Formuesforvaltning

Skatt – Realisert gevinst i 2021?

Vi går igjennom hvordan oppjustering av skattepliktig avkastning fra aksjefond presenteres i skattemeldingen i dette korte blogginnlegget.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Det er igjen tiden for økonomisk selvransakelse nå som skattemeldingen er sendt ut. Vi har fått et par spørsmål fra kunder ifbm det som i skattemeldingen fremstår som en oppjustering av skattepliktig avkastning fra aksjefond, så derfor tenkte vi at det muligens var flere som hadde spørsmål til dette. Derav dette korte innlegget.

  Oppjusteringsfaktor

  Skattesatsen for gevinstbeskatning av aksjefond for 2021 er 31,68 %. Denne prosentsatsen er en kombinasjon av en oppjusteringsfaktor (1,44) + skattesats for alminnelig inntekt (22 %).

  Vi har tidligere vært vant å se at skattepliktig avkastning multipliseres direkte med skattesatsen for å regne ut gevinstskatten. Nå som denne skattesatsen har blitt en kombinasjon av både en oppjusteringsfaktor og skattesatsen for alminnelig inntekt, så har det blitt vanligere å se at gevinstskatten regnes i to steg heller enn ett. Man oppjusterer altså først gevinsten, og så multipliseres den oppjusterte gevinsten med en lavere skattesats (altså skattesatsen for alminnelig inntekt) for å komme frem til 31,68 % gevinstbeskatning på avkastning fra aksjefond. Det virker litt tungvint, det er riktig, men det er i hvert fall slik det gjøres.

  Eksempel:

  Om det er realisert en gevinst på kr 100, blir skatten som skal betales av dette kr 31,68.

  I skattemeldingen går de dog via oppjusteringsfaktoren på en egen linje, og så ganges summen med 22 %. Altså: kr 100 i gevinst, oppjustert med kr 44, som så samlet sett ganges med 22 %.

  Sum: kr 31,68.

  Spørsmålene vi har fått basert på dette bygger på en frykt/misforståelse om at både kr 100 og kr 44 skal ganges med 31,68 %, men det stemmer altså ikke. Det er bare at dette har blitt en «to-trinns-øvelse» sammenlignet med hvordan det har vært tidligere.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.