Formuesforvaltning

Hva er egentlig den store fascinasjonen med utbytteaksjer?

Noen ganger vil enkelte investorer være bedre tjent med at selskaper ikke betaler dem utbytte. Men når er det, og hvorfor?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Finansco-partner, Christian Kallevig Arnesen, påpeker i denne bloggposten at enkelte investorer vil være bedre tjent med at selskaper ikke betaler dem utbytte.

  Først; hva er en utbytteaksje?

  En aksje er en eierandel i et selskap. Betegnelsen «utbytteaksje» brukes om aksjer i et selskap hvor selskapet har for vane å utbetale utbytte til sine aksjonærer – enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. En slik utbyttepolitikk kan absolutt være aksjonærvennlig, og normalt blir et utbytte betalt av selskapets positive drift og overskudd.

  Alternativet for selskapet hadde vært å beholde (en større del av) overskuddet i bedriften, og igjen brukt dette til videre drift, forskning, utvikling og vekst.

  Er det noen typiske kjennetegn ved utbytteaksjer?

  Selskaper som utbetaler høyt utbytte er ofte dem i såkalte defensive bransjer, hvor det gjerne er lav, men stabil vekst. Selskapets behov for å reinvestere utbyttet kan i så måte være noe lavere i denne typen «verdiselskaper» enn i «vekstselskaper». Allikevel er det unntak fra denne regelen, som for eksempel i shipping, med Fredriksen-systemet som ett eksempel, hvor inntjening og aksjekurs kan svinge mye, men hvor de allikevel ofte har en bestemt utbyttepolitikk.

  Hvorfor er utbytte bra? Og ER utbytte bra?

  Hvis man ser på utbytte gjennom øynene til en følelsesløs økonom, som sitter i sitt excel-ark, har det ikke særlig betydning om utbyttet utbetales til aksjonæren eller om den forblir i selskapet. Totalsummen er nemlig lik.

  Eksempel: et selskap har en aksjekurs på kr 105, hvor kr 5 av dette er kontanter fra overskudd i selskapet. Hvis selskapet velger å utbetale kr 5 i utbytte, blir aksjekursen samtidig nedjustert til kr 100, alt annet likt. Aksjonæren sitter da med en aksje verdt kr 100, men samtidig kr 5 på hånda – samlet sett kr 105.

  Hvem er best til å forvalte utbyttet? – det er det som er avgjørende

  Hvis aksjonæren som får kr 5 i utbytte (ref eksempelet over) bruker disse på tull, er det ganske åpenbart at vedkomne ville vært bedre tjent om midlene forble i selskapet. Det er altså avgjørende hva vedkomne gjør med utbyttet, og at vedkomne selv klarer å forvalte disse bedre enn selskapet, for å kunne avgjøre om utbyttebetalingen er fordelaktig eller ei.

  Enda et regneeksempel

  Hvis vi fortsetter regneeksempelet fra punktene over, hvor vi sier at selskapet hvert år har en avkastning på 5 %, og vi holder denne i 10 år, er aksjekursen etter denne perioden kr 163.

  Hvis vi regner på verdien når selskapet betaler utbytte blir aksjekursen etter 10-års perioden kr 100, alt annet likt, og man har samtidig mottatt et samlet utbytte på kr 50, totalt sett kr 150.

  Hvis man i denne perioden har brukt alle utbyttene på noe som har gitt mer enn 5 % avkastning, vil eksempelet med utbyttebetaling ha lønt seg. Realiteten er nok allikevel slik at utbyttet ofte brukes i ens personlige økonomi, og dermed ikke har den samme avkastningsforventningen.

  Mentalt tilfredsstillende

  Mange av dem som sier at de tiltrekkes av utbytteaksjer peker på det at det er tilfredsstillende å faktisk få en utbetaling fra investeringen man gjør. Følelser spiller nemlig en stor rolle i ens investoradferd. Når man «pirker» litt i denne uttalelsen ved å forklare at man også kan få dette ved ikke-utbyttebetalende aksjer og fra fond, ved at man selger noen av aksjene eller fondsandelene, og på den måten får en utbetaling, er ofte beskjeden at dette ikke er det samme. For selv om dette også gir en utbetaling, krever den en handling ved at det faktisk må selges aksjer eller fondsandeler, og det er av en eller annen grunn ikke appellerende. De liker nemlig ikke å skulle sitte igjen med færre aksjer. At de ved utbyttebetalinger sitter igjen med samme antallet aksjer, men at aksjekursen reduseres, er tydeligvis ikke like problematisk. 1000 aksjer, med en aksjekurs på kr 100, er av en eller annen grunn bedre enn 950 aksjer med en aksjekurs på kr 105,3, selv om den samlede verdien av begge er kr 100.000. Forstå det den som kan.

  Skal man ikke kjøpe utbytteaksjer?

  Joda, det er mange gode utbytteaksjer, men kjøp aksjen fordi du har tro på selskapet eller bransjen selskapet er en del av, og ikke isolert sett fordi det utbetaler utbytte. At et selskap utbetaler utbytte kan meget godt vurderes som én positiv grunn til å invester i akkurat dette, men vær bevisst på at det er hvordan du som investor selv reinvesterer dette utbyttet som er en avgjørende faktor for om utbytteaksjer er fornuftig for deg eller ei.

  Dette høres kanskje banalt logisk ut, men du hadde blitt overrasket over alle de rare og urasjonelle tingene mange legger til grunn for valget av sine plasseringer.

  Christian skriver også om dette temaet hos Finansavisen (bak login-mur): «Vi investerer ikke i utbytteaksjer for å motta utbytter«.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.