Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Hva er et aksjefond?

  Aksjefond kan i hovedsak deles i to kategorier; indeksfond og aktivt forvaltet fond.

  Indeksfond

  Et indeksfond har til formål å kopiere avkastningen til en indeks. Har man pengene sine i et indeksfond som speiler hovedindeksen på Oslo Børs kan man forvente 5 % avkastning fratrukket fondets kostnader hvis Oslo Børs går 5 %. Da det ikke gjøres noen vurderinger eller prioriteringer i fondets plasseringer er det heller ingen som skal ha betalt for dette, hvilket gjør indeksfond til en rimeligere form for eksponering mot markedet.

  Finansco Fond: Vår kunnskap – din verdi

  Aktivt forvaltet fond

  Et aktivt forvaltet fond tilstreber å slå avkastningen til en indeks og dermed skape meravkastning for investorene. I motsetning til et indeksfond sitter det her en forvalter eller en gruppe forvaltere som lager en sammensetning av aksjer på eksempelvis Oslo Børs som de mener vil slå hovedindeksen. Kostnadene i et aktivt forvaltet fond er noe høyere enn i et indeksfond da forvalterne naturlig nok skal ha betalt for å gi investorene meravkastning.

  Så, når skal man velge et indeksfond og når skal man velge et aktivt forvaltet fond? Her strides de lærde og med jevne mellomrom kan man i media lese om argumenter for og mot begge alternativer. En tommelfingerregel kan for eksempel være å velge indeksfond for brede mandater og aktivt forvaltede fond for snevre mandater. Det betyr at hvis du ønsker global markedseksponering velger du indeksfond og ønsker du eksponering mot små vekstselskaper på Oslo Børs velger du et aktivt forvaltet fond.

  Les også:

  Hva er et fond? >>>

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.