Formuesforvaltning

Tydelige råd Finansco kom med i 2020 – hvordan har de slått til?

I 2020 gikk vi ut med en veldig tydelig anbefaling om å kjøpe aktivt forvaltede norske aksjefond fremfor indeksfond. Var dette rådet riktig å gi?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Et meget spesielt investeringsår er nå over. Det ble et svært aktivt år for oss, med flere større porteføljegrep. Disse har jo blitt kommentert og argumentert for i tidligere innlegg, samt oppsummert i daglig leder Pål Tverdals julehilsen fra Finansco.

  «Kjøp aktivt forvaltede norske aksjefond!»

  Det er særlig én av de tydelige anbefalingene vi gav i 2020 som jeg skal se nærmere på i dette innlegget, nemlig anbefalingen vi gav i Finansavisen 18. mars om å kjøpe aktivt forvaltede norske aksjefond fremfor indeksfond.

  En litt utypisk anbefaling

  Å være tydelige i anbefalingene og grepene vi gjør for våre kunder er på ingen måte utypisk for Finansco. Det å gå hardt ut med anbefalingen om aktivt forvaltede aksjefond heller enn indeksfond derimot, er ikke normalt. I hvert fall ikke i de fondstypene hvor indeksfond er et relevant alternativ.

  Vi er nemlig en aktør som også hensyntar fondskostnader i de investeringsvurderinger vi gjør for våre kunder, og da kommer vi ikke utenom at indeksfond ofte er å foretrekke. Det pågår stadig «diskusjoner» i finansmedia vedr. finansbransjens ukritiske bruk av for dyre aktivt forvaltede aksjefond til kundene. Dette er dog primært utbredt hos bankene. Derfor føles det litt ekstra risikabelt for oss å legge «hodet såpass på blokka» når vi i landsdekkende finansmedia anbefaler aktivt forvaltede norske aksjefond fremfor indeksfond.

  Bakgrunn for anbefalingen vår

  Uten å bli veldig lang eller teknisk: vi forventet at aktive forvaltere ville kunne plukke mer av de aksjene som hadde falt ufortjent mye i markedsfallet vi opplevde i februar/mars, som igjen ville gi en større oppside. Indeksfond differensierer jo ikke på den måten – der vektes aksjene ut ifra vekten i sin indeks (Oslo Børs), som gjør at indeksfond ikke plukker mer av de aksjene som har falt ufortjent mye. Faktisk er det motsatt – de plukker mindre av de billigere aksjene. Altså en gyllen mulighet for å tjene ekstra godt i aktivt forvaltede fond, mente vi da.

  Oppsummert: aktivt forvaltede fond gjør det ofte bedre i perioder med turbulens enn i perioder hvor «alle aksjer stiger».

  {{cta(’43e7e948-6770-4f2a-916c-f9b60eec1984′)}}

  Hvordan har det gått?

  Siden vi gav anbefalingen om å velge aktivt forvaltede norske aksjefond fremfor indeksfond den 18. mars 2020, og ut året, har hele 40 av de 46 norske aksjefondene i vårt utvalg slått Oslo Børs – det er ekstremt! Vi traff altså blink!

  Av aksjefondene som ikke klarte å slå Oslo Børs i denne perioden er Nordea Norwegian Stars, Landkreditt Utbytte, Eika Norge, SEB Norway Focus Fund, PLUSS Markedsverdi og PLUSS Aksje.

  Se tabellen under:

  210109_table

  Soleklare fondsvinnere i denne perioden ble DNB SMB og FIRST Generator, som bør være godt kjente fond for Finansco-kundene i 2020.

  *Avkastningstall fra Bloomberg.

  Kortsiktighet og langsiktighet

  En analyse publisert av Forbrukerrådet konkluderer med at aktivt forvaltede norske aksjefond faktisk slår sin referanseindeks (Oslo Børs) / indeksfond over tid, og dermed i gjennomsnitt er et bedre valg enn norske indeksfond. At gjennomsnittet av aktivt forvaltede norske aksjefond faktisk slår indeksfond har vi jo også kommentert tidligere.

  Allikevel mener vi i Finansco at man på sikt skal være forsiktig med å la dette styre sine egne norske fondsvalg fullt og helt – for så lett er det selvsagt ikke. Valg av riktig aksjefond er både viktig og vanskelig, og det krever tett oppfølging for å gjøre gode fondsbytter underveis.

  For aksjefond med globalt, nordisk eller europeisk nedslagsfelt viser den lange statistikken at indeksfond gir bedre avkastning enn gjennomsnittet av aktivt forvaltede fond.

  Som langsiktig investor bør man, etter Finansco sin mening, ha en større andel indeksfond som sin plassering. I korte perioder kan det allikevel være opportunt å benytte aktivt forvaltede aksjefond – slik som vi jo ettertrykkelig har bevist med vårt råd i 2020 – men det krever at man har god oppfølging av fondene sine, eller er tilknyttet en formuesforvalter som er det på ens vegne.

  210109_SoMe

  Vi var tydelige i våre anbefalinger – men det var ikke de samme anbefalingene som andre gav

  Den 17. mars legger vi hodet skikkelig på blokka ved å gå ut med en soleklar anbefaling om «KJØP AKSJEFOND NÅ» i Finansavisen. Sett i ettertid virker anbefalingen åpenbar, men at siste halvdel av mars skulle vise seg å markere bunnen av markedsfallet visste vi selvsagt ikke da. Det var også en del kunder som på dette tidspunktet måte overbevises, og vi viste oss tilliten verdig. Denne anbefalingen følges opp den 18. mars med anbefalingen i Finansavisen om at «for norske fond så bør det nå velges aktivt forvaltede norske aksjefond fremfor indeksfond».

  Samtidig hadde vi høsten/vinteren 2019 redusert våre kunders aksjeandel, til fordel for rentepapirer. Dette reduserte deres verdifall i februar/mars 2020, samtidig som det gjorde at kundene hadde bra med «tørt krutt» å handle fond for da markedet hadde falt mye. Vi ordnet dette for dem, slik at de slev kunne forholde seg passivt.

  DNB og Silje Sandmæl, sammen med blant annet Nordnet, hadde en litt annen anbefaling på samme tidspunkt: «Ikke invester større summer i markedet nå». Hallgeir Kvadsheim gav også råd om å ikke kjøpe aksjer eller aksjefond på samme tid (sistnevnte artikkel er bak betalingsmur hos Jærbladet).

  Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap

  Det er lett å være etterpåklok. Poenget med punktet over er heller ikke hvem som fikk rett og galt. Det som allikevel er påfallende er at, så vidt jeg husker, var Finansco alene om markedssynet som sa: selg aksjefond på slutten av 2019 og kjøp aksjefond i mars/april 2020. Selv om man ser bort i fra rådet om å selge seg ned i aksjefond på slutten av 2019, så var det uansett ingen andre som sa «KJØP» i mars og april 2020 slik vi gjorde.

  De fleste bankene sa «sitt stille i båten» til sine kunder. Et råd som, sett i ettertid, var kurant. Det er også et enkelt råd å gi, for det betyr at banken ikke trenger å gjøre all verdens for sine kunder. Banken hadde neppe hatt kapasitet til å følge opp alle sine kunder om rådet var «kjøp» eller «bytt» fond uansett, og dermed gir bankene ofte ikke disse rådene eller denne oppfølgingen.

  De seneste årene har vi fått mange nye kunder som har byttet ut banken med Finansco når det kommer til fondsplasseringer. Tett oppfølging og tydelige grep når markedet er turbulent er hovedgrunnen. Mangel på oppfølging fra banken blir ofte tydelig i perioder som det vi så i mars og april, og om du har fond i banken uten at du fikk ønsket oppfølging fra dem i denne perioden, bør det kanskje gå opp et lite rødflagg hos deg også..

  Finansco – en formuesforvalter for deg som er opptatt av god oppfølging

  Det blir ikke et skikkelig «blogginnlegg» uten en oppfordring til leseren om å gjøre en vurdering av dine egne fondsplasseringer eller den du kjøper fond av i dag. Still deg selv følgende spørsmål:

  • Ble du kontaktet av banken i denne perioden med anbefalinger om å endre dine fond (ettersom det åpenbart skjedde endringer i verden/markedet)?
  • Hvilke grep gjorde banken for deg?

  Du leser jo her deler av hva vi gjorde i Finansco for våre kunder. Kanskje du skulle tatt et uforpliktende førstegangsmøte med oss, slik at du i det minste kunne fått et sammenligningsgrunnlag?

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.