halvert seg i verdi.

  Les også:

  Fond – Hvordan kan vi hjelpe deg? >>>

  Hva er et fond? >>>

  Hva er et aksjefond? >>>


  Ofte stilte spørsmål:

  Hva er et indeksfond?
  I motsetning til et aktivt forvaltet fond skal et indeksfond speile en gitt indeks, og det gjøres ikke løpende vurderinger om fondets plasseringer på samme måte som i et aktivt forvaltet fond. Et indeksfond har lavere forvaltningskostnad.

  Hva betyr det at et indeksfond er «globalt»?
  Et globalt indeksfond har aksjer plassert i selskaper over flere verdensdeler, og i flere bransjer. Dermed får du større spredning av risikoen i forhold til fond der aksjene er plassert i spesifikke deler av verden, eller i for eksempel kun én bransje.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.