Kapitalforvaltning

Gjeninnføring av arveavgift – hvilke grep kan gjøres på forhånd?

Finansminister Vedum sier at arveavgiften ikke kommer tilbake, men hva om den blir gjeninnført likevel? Les mer om hva som kan gjøres i forkant her.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) sier at arveavgiften ikke kommer tilbake, men hva nå som det har blusset opp rykter om en gjeninnføring? Hvilke tanker bør man ha gjort seg på forhånd, og hva slags planer kan legges allerede nå?

  Unngå arvetabber – Finansco kan bistå med planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte. 

  Arveavgiften er avskaffet – enn så lenge

  Arveavgift er en skatt som i utgangspunktet ilegges all arv og alle gaver. I Norge ble arveavgiften fjernet i 2014, men de seneste årene er det flere som snakker om en mulig gjeninnføring av ny arveskatt.

  Mange fryktet nok kanskje et «comeback» av denne avgiften etter det ble regjeringsskifte høsten 2021, men foreløpig virker det som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet holder igjen.

  Overfør til neste generasjonsskifte nå!

  Det blir aldri en lavere arveavgift enn null, og således finnes det ikke et bedre tidspunkt for gjennomføring av generasjonsskifte enn nå. I det minste bør man utforske muligheten og virkningen av en slik prosess.

  Les mer om hva en forretningsfører eller regnskapsfører kan bistå med her. 

  Ansatte i Finansco

  Kontakt Finansco dersom du har spørsmål knyttet til arveoppgjør.

  Pass på prinsippet om kontinuitet

  Samtidig med at arveavgiften ble fjernet innførte regjeringen skjerpelser på blant annet skattemessig kontinuitet. Dette betyr helt enkelt at man arver arvelaters inngangsverdi.

  Eksempel: Om din mor går bort, og du arver huset, så arver du også hennes inngangsverdi (og botid). Om hun i sin tid kjøpte huset for 2 millioner og det nå er verdt 6 millioner, så betyr det en skattbar gevinst ved salg på 4 millioner om man ikke har tilstrekkelig botid for at salget kan gjøres skattefritt.

  Dette kontinuitetsprinsippet kan bli særlig problematisk ved overføring av sekundærbolig og næringsvirksomhet, for der er det ikke nødvendigvis blitt opparbeidet tilstrekkelig botid før et salg. Skatt ved realisering av gevinst kan da nemlig ende med å bli høyere enn det en evt. arveavgift ville blitt.

  Hvilke grep kan gjøres før arveavgiften gjeninnføres?

  Gjennomfør generasjonsskifte før heller enn senere!

  Få en oversikt over hvilke regler som gjelder, hvilke aktiva du tenker å overføre i arv og hvilke konsekvenser en slik overføring kan få. På den måten kan et generasjonsskifte planlegges med best mulig resultat før en eventuell gjeninnføring av arveavgiften.

  Det kan være lurt å få ekstern bistand i slike prosesser. Dette både for å få nødvendig kompetanse og erfaring inn i prosessen, men det kan også være en god verdi å ha en ekstern part til å holde i prosessen. Det er ofte mindre konfliktskapende å ha med en ekstern part.

  Les også: Bør arven din hoppe over en generasjon?

  Finansco-ansatte

  Våre rådgivere har mange års erfaring, og kan bistå ved gjeninnføring av arveavgift.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er skatt på arv og gaver?

  Arveavgift var en skatt som måtte betales når man mottok arv eller gaver av en viss størrelse fra en annen person. I Norge ble arveavgiften fjernet fra og med 1. januar 2014. Dette betyr at man i dag ikke betaler skatt på arv eller gaver mottatt, uavhengig av størrelsen på beløpet eller verdien av eiendelen som overføres.

  Er det skatteplikt på arv og gaver i Norge per i dag?

  Per i dag er det ingen skatteplikt på arv eller gaver i Norge. Dette innebærer at mottakere av arv eller gaver ikke trenger å betale skatt på det de mottar. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være andre skattemessige konsekvenser ved overføring av visse typer eiendeler, som eiendom eller aksjer, som kan utløse kapitalgevinstskatt ved senere salg.

  Hvordan påvirker gaver og arv min skattemelding?

  Selv om det ikke er skatteplikt på mottak av arv eller gaver, kan det i noen tilfeller være rapporteringsplikt. For eksempel, hvis du mottar eiendom som en gave eller arv, må eiendommen verdisettes og føres opp i skattemeldingen din som grunnlag for eventuell formuesskatt og mulig fremtidig beregning av kapitalgevinstskatt ved salg av eiendommen.

  Hva skjer hvis arveavgiften gjeninnføres i Norge?

  Hvis arveavgiften gjeninnføres i Norge, vil det bety at mottakere av arv eller gaver over en viss grense igjen må betale skatt på det de mottar. Detaljene rundt en slik gjeninnføring, inkludert satser og fribeløp, vil avhenge av lovgivningen som vedtas. Historisk sett har arveavgiften hatt ulike satser og fribeløp, ofte avhengig av mottakerens relasjon til giveren eller avdøde.

  Hvordan kan jeg planlegge arv og gaver for å minimere skattebyrden?

  Selv om det ikke er arveavgift i Norge for øyeblikket, kan det være lurt å tenke gjennom hvordan man kan overføre verdier på en måte som er mest mulig gunstig for mottakeren. Dette kan inkludere å spre gaver over flere år hvis det er bekymringer om fremtidig gjeninnføring av arveavgiften eller for å unngå potensiell fremtidig kapitalgevinstskatt. Juridisk og finansiell rådgivning kan være nyttig for å utforme en effektiv strategi.

  Hvor kan jeg finne mer informasjon og få hjelp med spørsmål om arv og gaver?

  For mer informasjon om arv, gaver, og tilhørende skatteregler, kan Skatteetaten være et godt utgangspunkt. For mer spesifiserte råd og veiledning, kan det være lurt å kontakte oss i Finansco.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.