Formuesforvaltning

Bygg din formue med langsiktig aksjeinvestering

Det er mulig å tjene gode penger ved å investere. Dersom du er ute etter å plassere penger med et perspektiv på fem år eller mer, er Finansco eksperter.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.



  Jeg ønsker mer informasjon om følgende



  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Aksjemarkedet har lenge vært et attraktivt sted å plassere penger, og det er mange gode grunner til det. 

  Aksjer gir deg muligheten til å eie en del av et selskap, og dermed suksessen til selskapet. Men før du begynner å handle aksjer, er det viktig å forstå noen grunnleggende prinsipper og strategier for å maksimere avkastningen på investeringene dine.

  Kortsiktig og langsiktig investering

  Investorer kan ha ulike mål og tidsrammer når de vurderer kortsiktige og langsiktige investeringer.

  Kortsiktig investering involverer ofte å kjøpe og holde verdipapirer for en relativt kort periode. Målet med kortsiktige investeringer kan være å utnytte raske prisbevegelser i markedet og generere profitt på kort sikt. Dette kan inkludere aktiv handel med aksjer eller andre verdipapirer, samt spekulativ investering. Kortsiktige investorer følger ofte nøye med på markedstrender, nyheter og teknisk analyse for å ta raske beslutninger. 

  Langsiktig investering har en betydelig lengre tidshorisont, ofte målt i tiår. Målet med langsiktige investeringer er å bygge formue over tid ved å utnytte tidens fordel og kapitalisere på den langsiktige veksten i verdipapirene. Dette kan inkludere investering i aksjer, obligasjoner, eiendom eller andre aktiva som forventes å øke i verdi over tid. Langsiktige investorer er vanligvis mindre påvirket av kortsiktige markedssvingninger og fokuserer på fundamentale analyser og langsiktige trender.

  Det er viktig å ha en klar forståelse av din investeringshorisont og dine investeringsmål før du tar beslutninger om hvordan du skal forvalte pengene dine.

  Finanscos formuesrådgivere

  Diversifisering av porteføljen

  Diversifisering av porteføljen er en essensiell strategi innen investering som innebærer å spre investeringene dine over ulike typer verdipapirer, bransjer og geografiske områder. Hovedmålet med diversifisering er å redusere risikoen ved å unngå å satse alt på én enkelt investering eller sektor. Dette gir deg som investor en balanse mellom potensialet for avkastning og risikoen du er villig til å ta.

  For eksempel, dersom du kun investerer i aksjer innen én bransje, som teknologi, og denne bransjen opplever en nedgang, kan det ha en betydelig negativ innvirkning på porteføljen din. Ved å diversifisere over ulike sektorer som helsevesen, energi og finans, kan du redusere eksponeringen mot eventuelle nedganger i én enkelt bransje og opprettholde en mer stabil portefølje.

  Diversifisering kan også inkludere investering i ulike typer verdipapirer, som aksjer, obligasjoner, eiendom og råvarer. Dette bidrar til å spre risikoen ytterligere, da forskjellige verdipapirer kan reagere forskjellig på markedssvingninger. Derfor er en godt diversifisert portefølje en nøkkelkomponent for å oppnå en sunn balanse mellom risiko og potensiell avkastning i investeringsverdenen.

  Vi byr på kunnskap

  Uansett om du ønsker å kjøpe aksjer for kortsiktig eller langsiktig avkastning, er kunnskap om markedet viktig. Å forstå selskapene du investerer i, deres bransje, økonomisk helse og vekstpotensial er avgjørende for å ta informerte beslutninger. Finansco har mange års erfaring. 

  Tålmodighet og disiplin

  Tålmodighet og disiplin er nøkkelen til suksess når det gjelder investering i aksjer. Det er viktig å holde fast ved din investeringsstrategi og unngå impulsive beslutninger. Markedet kan svinge, og det er normalt å oppleve både opp- og nedturer. Å holde fast ved din plan og unngå panikkhandel er viktig for å oppnå gode resultater over tid.

  Dette kan være en av de beste grunnene til å velge en formuesforvalter. Vi i Finansco har masse erfaring, og lar oss ikke påvirke av frykt, følelser eller andre faktorer. Alle våre rådgivere kjenner markedet godt, og vet hva som skal til for å oppnå avkastning over tid.

  Slik jobber vi i Finansco

  I Finansco har vi laget vårt eget system for forvaltning av formuer. Vi ønsker å finne ut av dine behov og mål, samtidig som vi identifiserer en grundig, transparent og pragmatisk løsning, slik at investeringene vi kommer frem til blir et produkt av ditt behov og ønske. 

  Systemet er delt inn i fire segmenter som starter med en konsultasjon med kunden og avsluttes med et dynamisk kundeforhold:

  Første konsultasjon

  • Status på din økonomi
  • Finansielle mål og planer
  • Skattehensyn
  • Risiko og avkastning
  • Pengestrømmer

  Arbeidsmøter

  • Utkast på formuesplan
  • Validere data
  • Tilpasse profil til situasjon
  • Utforme strategi
  • Ferdigstille formuesplan

  Formalisering av samarbeid

  • Analyse av markedsklima
  • Taktisk vurdering
  • Definere startportefølje
  • Implementere portefølje

  Dynamisk kundeforhold

  • Gjør porteføljen som den skal?
  • Rapportering
  • Utvikle kundesituasjon
  • Tilpasninger ved behov

  Kontakt oss for en prat

  Finansco er en formuesforvalter som betjener både private kunder og holdingselskaper. Sammen finner vi den beste løsningen for investering av dine overskuddsmidler.

  Vi tilbyr tjenester innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning, forretningsførsel og rådgivning knyttet til arv og generasjonsskifte.

  Vi ønsker at du tar kontakt med Finansco for en uforpliktende samtale om dine behov.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev




   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.