Formuesforvaltning

Porteføljevalg for en grønnere fremtid

Våre to nyvinninger har vi kalt Finansco GrønneRenter (rente) og Finansco MørkeGrønn (aksje). Opprettelsen av våre to nye produkter har dermed en mangefasettert motivasjon, der fellesnevneren kan sammenfattes i ett begrep: Ansvar.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Vi vet at våre kunder er økende opptatt av at deres investeringer gjøres i selskaper som har verdier forenlige med rettferdig handel, bærekraft, mangfold, solidaritet og miljø.

  Regjeringen la i juni frem et forslag om en ny lov om bærekraftig finans. Finansco har nå lansert to nye investeringsporteføljer, som skal sikre at vi får et bredere tilbud innen bærekraftig forvaltning. Vi forteller litt om hver av disse to produktene lenger ned. Men først en liten fot i bakken:

  Mot en grønn og rettferdig verden

  Bærekraftsbegrepet er vidt. Klima og miljø utgjør kun en tredjedel av hva vi kan definere inn i begrepet bærekraftig utvikling. Det handler i vid forstand om å ivareta behovene til alle mennesker på jorden, uten at vi ødelegger fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

  FNs 17 bærekraftmål kan deles inn i tre dimensjoner: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
  På norsk snakker vi gjerne om bærekraft, etikk og samfunnsansvar, på engelsk anvendes forkortelsen ESG, som står for Environmental, Social and Governance.

  {{cta(‘c4d214cc-972a-447a-acca-b16824f0a5fe’)}}

  Bærekraftsmålene omfatter alt fra klimautslipp, vannmangel, energieffektivitet og avskoging, via mangfold, arbeidsmiljø, likestilling, ansattes rettigheter – til fokus på styresammensetning, eierskap, lobbyvirksomhet og bekjempelse av korrupsjon.

  For å nå ESG-målene må finanssektoren spille en viktig rolle. I en kartlegging gjort av investeringsbanken Morgan Stanley i 2019, fant man at 85 prosent av investorene i USA er interesserte i bærekraftige investeringer. Andelen unge voksne er enda høyere, blant såkalte millennials ligger den på hele 95 prosent.

  To forordringer i EUs regelverk som omhandler offentliggjøring av bærekraftsinformasjon og etablering av et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige investeringer, innlemmes nå i norsk lovgivning.
  Vi går altså mot en tydelig merkeordning for grønne, finansielle produkter, og mot en regulert hverdag som også skal hindre «grønnvasking» av selskaper.

  gronnere_img2

  Vi ser fremover

  Våre to nyvinninger har vi kalt Finansco GrønneRenter (rente) og Finansco MørkeGrønn (aksje). Sammen med den eksisterende brede aksjeporteføljen Finansco Impact står vi nå enda bedre rustet til å yte tjenester til deg som klimabevisst og samfunnsengasjert kunde, samtidig som vi ønsker å bidra til en mer rettferdig verden som våre etterkommere vil være takknemlige for.

  Vi har et moralsk og etisk ansvar for å ivareta våre kunders investeringer, samtidig som vi ikke ønsker å havne akterut og risikere at dine midler er plassert i fond der porteføljen er investert i selskaper som vil rammes av et fremtidig regelverk.

  Opprettelsen av våre to nye produkter har dermed en mangefasettert motivasjon, der fellesnevneren kan sammenfattes i ett begrep: Ansvar.

  Disse to porteføljene har forskjellige egenskaper, slik at de vil kunne fungere godt sammen og som deler av totalporteføljen du har hos Finansco.

  Vi skal alltid la kundenes finansielle målsetninger, risikoprofil og avkastningsbehov være førende for den enkelte kunde. Det er også i tråd med gjeldende forskrifter og direktiv.

  Likevel er vi krystallklare på at vi både kan levere på de tradisjonelle ovennevnte kriteriene og samtidig investere bærekraftig. Det kan du lese mer om her:

  Finansco 2020-2021 – resultater, planer og vurderinger >>>

  Investeringer i løsningsselskaper >>>

  {{cta(‘09585293-99d0-4415-88ce-1849c7613a6a’)}}

  Og hvorfor skal vi bry oss om bærekraftig investering?

  Foruten å ivareta det selvsagte solidariske ansvaret, skal vi fortsatt jobbe for å finne morgendagens vinnere i markedet. Det ligger i kjernen for vårt arbeid, vi skal skape produkter som gir best mulig avkastning for våre kunder.

  Dermed skjerpes også jobben for å luke ut selskaper som kan forsvinne, og vi tenker langsiktighet for våre kunder, f.eks. innen pensjonssparing og andre produkter der man går inn med lang tidshorisont.

  Finansco GrønneRenter

  Finansco GrønneRenter vil benytte en egenutviklet momentumstrategi til å forvalte det som normalt sett vil være 3 til 5 obligasjonsfond fra et univers bestående av lysegrønne og mørkegrønne obligasjonsfond fra hele verden. Denne porteføljen vil risikomessig plassere seg mellom Finansco Rente og Finansco Høyrente.
  I rentemarkedet er man over tid gjerne prisgitt porteføljens løpende direkteavkastning, slik at man gjerne ser etter muligheter til å redusere risikoen – samtidig som direkteavkastningen opprettholdes.

  Ett element som gjør dette til en unik renteportefølje er reduksjonen av risiko forbundet med «brune aktiviteter», den inneholder nemlig kun lysegrønne eller mørkegrønne fond.

  Finansco MørkeGrønn

  Finansco MørkeGrønn benytter også en variant av vår egenutviklede momentumstrategi til å selektere (normalt) 3 – 5 globale aksjefond som faller innenfor Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDRs) artikkel 9-klassifisering (mørkegrønn).

  Det er denne klassifiseringen som setter strengest krav til bærekraftig forvaltning hos verdipapirfond registrert i EU.

  Ved å benytte en trendbasert forvaltningsmetodikk til å selektere fond fra den mest bærekraftige kategorien, gir dette oss muligheten til å følge de sterkeste trendene innenfor megatrenden vi allerede er i.

  Vi tror dette gir en svært potent kombinasjon av bærekraft, forvaltningsmetodikk og markedsposisjon.

  gronnere_header

  Vi samler trådene

  Sammen med vår veletablerte Impact-portefølje vil våre nye porteføljer gjøre det mulig for våre kunder å oppnå sin ønskede eksponering mot bærekraftige aktiviteter, både for de med stor og de med en mer moderat risikovillighet.

  Vi er den første formuesforvalteren i Norge som gjennom et etablert rammeverk tar høyde for kunders bærekraftspreferanser i den enkelte kundes langsiktige forvaltningsplan, alt i tråd med EUs regelsett for hva som er bærekraftig forvaltning.

  Fordi fremtiden er grønn og vi alle må løfte sammen, og fordi det vil være strategisk klokt å velge å satse på selskaper som vil overleve det grønne skiftet.

  Vi ser dermed på en komplett bærekraftig forvaltningsløsning.

  Kontakt oss for å se hvordan din løsning kan se ut i vårt rammeverk.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.