Formuesforvaltning

Hva bidrar «Engagement» til i Finansco Impact-porteføljen?

Påvirkning fra omgivelsene, fra investorer, forvaltere, myndigheter, osv., som bidrar til nødvendige endringer i fokus og verdier for selskaper kalles på engelsk «Engagement».

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Milton Friedman, Nobelprisvinner i økonomi, og en av de mest anerkjente økonomer fra de siste 100 årene er kjent for å ha sagt følgende: «det eneste sosiale ansvar en bedrift skal ha er å maksimere lønnsomheten». Denne uttalelsen fremstår som temmelig utdatert i dagens verden med de utfordringer vi står ovenfor på ESG-området.

  Engagement måling_1920x775

  Selv i USA som vi med dagens politiske ledelse ikke kan si ligger i forkant av å implementere nødvendige endringer, er det positivt å se at 181 konsernsjefer for de største selskaper i USA nylig gikk ut og sa at bedriftene fremover må ta hensyn til alle interessenter til en virksomhet, og ikke bare aksjonærene. ESG er på gang også i USA!

  Hva er «Engagement»?

  Vi tror ikke nødvendigvis at erkjennelsen fra disse sjefene har kommet av seg selv, men viktigere er det at det har vært et stadig økende engasjement og påvirkning fra omgivelsene, fra investorer, forvaltere, myndigheter, NGOer osv., som har bidratt til nødvendige endringer i fokus og verdier for mange selskaper.

  Denne formen for påvirkning er det som på engelsk kalles «engagement» og på norsk kan vi vel kalle det involvering eller engasjement. Alternativet til engasjement er ofte en utelukkelse av uønskede selskaper. Som investor er det da interessant å se om disse to forskjellige metodene påvirker den finansielle avkastningen for en investor.

  Engasjement som en del av investeringsprosessen

  I Finansco tror vi at et positivt engasjement på ESG området er bedre enn den enklere varianten med ESG-utelukkelse, som mange fond og investorer fortsatt baserer seg på. Det siste kan komme til en kostnad. Anekdotisk kan vi vise til et eksempel fra pensjonskassen for lærere i California – CALSTRS.  CALSTRS har regnet ut at for perioden 2000-2019 hadde de selskapene som ble utelukket på ESG-basis bidratt til en mindreavkastning tilsvarende 2-3% av verdiene i pensjonskassen for hele perioden. Det er vel ikke overraskende at CALSTRS sier at utelukkelse er siste løsning, når engasjement ikke har ført frem.

  Det er finnes flere akademiske studier som har målt de finansielle effektene av engasjement som en del av investeringsprosessen. Vi viser resultatene fra 3 forskjellige studier under, hvor vi ser at studiene finner en meravkastning pr selskap hvor investor har hatt et positivt engasjement, på mellom 4,5% og 7%.

   1

  Grafen under viser hvor lang tid fra investor går inn i et engasjement med et selskap til meravkastningen er oppnådd.  Grafen er fra Dimson, Karakas & LI studien som er vist over. Vi ser at meravkastningen av et engasjement med positivt utfall blir i snitt hentet ut i løpet av 1,5 år.

  2

  I Finansco Impact-porteføljen har involvering/engasjement vært et av kriteriene for utvelgelse av fond til porteføljen.  Vi mener dette er viktig både fordi vi gjennom investeringer bidrar positivt på ESG-området for porteføljeselskapene, og at det øker sannsynligheten for å oppnå konkurransedyktig avkastning i Finansco Impact-porteføljen. Win-win!

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.