Kapitalforvaltning

Myter om tidlig uttak av pensjon

Det finnes mange myter rundt tidlig uttak av pensjon. Men hvilke myter er feil og hvilke bunner i sannheter? Her er det mange penger å spare på å følge de riktige rådene. Vi tar for oss riktigheten i

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Det finnes mange myter rundt tidlig uttak av pensjon. Men hvilke myter er feil og hvilke bunner i sannheter? Her er det mange penger å spare på å følge de riktige rådene. Vi tar for oss riktigheten i de vanligste mytene.

  De vanligste mytene

  • Tidlig uttak av pensjon = lavere pensjon
  • De som starter tidlig uttak av slutter å jobbe
  • Alle pensjonsmidler kan arves
  • Avkastning og regulering
  • Skattemessig lite heldig å ta ut pensjon tidlig

  Tidlig uttak av pensjon = lavere pensjon

  Det er ikke nødvendigvis slik at tidlig uttak av pensjon betyr lavere pensjon i sum. Det er korrekt at den årlige utbetalingen ofte blir lavere, men det er fordi den fordeles over flere år. Dersom du dør akkurat på din forventede levealder, vil du likevel ha fått utbetalt samme sum, om velger å du ta den ut tidlig, eller venter til 67 år.

  Folketrygden er livsvarig! Det betyr at du ikke får lavere pensjon selv om du lever lengre enn din forventede levealder, slik mange tror. Folketrygden stopper ikke, og du får heller ikke reduserte utbetalinger.

  I Norge har vi en egenandel på sykehjem, egenandelen er 85 % av løpende inntekter. Dersom du har tatt ut pensjon tidlig og satt dette på bankkonto eller investert i fond regnes dette som formue, med unntak av avkastningen (rentene). Egenandel til sykehjem beregnes ikke av formue.

  De som tar ut pensjon tidlig slutter å jobbe

  Det er ikke slik at alle som velger tidlig uttak av pensjon også vil slutte å jobbe, langt ifra. Mange ønsker rett og slett å sikre seg mest mulig i pensjon. Kombinasjonen av full lønn og full pensjon, gir mange muligheten til å gjøre de tingene de har sett for seg at de skal gjøre, mens de ennå har anledning.

  Alle pensjonsmidler kan arves

  Det er ikke nødvendigvis slik at etterlatte arver oppspart pensjon. Folketrygden og ytelsesbaserte ordninger er blant avtalene som har livsvarig utbetaling, men de arves ikke av etterlatte. Innskuddsbaserte ordninger og egne oppsparte midler har livsarv, og vil derfor gå uavkortet til etterlatte. Å starte tidlig uttak kan være en måte å sikre etterlatte, dersom du faller fra, spesielt om ektefellen har lav pensjon.

  Avkastning og regulering

  Pensjon under utbetaling reguleres vanligvis ned hos NAV og hos tjenestepensjons-leverandører. Mange tar ut pengene tidlig i håp om å få en høyere avkastning på midlene ved å investere utenfor de noe rigide rammene for pensjonsmidler.

  Her er det er viktig å huske på at dersom du er i formuesposisjon, betaler formueskatt, vil dette være en faktor som spiller inn på om du bør ta ut pensjonsmidler tidlig. Pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver er unntatt formueskatt – de medregnes ikke i en formuesberegning. Men dersom du tar de ut og setter de på bankkonto eller i verdipapirfond vil de inngå i din beregnede formue.

  Skatteregler for pensjon

  Det er riktig at dersom du velger å ta ut pensjon og lønn samtidig vil disse legges sammen når trinnskatten for inntekt skal beregnes. Likevel er det noen forskjeller, som kan gjøre det hensiktsmessig å ta ut pensjon tidlig. Eksempelvis utløser folketrygden et eget skattefradrag, og desto lavere årlig pensjon, jo større effekt får du av fradraget. Det skal derfor en ganske stor økning i trinnskatten til for å overstige effekten av dette skattefradraget. Men her er det igjen viktig å minne om at slike forhold er individuelle og det avhenger av totaløkonomien.

  Skatteregler endres stadig vekk, og dette kan være en reell bekymring for mange. I forbindelse med tidlig uttak av pensjon kan det være greit å huske på at det er ikke noe du binder deg til, du selv velge å stoppe pensjonsutbetalingen.

  Så når bør du gå av med pensjon?

  Det finnes ikke noe fasitsvar på når man bør gå av med pensjon. En god rådgiver kan hjelpe deg å finne et godt beslutningsgrunnlag. Allikevel vil beslutningen i stor grad være avhengig av ikke-økonomiske faktorer som varierer etter personlige preferanser.


  Les også: 

  Hva bør du vite om førtidspensjon >>>

  Pensjon – den store konstnadsbløffen >>>


  Har du spørsmål om hvordan du kan spare til pensjon, la oss hjelpe deg!

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.