Kapitalforvaltning

Impact investing

Finansco Impact består av nøye utvalgte aksjefond med ulike tema – men alle fond er investert i selskaper med dokumenterbare resultater mot FNs bærekraftsmål.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Finansco Impact

  Bærekraftsfond tiltrekker seg stadig mer kapital og oppmerksomhet fra investorer.
  Finansco Impact er den fondsporteføljen som vokser raskest hos Finansco basert på nytegning, og har på samme tid gitt god avkastning.

  Det er dette som er unikt med «impact investing» – du investerer i selskaper som arbeider for en bedre fremtid, samtidig som selskapene har en målbar effekt, og det har potensiale til å gi deg som investor god avkastning.

  Når du klikker på send nedenfor, gir du tillatelse til at Finansco kan lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Hvordan finne gode fond i denne kategorien?

  Finansco har tilgang til det totale fondsmarkedet, og kan handle i ca. 150.000 ulike verdipapirfond. Analysearbeidet for å sile ut de ypperste bærekraftsfondene startet sent 2017, og Finansco Impact ble først lansert februar 2019.

  Våre forvaltere har nøye analysert og vurdert en stor mengde fond for Finansco Impact-porteføljen. Denne prosessen pågår kontinuerlig, og fond byttes ut løpende. Vi følger også med på nyetableringer. Mens storbankene gjerne har 1-3 bærekraftsfond som de forvalter selv, har altså Finansco tilgang til det totale markedet, og kun insentiver til å velge de aller ypperste, når vi setter samme en bredt sammesatt portefølje.

  Finansco Impact består av nøye utvalgte aksjefond med ulike tema – men alle fond er investert i selskaper med dokumenterbare resultater mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Finanscos arbeid med bærekraftige investeringer her.

  FinanscoImpact_1200x900-1

  For en bedre fremtid

  Vi står foran mange utfordringer i tiden som kommer. Våre valg i dag påvirker hvordan fremtiden vil se ut. Det er mye du som privatperson kan gjøre, og å investere i bærekraftige selskaper som løser miljømessige og sosiale utfordringer er én måte å påvirke fremtiden på en positiv måte.

  Vi hjelper våre kunder med å investere bærekraftig. Ikke bare i fond som utelukker verstinger som kull, tobakk og barnearbeid, men i fond som faktisk har en positiv effekt på miljøet. Dette kaller vi Impact Investing – å investere i løsningsselskaper.

  Du kan investere for en bedre fremtid for kommende generasjoner, samtidig som du får god avkastning.

  Snakk med Finansco om fond!

  Ønsker du et forslag på hvordan du ber bør plassere dine midler? Send inn kontakt meg-skjemaet under, så hjelper vi deg gjerne!

  FinanscoImpact_1200x1100

  ESG i investeringene

  Vi har siden 2017 jobbet med bærekraftige investeringer, og lanserte i 2019 vår Finansco Impact-portefølje. I arbeidet med dette tilegnet vi oss kunnskap og forståelse for hva det vil si for oss å investere bærekraftig, på riktig måte. Gode selskaper, både for økonomien og jordkloden.

  Etter to år med god avkastning, og kanskje enda bedre erfaringer, har vi bestemt oss for å gjøre bærekraft og ESG enda bedre og mer relevant for kundene våre. Som alltid skal vi starte i sentrum, hos kunden, men vi skal legge inn et nytt stopp på veien fra første konsultasjon til ferdig kundeforhold med komplett investeringsstrategi. På samme måte som vi skal forstå kundens mål, planer, risikoprofil og avkastningsobjektiv, skal vi også finne ut av hvordan kunden ønsker at sitt bidrag til en mer bærekraftig verden skal reflekteres gjennom investeringsstrategien vi setter sammen.

  Vi skal finne ut av hvordan kunden ønsker at sitt bidrag til en mer bærekraftig verden skal reflekteres gjennom investeringsstrategien vi setter sammen.

  Hittil har normal prosess involvert innhenting av tradisjonell informasjon. Innhentingen av denne informasjonen gir oss en risikoprofil som igjen bestemmer andelen aksjefond og andelen rentefond. Denne sammensetningen, eller miksen om du vil, kaller vi aktivamiks. 50 % aksjefond og 50 % rentefond gir en aktivamiks på 50/50. Etter at aktivamiksen er definert kan vi velge hvilke porteføljer som skal inngå i forvaltningen.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.