Formuesforvaltning

Hvordan kan du som investor bidra til at verden når FNs 17 bærekraftsmål?

For å oppfylle bærekraftsmålene til FN er det særlig behov for innsats og investeringer der utfordringene er mest akutte – i utviklingsland og fremvoksende markeder.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Vi leser stadig mer om bærekraft og miljø i media og det får et vesentlig større fokus enn tidligere. Norge er langt fremme når det kommer til miljøfokuset sammenlignet med andre land, men det er fremdeles en lang vei å gå. Den gjennomsnittlige nordmann er stadig blitt mer og mer opptatt av å investere i selskaper som bidrar til en positiv utvikling i verden – såkalte løsningsselskaper.

  Økning på anslagsvis 2500 milliarder kroner

  Ifølge en rapport fra NHO[1] anslår de at det kreves en økning på anslagsvis 2500 milliarder kroner per år (!) i investeringer i løsningsselskaper frem mot 2030 for å nå FNs 17 bærekraftsmål. Disse investeringene er nødvendig om verden skal bringes inn på et mer bærekraftig spor og sult og fattigdom utryddes. Samtidig har klimaendringene i verden nådd et nivå i dag som også krever at det årlig må investeres hundrevis av milliarder kun for å rette opp dagens skadeomfang.

  Hvordan kan du som investor bidra til at verden når FNs 17 bærekraftsmål - FredrikG_1920x775

  For å oppfylle bærekraftsmålene til FN er det særlig behov for innsats og investeringer der utfordringene er mest akutte – i utviklingsland og fremvoksende markeder. Dagens løsningsselskaper (se eksempelvis Scatec Solar & Tomra på Oslo børs) er selskaper som bidrar til å nå bærekraftsmålene.

  Rette en større del av investeringene mot løsningsselskaper

  Som dere forstår av tallene over er det viktig at norske bedrifter (jfr. Finansco) også bidrar til å løse utfordringene verden har i dag ved å rette en større del av investeringene mot løsningsselskaper. Ansvarlige private investeringer er blant de viktigste finansielle virkemidlene for å redusere fattigdommen, foruten de mer spesifikke enkeltmålene. Det er investeringer som skaper jobbene.

  31.01.2019 opprettet Finansco en portefølje som utelukkende investerer i løsningsselskaper med fokus på FNs bærekraftsmål. Ta kontakt med oss om du ønsker å sette sparepengene dine i selskaper med en spesiell grønn eller bærekraftig profil? 

  [1] Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.