Kapitalforvaltning

Hvordan investere i Høyrentemarkedet?

Hvordan investere i høyrentemarkedet, hva det krever av deg som investor og hvordan vi gjør det i Finansco for å skape verdier for våre oppdragsgivere.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I Finansco har vi ved en rekke anledninger trukket frem høyrentemarkedet, og spesielt det nordiske som et plasseringsalternativ som ikke bør oversees.

  I dette blogginnlegget vil jeg skrive litt om hvordan man kan investere i dette markedet, hva det krever av deg som investor og til slutt litt om hvordan vi gjør det i Finansco for å skape verdier for våre oppdragsgivere.

  Ønsker du å investere i det nordiske høyrentemarkedet, kan du i prinsippet gjøre det på tre måter, du kan lage en egen portefølje ved å investere i enkeltobligasjoner, du kan invester i et eller flere høyrentefond, eller benytte deg av en rådgiver, sånn som Finansco, til å velge og sette sammen og forvalte en fondsportefølje av høyrentefond.

  Gjør det selv – kjøp enkeltobligasjoner:

  Har du tid, kunnskap, interesse og erfaring, er det et alternativ å gjøre høyrenteinvesteringer på egen hånd. I aksjemarkedene kan du få mye gratis informasjon, om selskapene, omtale av analyser av dem, ofte en verdsettelse eller prismål osv. Du kan handle aksjer på en regulert børs gjennom hele dagen. Men, ingen av disse tingene finner du i det nordiske høyrentemarkedet. Analyser av låntager, hvis de finnes, er stort sett tilgjengelig for institusjonelle investorer, herunder hvilken risiko lånet oppfattes å ha og om det er riktig priset. Omsetning av høyrenteobligasjoner skjer mellom meglere og det er ikke daglige kursnoteringer. Du må kunne lese og vurdere om låneavtalen gir deg den nødvendige beskyttelsen osv. Skal du valutasikre et lån i en annen valuta, må du gjøre dette selv, hvis du får det til

  Det er vel ganske åpenbart at gjøre det selv alternativet er kun aktuelt for noen få. Selv jeg, som har mange års erfaring fra rente-og kredittforvaltning herunder også høyrente porteføljer, gjør ikke dette, men investerer i høyrentefond.

  201020_img

  Gjør det selv – Kjøp et eller flere høyrentefond:

  For et akseptabelt forvaltningshonorar, så får du tilgang på alt det som jeg beskrev over og mer til. Er så alle høyrentefond skapt like? Nei, det er de ikke. En vanlig måte å gjøre en enkel sammenligning mellom slike fond på, er å se på hvordan de gjør det i ulike markedssvingninger målt ved oppnådd avkastning og til hvilken risiko.

  Nedenfor ser jeg på to ulike perioder hvor høyrentemarkedet falt, før det hentet seg tilbake, første periode er i 2020, under korona-pandemien og den andre perioden er i 2015/2016. Fondene er anonymiserte, men er de samme i begge tilfellene.

  I Morningstars oversikt finnes det i det norske markedet tilgjengelig 20 ulike høyrentefond, denominert i NOK som investerer i det nordiske høyrentemarkedet. Tar jeg en liten titt på hvordan disse ulike fondene i denne fondsklassen gjorde det i mars da høyrentemarkedet kollapset og siden kom kraftig tilbake, så ser vi store forskjeller. Disse forskjellene oppstår pga. mange forhold, men valgt risikoprofil for fondet og forvalternes erfaring og dyktighet er sentrale forklaringer. I grafen under har jeg vist utviklingen for tre fond, for å illustrere hvor ulik resultatene har vært i denne ekstreme perioden.

  investere i hoyrente_graph1

  Av grafen over er det tydelig at ikke alle høyrentefond er skapt like. Denne grafen må ikke oppfattes slik at det her er et bra fond et passe ok fond og to dårlige fond. Jeg illustrerer kun at de er ulike og gir ulike resultater i ulike perioder. Et fond falt forholdsvis mindre (-10%) og har gjeninnhentet seg bra i pluss for året. De av to andre falt nesten like mye begge to (-25%), men hentet igjen nesten alt fallet ved utgangen av året. Og perioden jeg viser her er nok like ekstrem som den høyrentemarkedet opplevde under finanskrisen, så dette er ikke så vanlig.

  Den andre perioden jeg ser på er 2015/2016. Dette var en periode hvor også aksjemarkedet korrigerte ned med ca. 14% og trakk med seg høyrentemarkedet ned. De ulike fondene utviklet seg dels forskjellig her enn de senere gjorde i 2020. Det svakeste fondet falt i denne perioden fra topp til bunn dobbelt så mye som det beste. Og hvilke fond som gjorde det best og dårligst er ikke de samme i disse to periodene.

  investere i hoyrente_graph2Så hvordan kan du finne frem til hvilke fond du ideelt skal eie i ulike markeder, jo bruk en finansiell rådgiver som har kunnskap om fondsseleksjon!

  Bruk finansiell rådgiver:

  En finansiell rådgiver, for eksempel en formuesforvalter som Finansco, skal ha kunnskap og erfaring til å selektere gode fond og forvaltere over tid og gjennom dette skape meravkastning. Det er flere forskjellige måter å gjøre dette på fra en diskresjonær basis til en mer systematisk måte.

  I Finansco har vi over flere år utviklet og anvendt en systematisk metodikk for å selektere fond, herunder også for seleksjon av høyrentefond. Formålet med vår systematikk, er å kontinuerlig fange opp de fond som har en god periode og forhåpentligvis fortsette med det en stund, og unngå de motsatte fondene.

  Både som en konsekvens av hvordan denne risikostyringen er lagt opp, samt selvfølgelig et element av flaks, så var FinanscoHøyrente ute av høyrentefond ved inngangen til mars i år, og så utnytte vi mulighetene som var der ved å komme tilbake i høyrentefond da dette markedet hadde bunnet ut.

  Kontakt oss

  Nysgjerrig på å investere i høyrentefond? Kontakt oss for en hyggelig prat om dine muligeter.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.