Formuesforvaltning

Slik beregner du formuesverdi på eiendom og bolig

Formuesverdi er den verdien en eiendom blir satt til med skattemessige formål.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Formuesverdi på eiendom og bolig er det skatteetaten legger til grunn for å beregne formuesverdien du har. Dette må du vite om beregning av formuesverdi. 

  Eiendom er ofte en av de mest verdifulle eiendelene en person eller virksomhet kan eie. Men hvordan verdsettes eiendom for skattemessige formål i Norge? Denne artikkelen tar for seg «formuesverdi» og dets betydning.

  Formuesverdi er den verdien en eiendom blir satt til med skattemessige formål. Den representerer ikke nødvendigvis beregnet markedsverdi, men heller en verdi som er fastsatt etter spesifikke kriterier og regler bestemt av skattemyndighetene.

  Les mer: Formuesskatt – Hva er det egentlig gunstig å eie?

  Formuesverdi på bolig

  Formuesverdien på primærbolig og sekundærbolig beregnes svært ulikt. På primærboliger regnes den til 25 prosent av boligens markedsverdi opp til 10 mill, og 70 prosent for verdien over 10 mill. Markedsverdien kan du finne ved å kontakte en megler eller takstmann.

  Det vil si at dersom du eier 50 prosent av en bolig som er verdt 6 millioner kroner, vil din formuesverdi være på 750 000 kr (3 000 000 x 0,25). 

  Denne informasjonen vil være forhåndsutfylt i skattemeldingen, men det er likevel anbefalt å sjekke at informasjonen stemmer. 

  Formuesverdi på sekundærbolig

  Dersom du har én eller flere boliger du leier ut, eller eier en pendlerbolig, beregnes formuesverdien på sekundærboligen til 100 prosent av markedsverdi fom 2023.

  Formuesverdi på fritidsbolig

  Formuesverdi på fritidsbolig, som hytter og sommerhus, blir fastsatt på en annen måte enn for fast bolig. 

  Først fastsettes markedsverdien av boligen, enten ved hjelp av en takstmann eller ved å sammenligne med nylig solgte eiendommer i området. Første gang settes formuesverdien til maksimalt 30 % av markedsverdien (eller byggekostnadene). 

  Ved senere anledninger justeres formuesverdien med eventuell fastsatt oppjustering. For inntektsåret 2022 er denne satt til 25 %. Har du kjøpt boligen i løpet av året, går man ut fra formuesverdien fastsatt fra tidligere eier oppjustert med 25 %. 

  Har du ikke en fastsatt formuesverdi kan du kontakte en takstmann for estimert markedsverdi. 

  Fradrag og unntak

  Fradrag på formuesverdi av eiendom for privatpersoner kan omfatte gjeldsbeløp knyttet til boligen, som boliglån eller pantelån. Dette reduserer den skattepliktige verdien. Det er også spesielle regler for primærboliger med en lavere formuesverdi enn fritidsboliger. 

  Noen eiendommer, som landbruks- eller verneverdige eiendommer, kan kvalifisere for unntak og bli vurdert til en lavere formuesverdi. Det er viktig å være klar over lokale skatteregler og oppdaterte satser for å dra nytte av disse fradragene og unntakene og potensielt redusere din formueskatt.

  Når må jeg betale formuesskatt?

  Verdiene på eiendeler du eier blir skattepliktige dersom de overstiger 1,7 millioner kroner for enslige, og 3,4 millioner for ektefeller etter å ha trukket fra eventuell gjeld. Eksempler på slike eiendeler er bolig, sekundærbolig, næringseiendom og aksjer.

  Dersom nettoformuen din overstiger 1,7 millioner kroner, må du betale 0,7 prosent formuesskatt til kommunen, og 0,3 prosent til staten. Overstiger nettoformuen din 20 millioner kroner, må du betale 0,4 prosent til staten, uten at skattesatsen til kommunen endrer seg.

  Husk at skatteregler kan endres årlig, så det er viktig å sjekke de siste oppdateringene fra skattemyndighetene. 

  Les mer på Skatteetaten sine sider.

  Kontakt Finansco for en prat

  Finansco er en formuesforvalter som betjener både private kunder og holdingselskaper. Vårt hovedfokus er å tilby personlig assistanse og oppfølging til våre kunder. Tillit fra våre kunder er avgjørende for arbeidet vårt. 

  Vi tilbyr tjenester innen formuesforvaltning, forretningsførsel, veiledning om bærekraftige investeringer og rådgivning knyttet til arv og generasjonsskifte.

  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Finansco for en uforpliktende samtale om dine behov.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.