Kapitalforvaltning

Bærekraftige investeringer

Snakk med oss dersom du er ute etter å gjøre porteføljen din mer bærekraftig.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Løsningsselskaper – starten på en ny megatrend?

  Ideén om at man kan påvirke igjennom investeringer er langt fra ny – ei heller med bærekraft som tema – selv om fokuset på bærekraftige investeringer har økt de seneste årene.

  Det blir mer og mer akademisk forskning på temaet, og den viser at slike investeringer kan ha en positiv effekt på finansiell avkastning. I tillegg til den åpenbare gevinsten naturligvis: en bedre fremtid for kommende generasjoner.

  Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan du kan ta del i bærekraftige investeringer.

  Bedre avkastning enn andre aksjer?

  Det er lett å nikke bekreftende når noen sier at fremtiden vil være mer avhengig av fornybar energi enn kull. Da blir det også enkelt å trekke slutningen om at det er lurt å heller være investert i det som vil være viktigere i fremtiden enn det som ikke vil være det.

  Det er også lett å se for seg at det vil bli kanalisert store mengder kapital til denne type selskaper i tiden som kommer. Om man sammenlikner veksten i investeringstakten innenfor temaet «impact investing» med generelle aksjemarkedet forteller resultatene at det er flere enn oss som vil ta del i det investeringstemaet som forventes å bidra mest til en bedre fremtid.

  Etter ratifiseringen av Paris-avtalen har nasjonene, med noen uhederlige unntak, påtatt seg en rekke ulike forpliktelser for å begrense miljø- og klimakatastrofen. Klimautfordringene er kanskje til og med kommet så langt at det ikke er sannsynlig å løse disse, og at vi i beste fall kan begrense skadene. Skal man i det hele tatt komme i nærheten av disse målene må slike selskaper satses på

  losningsselskap_halfbanner_800x800

  Dobbel bunnlinje

  Vi mener avkastningsforventningene for denne type plasseringer er svært gode, og vi kan meget godt stå ovenfor en ny megatrend. Konsekvensen av å være tidlig ute kan bli formidabel. Men da nytter det ikke å kjøre «light-varianten» ved å kun gå for et ESG-fond.

  Forskning viser ofte til en «dobbel bunnlinje» hos fond som plasserer etter et impact-/løsningsmandat; de er ventet å gi god finansiell avkastning og de er ventet å løse verdensomspennende utfordringer tilknyttet miljø og sosiale forhold. I tillegg vil vi i Finansco, med andre, også argumentere for en mulig tredje positiv effekt, nemlig at selskapsspesifikk risiko knyttet til omdømme vil reduseres. Om et selskap for eksempel blir tatt for overdreven forurensning eller brudd på likestillingsregler observerer man i flere tilfeller alvorlige fall i aksjepris.  

  impact-2

  Risikoreduskjon

  Et annet moment en er mulig risikoreduksjon. I en verden som fremover vil ha mer fokus på miljø og sosiale forhold, og man som investor tilpasser seg dette, så reduserer eller fjerner man også de selskapene som ikke har fokus på dette, og som sannsynligvis vil være fremtidens tapere.

  sweep_hafbanner_800x1000

  Impact investing

  Impact investing har vi enda til gode å finne et godt norsk ord eller begrep for, men investeringer i løsningsselskaper er vår foreløpige favoritt. For det er nettopp det slike impact investeringer er; Investeringer i selskaper som løser miljømessige og sosiale utfordringer – og at effekten (impact) er målbar.

  Tilgangen til slike fond som faktisk investerer i løsningsselskaper er utfordrende, hvis ikke umulig for folk flest. 

  norway_800x500

  Mer enn bare fornybar energi

  Velger man et generelt aksjefond eller indeksfond med ESG-fokus er verstingselskapene valgt bort, som for så vidt er bra, og man sitter igjen med Nestlé, Apple, Microsoft, Alibaba og deres like. Dette er dog selskaper med en kjernevirksomhet som ikke akkurat er produksjon av vindmøller, solceller og havrenseanlegg.

  Det holder altså ikke å kun velge bort det man ikke skal investere i (klasebomber, kull, tobakk, barnearbeid, pornografi, våpen etc). Man må aktivt velge de selskapene/fondene som har en positiv effekt på miljøet – og aller helst dem hvor disse effektene er målbare.

  Løsningsselskaper er mer enn bare fornybar energi, og det er viktig å få frem. Fokusområder vi mener bør være interessante er; energieffektivisering, grønne bygninger, bærekraftig jordbruk, bærekraftig skogbruk, vann, utdanning, helse og likestilling.

  ESG_800x700

  Hva er SRI, hva er ESG, hva er bærekraft og hva er bærekraftige investeringer

  Det er mye begrepsforvirring rundt dette med bærekraftige investeringer. Det holder dessverre ikke at fondet har ESG-merking, at det har en «grønn-profil» eller at fondsnavnet bærer preg av bærekraft og miljø. I hvert fall ikke om man ønsker å bidra til en bedre fremtid for kommende generasjoner.

  Det er viktig å sette et tydelig skille mellom de ulike gradene av bærekraftige effekter. Her er det nemlig mye greenwashing (les: begrepsforvirring brukt i markedsføringsøyemed). Rangert etter økende grad av positive miljømessige og sosiale effekter har vi: SRI (Socially responsible investment), ESG (Environmental, Social and Governance), bærekraftige investeringer og Impact Investing

  formuesforvaltning_half-banner_650x450

   Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.

   Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.   Jeg ønsker mer informasjon om følgende   Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

    Meld deg på vårt nyhetsbrev
    Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.