Formuesforvaltning

Slik kjenner du igjen useriøse henvendelser fra finansforetak

Mange aksjonærer opplever å bli kontaktet av forskjellige finansforetak for salg og kjøp av aksjer. Dessverre er mange av disse henvendelsene villedende eller useriøs, men hvordan kjenne igjen useriøs

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Ikke la deg lure til å selge dine unoterte aksjer til underpris – se opp for svindelforsøk!

  Jeg fikk en henvendelse fra en kunde som hadde blitt oppringt av et finansselskap, med tilbud om å selge sine unoterte (eiendoms)aksjer. Denne gangen gjaldt det German Property. Et eiendomsselskap jeg kjenner godt, siden jeg også har vært styremedlem i selskapet siden 2012.

  German Property er av de mer likvide aksjene innenfor kategorien unoterte aksjer. Det er antakelig en av grunnene til at aksjonærene i selskapet stadig får henvendelser fra mer eller mindre seriøse aktører, som skal hjelpe dem med å selge aksjene sine.

  Oversikt over aksjonærer i aksjeselskaper er offentlig tilgjengelig informasjon, og det er derfor lett å hente ut data gratis fra eksempelvis http://www.aksjonærregisteret.no/.

  Hvordan kjenne igjen useriøse henvendelser fra finansforetak?

  Henvendelsene kan deles inn i fortrinnsvis 3 kategorier:

  Meglere som ønsker å tjene penger på omsetning av aksjene

  Meglere som ønsker å tjene penger på omsetning av aksjene, via kurtasjen man betaler. Det koster stort sett fra 2,5 % kurtasje å omsette unoterte aksjer hos meglerhus som tilbyr denne tjenesten. Pareto Securities er den markedsledende aktøren på omsetning av unoterte aksjer. Flere selskaper har avtale med Pareto Securities og konkurrerende selskaper om å formidle ordrer til dem, og dele kurtasjen. Meglerne er sånn sett motivert av det som motiverer meglere – å ta betalt for transaksjonen.

  Selskaper som ønsker å kjøpe aksjene på «egen bok», og som gjerne utgir seg for å være rådgivere og/eller meglere

  Selskaper som ønsker å kjøpe aksjene på «egen bok», og som gjerne utgir seg for å være rådgivere og/eller meglere. Disse er det aller mest grunn til å være på vakt for. I eksempelet jeg hadde med en Finansco-kunde var det åpenbart en aktør i denne kategorien man var ute for. En representant for selskapet «NN Capital AS» (anonymisert av Finansco) ringte og presenterte at han hadde fått en rekke henvendelser fra German Property aksjonærer, og disse ønsket å selge aksjene. Bakgrunnen var etter sigende at selskapets vedtekter er endret fra å skulle være et såkalt eiendomsfond med begrenset levetid (selskapet skulle opprinnelig avvikles) til at man nå drifter German Property som et profesjonelt eiendomsselskap uten definert avviklingsdato. Eller for å sitere kunden min: «Han påstår å ha fått henvendelser fra flere aksjonærer i GP AS om å se på selskapet med bakgrunn i at det ikke er gitt noen tydelig avviklingsdato. Han påstår også i den forbindelse også at flere av de som har henvendt seg kunne tenke seg å motta et uforpliktende bud på aksjene, og lurer på om jeg også er interessert i dette.»

  Aksjonæren taper

  Men gevinsten til svindleren er i dette tilfellet ensbetydende med aksjonærens tap. Vi håper færrest mulig «ikke profesjonelle» investorer lar seg lure ut på glattisen av denne typen aktører.

  Deretter kommer budet, og i dette tilfellet med en profesjonelt utseende ordreblankett, som er ferdigutfylt med kurs NOK 7,50 per aksje. Samtidig vet vi i Finansco at det ligger kjøpsordre på German Property på NOK 8,25 per aksje i German Property hos Pareto, og at det også er kjøpsinteresse på tilsvarende nivåer hos øvrige aktører/meglerhus som driver med omsetning av aksjen.  Blant de i overkant av 400 aksjonærene i German Property er det neppe alle som har en frittstående profesjonell investeringsrådgiver å henvende seg til, eller har oversikt/kompetanse til å følge med på kursbildet i denne typen aksjer selv.

  Den aktuelle kunden hadde i 2007 kjøpt minsteinvesteringen i German Property, som var 42.300 aksjer. For de som da ringer og tilbyr å kjøpe aksjene til NOK 7,50, og som samtidig vet at de på direkte kan videreselge dem til NOK 8,25 per aksje, vil dette innebære en risikofri gevinst (arbitrasje) på NOK 42.300 aksjer *NOK 0,75 = NOK 31.725,-. Men gevinsten til svindleren er i dette tilfellet ensbetydende med aksjonærens tap, og vi håper færrest mulig «ikke profesjonelle» investorer lar seg lure ut på glattisen av denne typen aktører.

  Meglere som opererer på vegne av aktør

  Dersom en investor eller en investorgruppering enten ønsker å kjøpe eller selge et større kvantum aksjer vil det ikke være unaturlig å gi oppdraget til en megler. Får man denne typen mer seriøse henvendelser vil meglere oppgi at han/hun opererer på vegne av en aktør som ønsker nettopp å kjøpe eller selge aksjer. Dette kan hver enkelt aksjonær ta stilling til, enten selv eller i samråd med en profesjonell og frittstående/nøytral rådgiver, og det er ikke en «farlig» henvendelse.

  Så hvordan kan man skille de ulike kategoriene fra hverandre, og hva bør man være på utkikk etter?

  Omsetning av verdipapirer på vegne av en tredjepart, eller det å operere som megler eller investeringsrådgiver er strengt regulert, og det er konsesjonsbelagt. Inngå derfor ALDRI avtaler eller gjør handler med verdipapirer uten å sjekke først at selskapet du handler med har de nødvendige konsesjoner som verdipapirforetak. Dette gjøres enkelt på Finanstilsynets hjemmesider: https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/

  Vår anbefaling er også å holde seg til verdipapirforetak. Konsesjon som «forsikringsagent», eller enda lenger ut, «agent for utenlandsk forsikringsselskap» bør også være et stort rødt flagg. Selskaper som skal drive med megling eller rådgivning innenfor verdipapirområdet har konsesjon som verdipapirforetak.

  Vi har gjort en henvendelse til Finanstilsynet i sakens anledning, og svaret derfra lyder som følger:

  «Takk for tips. Dette er dessverre ikke noe vi kan prioritere. Folk må passe på sine investeringer, og søke råd hos selskaper de stoler på dersom de får henvendelser fra ukjente. Men jeg har notert meg navnet»

  Som kunde hos Finansco kan du alltids ta kontakt med oss og få en frittstående vurdering av ulike trusler og muligheter du møter i sparemarkedet.


  Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


  [gravityform id=»10″ title=»true» description=»true»]

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.