Formuesforvaltning

Hvorfor har Finansco tatt ned avkastningsforventningene?

Vår ambisjon er alltid å skape meravkastning, og historisk har vi også klart det. Vi skrur ikke forventningen i taket av den grunn, fordi vi lever av tillit.

    Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.    Jeg ønsker mer informasjon om følgende    Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

    Vår ambisjon er alltid å skape meravkastning, og historisk har vi også klart det. Vi skrur ikke forventningen i taket av den grunn, fordi vi lever av tillit.

    Vi jobber med dine mål

    Kjernen i Finansco sin virksomhet er å legge livsløpslaner for våre kunder. Vi bruker god tid på å kartlegge situasjon, risikovilje og ønsker, og vi høster anerkjennelse for Finanscoprosessen.

    Dette kulminerer i at alle våre kunder har en formuesplan, og stadig oftere lager vi også en livsløpsplan hvor porteføljene som velges blir et resultat av det vi kaller «målbasert formuesforvaltning».

    • Ønsker du å hjelpe barna inn i boligmarkedet om 3 år, og kjøpe feriebolig om 12 år? Da bør du legge en uttaksplan som inneholder dette, og porteføljesammensetningen bør speile disse målene.
    • Ønsker du å gå av med pensjon ved fylte 62 år, og lurer på hva du må spare eller sette av for å opprettholde dagens levestandard?

    Finansco vil da starte med hva man trenger for å oppnå dette og regne bakover til nåtid, istedenfor å snakke om «hvor mye kan du spare i dag», eller markedsføre et eller annet markedssyn eller spareprodukt som banken har kampanje på.

    210812_img2

    Hva med det overskytende?

    Siden Finansco sine kunder ofte har god investeringskapasitet, oppdager man gjerne via FinanscoProsessen at det er kapital til overs, også når vi har satt av midler til målene under «målbasert formuesforvaltning».

    Disse midlene definerer vi som «portefølje til arv», og med tilstrekkelig tidshorisont bør disse midlene investeres i aksjefondsporteføljer også om man generelt har moderat risikovilje. Det er ikke høy risiko å investere i aksjefond dersom tidshorisonten er lang, for eksempel 15 år eller mer. Risikoen for kurstap over en så lang periode er meget lav, fordi aksjefond (i motsetning til valuta, kryptovaluta og spekulasjon) gir direkte eksponering mot verdiskapningen i børsnotert næringsliv.

    Meravkastning og «alfa»

    For å utforme disse formuesplanene må vi da kalkulere en forventet avkastning for de aktuelle porteføljene. Dette baserer vi ikke på gjetning – i økonomifaget betegnes meravkastningen fra aksjer eller andre aktiva med underliggende verdiskapning (eksempelvis høyrenteobligasjoner) som risikopremie. Risikopremie + risikofri rente angir forventet avkastning. Deretter må vi trekke fra kostnader, og legge til eventuell meravkastning skapt av Finansco via porteføljeforvaltning («alfa»).

    Men hva skjer med forventet avkastning når rentene har stupt til nærme null, og forventes å forbli lave?

    210812_graph1I november 2020 endret vi avkastningsestimatene vi legger til grunn i formuesplanene vi utarbeider for kundene våre. Årsaken blir godt illustrert av grafen fra Holberg – vi kan ikke anslå 8-10 % avkastning fra aksjemarkedene når rentenivået forventet å være ekstremt lavt i lang tid.

    Derfor er de nye årlige avkastningsforventningene nå som følger, i de dynamiske porteføljene:

    • Finansco Dynamisk 30: 3,40 % (Faktisk levert årlig avkastning 6,5 %)
    • Finansco Dynamisk 60: 4,00 % (Faktisk levert årlig avkastning 9,0 %)
    • Finansco Dynamisk 80: 4,75 % (Faktisk levert årlig avkastning 11,1 %)

    *Alle de dynamiske porteføljene har historikk siden 5. juli 2012. Forvaltningskostnader (0,75-1,65 % p.a.) kommer til fratrekk.

    210812_graph-2For porteføljene under porteføljeforvaltning, som nå utgjør den klart største delen av vår forvaltningskapital, er de årlige avkastningsforventningene som følger:

    RENTER:

    • Finansco Rente: 3,2 % (Faktisk levert årlig avkastning 10 %)
    • Finansco Høyrente: 4,05 % (Faktisk levert årlig avkastning 16,4 %)
    • Finansco GrønneRenter: 3,2 % (Faktisk levert årlig avkastning 3,7%)

    *Finansco Rente fra 30. november. 2019. Finansco Høyrente fra 30. august 2019. Finansco GrønneRenter fra 30. april. 2021.
    **Avkastning er inkludert suksessfee, men årlig forvaltningshonorar (0,75 %-1,65 % p.a.) kommer til fratrekk.

    210812_graph-3AKSJER:

    • Finansco Global: 5,60 % (Faktisk levert årlig avkastning 19,8 %)
    • Finansco Impact: 5,8 % (Faktisk levert årlig avkastning 25 %)
    • Finansco Norge: 6,3 % (Faktisk levert årlig avkastning 20,8 %)
    • Finansco MørkeGrønn 5,8 % (Faktisk levert årlig avkastning 8,8 %)

    *Finansco Global fra 28. feb. 2019. Finansco Impact fra 31. jan. 2019. Finansco Norge fra 8. feb. 2016. Finansco MørkeGrønn fra 31. mai 2021.
    **Avkastning er inkludert suksessfee, men årlig forvaltningshonorar (0,75 %-1,65 % p.a.) kommer til fratrekk.

    210812_graph-4

    Hva er årsaken?

    Den store differansen mellom hva vi har som forventet avkastning og hva vi historisk har levert skyldes flere forhold. Vi har siden 2012 hatt et unormalt godt aksjemarked, og uten noen langvarige nedgangsperioder. Krakket i fjor ble etterfulgt av en meget kraftig opptur.

    I tillegg leverte Finansco unormalt gode forvaltningsresultater i 2020. Dette kom både som følge av heldige og gode markedsvurderinger, men også at man fikk særdeles godt betalt for dem. Dette vil ikke være normalen. Du har sikkert lest forbeholdet «historiske avkastningstall er ingen garanti for fremtidig utvikling» før, men når man ser på historiske avkastningstall i Finansco sine porteføljer vil vi særlig understreke dette.

    210812_img1

    Vi beholder ambisjonene

    Når vi utarbeider og oppdaterer din Finansco Formuesplan vil vi altså bruke realistiske avkastningstall, og legge realistiske planer. Vi er samtidig klare over at ingenting gir mer lojale kunder, og høyere antall referansekunder (som er viktig for oss!) enn å levere over forventning. Vi har som ambisjon å fortsette å skape meravkastning både mot markedet og en selvkomponert portefølje man ser på av og til.

    Renter på bunnivå gjør at man ikke kan forvente eller planlegge for 10 % årlig avkastning fra aksjemarkedet. At aksjemarkedene er priset veldig høyt målt på omtrent alle tenkelige måltall gjør også at man bør være konservativ i kalkyler for årlig avkastning i årene som kommer.

    Å ha en gjennomtenkt livsløpsplan også for sitt «økonomiske liv», med målbasert formuesforvaltning som grunnpilar bør være noe de fleste unner seg.

    En Finansco Formuesplan er et godt og viktig dokument for de aller fleste.

      Meld deg på vårt nyhetsbrev
      Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.