Formuesforvaltning

Hvordan skal man forholde seg til urolige markeder?

Hva gjør man når man opplever at verdiene på sine investeringer faller? Følelser kan lett ta overhånd, og mange velger å selge unna før det er «for sent».

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Fra tid til annen blir man som investor påminnet risikoen man påtar seg ved å investere i verdipapirfond. Plutselig opplever man at verdiene på sine investeringer faller over flere dager (og/eller uker). For de fleste investorer kan slike perioder være vanskelig å forholde seg til da ingen syntes det er «gøy» å tape penger. Følelsene kan lett ta overhånd og man får en trang til å selge unna alt av investeringer før det er «for sent». Er dette lurt? Bør man selge unna?

  De fleste er sikkert kjent med at tidshorisont er en av investors beste venn. Dette gjelder også ved investeringer i fond. Hensikten ved en eventuell investering i fond er å øke avkastningsforventningen til pengene som i dag er plassert et annet sted (eksempelvis bankkonto). For å øke avkastningen (renten) på pengene er man nødt til å påta seg risiko. Jo høyere risiko man påtar seg, jo høyere forventet avkastning over tid (og nedside) vil man påta seg.

  Blodrøde børser og forventningsstyring

  Avisoverskrifter med store bokstaver og bilde av «blodrøde børser» kan for mange virke skremmende og man blir ofte usikker på hvordan man skal håndtere slik informasjon. I de fleste seriøse finansforetak er slike overskrifter ansett som kortsiktig støy og skal i de fleste tilfeller ikke påvirke en langsiktig strategi for investor. Dersom man som investor tar slik avisoverskrifter på alvor og begynner å selge unna kan det fort gå lang til før man kommer inn i markedet igjen da det vil føles som slike avisoverskrifter aldri tar slutt. En av de størst feilene den ikke-profesjonelle investor gjør, er å prøve å «time» markedet. Over tid, er det bevist at man går glipp av avkastning ved å gjøre dette.

  Hos Finansco er vil opptatt av forventningsstyring av alle våre kunder. I et typisk scenario legges det en langsiktig plan for investeringene. I det store og hele skal man holde seg til denne planen, men det det er klart man skal gjøre tilpasninger dersom det skjer vesentlige endringer i kundens situasjon.

  200902_img

  Hvordan skal man oppføre seg, og hvilke grep bør tas når markedene er urolige?

  Vi har det siste halvåret opplevd relativt store markedsfall på tvers av hele verden. For de som sparer i fond og aksjer vil man ha opplevd en ulik grad av fall i verdien. I perioder hvor usikkerheten er stor er det viktigere å ikke la følelsene ta overhånd over fornuften slik min . Det er ingen som vet det endelige utfallet av Corona-viruset. Det kan fremdeles bli riktig ille, med kraftigere børsfall – og i verste fall en halvering – som vi opplevde under finanskrisen i 2008. De fleste anser det dog som mer sannsynlig at det blir en midlertidig korreksjon, som normalt anses som 10–20 prosent børsfall, før kursene igjen peker oppover eller flater ut.

  Les mer om hva Finansco har gjort (og gjør) for sine kunder >>>

  Det kan allikevel være lett å bli revet med i en allmenn redsel når verdiene faller. Dersom du sparer langsiktig i verdipapirfond er det viktig å være tro til strategien som opprinnelig ble lagt. Strategiene til alle våre kunder er (primært) basert på deres risikotoleranse, avkastningsforventning og tidshorisont. Mål og planer underveis i en investeringsstrategi er selvsagt også viktig å ta med. Hvis man for eksempel har lagt opp en strategi som innebærer 60% aksjefond og 40% rentefond, skal man holde seg til dette.

  Et annet alternativ er å investere ytterligere midler. Det er en kjent sak for folk flest at penger på bankkonto taper seg i verdi over tid dersom man regner inn skatt og inflasjon. Vi har allerede levd en god stund med lave bankrenter. Disse justeres nå ytterligere ned slik at penger på bankkonto blir enda mindre gunstig for langsiktige midler. Etter perioder med fall i aksjemarkedet finnes det flere gode kjøpsmuligheter hvor man kan oppleve en sterkere enn normal utvikling i tiden fremover.

  Ta kontakt med Finansco, så skal vi bidra med fondssammensetning basert på dine mål og planer.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.