Formuesforvaltning

Hva gir best avkastning og hvor bør du investere penger?

Selv om det kan virke åpenbart å sette seg mål når det gjelder investeringer, undervurderer mange fortsatt betydningen av å ha tydelige og spesifikke mål.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Forarbeidet ved valg av riktig type investeringer spiller en viktig rolle for både finansiell avkastning og tryggheten man føler ved sitt investeringsvalg. I Finansco hjelper vi privatpersoner og selskaper med å finne de beste løsningene. 

  Ved å la oss i Finansco bistå deg med å sette mål, tidsrammer og hvor mye risiko du bør ta øker du sjansen for å lykkes med investeringene dine. Vi tilpasser porteføljen etter dine egne risikopreferanser, avkastningsforventinger, tidshorisont og mål med formuesforvaltningen – som igjen kombineres med tilpasning av porteføljen til gjeldende markedssyn.

  Det kan være vanskelig å vite når man skal kjøpe og selge, og hvor pengene bør plasseres for å sikre best mulig resultater. 

  Sett deg mål

  Selv om det kan virke åpenbart å sette seg mål når det gjelder investeringer, undervurderer mange fortsatt betydningen av å ha tydelige og spesifikke mål. Her er noen utdypende punkter om hvorfor det er lurt å sette seg mål med investeringene:

  1. Retning og fokus:

  Å ha klare investeringsmål gir deg en retning å følge og hjelper deg med å opprettholde fokus. Uten definerte mål kan det være lett å bli fristet til å ta impulsive beslutninger basert på kortsiktige markedsbevegelser eller påvirkning fra omgivelsene.

  2. Tilpasset investeringsstrategi:

  Investeringer kan være svært individuelle, og målene du setter vil hjelpe deg med å utforme en strategi som passer til dine unike behov. Hvis du for eksempel har et langsiktig mål om å bygge opp nok kapital til pensjonisttilværelsen, kan du vurdere en mer aggressiv investeringsstrategi som tar høyere risiko. På den annen side, hvis du har et kortsiktig mål om å spare opp til et boligkjøp, kan du foretrekke en mer konservativ investeringsstrategi for å bevare kapitalen.

  3. Målstyring og motivasjon:

  Investeringer er en langsiktig reise, og det kan være utfordrende å holde seg engasjert og motivert over tid. Tydelige mål fungerer som milepæler og bidrar til å opprettholde motivasjonen underveis. Når du når et delmål, gir det en følelse av prestasjon og gir deg insentiv til å fortsette arbeidet mot de større målene.

  4. Måling av suksess:

  Mål gir en objektiv målestokk for å vurdere hvorvidt du lykkes med investeringene dine. Ved å ha klare mål kan du enklere evaluere resultatene dine og se om du ligger på riktig spor. Dette gjør det mulig å justere eller endre investeringsstrategien om nødvendig.

  5. Tidsramme for planlegging:

  Mål gir deg også en tidsramme for planleggingen. Dette hjelper deg med å være mer disiplinert i sparing og investering. Ved å identifisere tidspunktet du ønsker å nå målet ditt, kan du jobbe bakover for å bestemme hvor mye du må investere og hvilken avkastning du trenger for å oppnå målet innen den gitte tidsrammen.

  Diversifisering av porteføljen

  Det er viktig å merke seg at diversifisering ikke eliminerer all risiko, men det bidrar til å redusere porteføljens samlede risiko. Ved å spre risikoen gjennom diversifisering kan du øke sjansene for å oppnå en mer stabil og robust porteføljeutvikling over tid.

  Risikoreduksjon 

  Diversifisering bidrar til å redusere risikoen i investeringsporteføljen din. Ved å spre investeringene dine over forskjellige typer eiendeler, bransjer, geografiske områder og selskaper, reduserer du sannsynligheten for at negativ utvikling i enkeltinvesteringer eller enkeltsektorer påvirker totalporteføljen din i for stor grad. Hvis du for eksempel bare investerer i én sektor, og den sektoren opplever en nedgang, kan det få alvorlige konsekvenser for hele porteføljen din. Diversifisering bidrar til å beskytte porteføljen mot slike konsentrerte risikoer.

  Potensiell avkastning

  Selv om diversifisering primært handler om risikoreduksjon, kan det også ha en positiv innvirkning på potensiell avkastning. Ved å inkludere ulike investeringsalternativer som har forskjellige avkastningsprofiler, kan du dra nytte av de ulike markedstrendene og potensielt oppnå mer stabile avkastningsnivåer over tid. Mens enkelte investeringer kan underprestere, kan andre investeringer overprestere og balansere ut den samlede porteføljeavkastningen.

  Utjevning av svingninger

  Markedssvingninger er uunngåelige, og ulike typer eiendeler har en tendens til å reagere forskjellig på markedets opp- og nedturer. Ved å inkludere en kombinasjon av aksjer, obligasjoner, eiendom, råvarer og andre eiendeler, kan du utjevne svingningene i porteføljen. For eksempel kan en nedgang i aksjemarkedet kompenseres delvis av stabiliteten i obligasjonsmarkedet. Dette kan bidra til å skape en jevnere og mer forutsigbar porteføljeutvikling.

  Muligheter for vekst

  Diversifisering gir deg også muligheten til å dra nytte av ulike vekstmuligheter i ulike sektorer og markeder. Ved å inkludere investeringer i forskjellige bransjer eller geografiske områder, kan du utnytte sektorer eller regioner som opplever økonomisk vekst og dermed potensielt øke porteføljens samlede avkastning.

  Beskyttelse mot individuelle risikoer 

  Dersom du har enkeltinvesteringer i enkeltaksjer eller enkeltbedrifter, er det alltid en risiko for at noe uventet kan påvirke den enkelte investeringen negativt, for eksempel selskapsspesifikke problemer eller økonomisk uro. Ved å diversifisere porteføljen reduserer du risikoen for at slike individuelle hendelser får stor negativ innvirkning på porteføljens samlede verdi.

  Hvor bør pengene plasseres fremover?

  Sterke markeder i Norge

  Når du vurderer investeringer, er det viktig å se på markeder som allerede har vist seg å være sterke og stabile. I Norge har eiendomsmarkedet vist seg å være en pålitelig investering i mange år. Økende etterspørsel etter boliger, spesielt i byområder, gjør eiendomsinvesteringer attraktive. Videre har teknologi- og fornybar energi-sektoren i Norge opplevd betydelig vekst de siste årene, og forventes å fortsette å vokse i 2023. Disse markedene kan være verdt å vurdere for å diversifisere porteføljen din.

  Gode investeringsalternativer

  For de som søker stabilitet og trygghet med lavere risiko, er det viktig å vurdere trygge investeringsalternativer. Statsobligasjoner er kjent for å være en pålitelig investering med lav risiko. Norges sentralbank tilbyr statsobligasjoner med konkurransedyktig avkastning. Dette er en attraktiv mulighet for de som ønsker å beskytte pengene sine og samtidig få en stabil avkastning.

  I tillegg kan investering i et bredt utvalg av fond være et lurt valg for å redusere risikoen. Norge har en velfungerende finanssektor med en rekke fond som tilbyr diversifiserte porteføljer. Indeksfond, som sporer en bred aksjeindeks, kan være spesielt interessant for investorer som ønsker å redusere risikoen og oppnå stabil avkastning over tid.

  Tjenester vi tilbyr innen formuesforvaltning 

  Vi hjelper deg med å forvalte formuen etter dine ønsker og behov, enten målet ditt er å øke formuen over tid eller risikojustere avkastningen. 

  Gjennom FinanscoProsessen bistår vi deg blant annet med:

  • Investeringer
  • Skatt
  • Risikostyring
  • Juridiske spørsmål forbundet med arv og generasjonsskifte
  • Regnskap og generell økonomisk rådgivning

  Kontakt oss i dag

  Dersom du ønsker bistand med å skape en trygg økonomisk fremtid kan du kontakte en av våre erfarne formuesforvaltere. Hos Finansco er vi opptatt av å gi personlig, kontinuerlig oppfølging og støtte. 

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.