Formuesforvaltning

Hva skiller investorer og spekulanter?

Mange definerer ordene investor og spekulant likt, uansett hva slags aktiva de handler i, hvilke metoder de bruker og når de handler. Men hva skiller de?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Mange definerer ordene investor og spekulant likt, uansett hva slags aktiva de handler i, hva slags metoder de bruker for å komme frem til hvordan og når de skal handle sine aktiva. Disse aktivaene kan være aksjer, eiendom, obligasjoner, tulipaner, samt kryptovaluta som f.eks Bitcoin, gull, olje og andre råvarer. Listen kunne sikkert ha fortsatt inn i evigheten.

  201106_img1

  Er det forskjell på det å være spekulant og det å være investor?

  Det store norske leksikon prøver seg på følgene definisjoner:

  Investor: Investor, person som investerer, det vil si plasserer kapital i varige aktiva eller i en bedrift. Brukes mest om en som kjøper aksjer eller lignende verdipapirer.

  Spekulant: Spekulant, person som driver spekulasjon; i alminnelig språkbruk særlig om en som innlater seg på risikable eller tvilsomme forretninger i håp om stor gevinst.

  Dersom man antar at disse definisjonene er førende og ser på «hva det investeres i kan vi dele det opp på følgende måte:

  Investor: Varige aktiva eller i en bedrift. Brukes mest om en som kjøper aksjer eller lignende verdipapirer.

  Spekulant: Risikable eller tvilsomme forretninger i håp om stor gevinst.

  Foreløpig er det ingen klare definisjoner som hjelper oss i spesiell grad. Heldigvis så kan vi få litt hjelp fra noen «guruer» i finansverdenen. Warren Buffet er et kjent navn for mange. Warren Buffets læremester, Benjamin Graham definerte Investorer og spekulanter på følgende måte (vi tar intet ansvar for mangelfull oversettelse):

  «An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative.»

  Vi forsøker oss på en kombinasjon av vår egen frie tolkning og oversettelse:

  En investor sørger for at plasseringer skjer med basis i grundige og tilstrekkelig gode analyser som forsikrer investoren om at investeringen faktisk har en underliggende verdi, at pengene du investerer er rimelig trygge og at investeringen bør kunne produsere akseptabel avkastning gjennom generering av kontantstrømmer. Dersom dette ikke innfris, bør plasseringen anses som spekulasjon.

  201106_img2

  Se her for hva vi mener er gode eksempler:

  Investering: Plassering i aksjefond eller rentefond som igjen investerer i gode og solide børsnoterte selskaper eller gjeld

  Spekulasjon: Kjøp av bitcoin, tulipaner, veddemål på valuta.

  Når det er sagt, mener vi i Finansco at det å handle verdipapirer uten nødvendig kunnskap eller forståelse også er en form for spekulasjon:

  Man famler egentlig i blinde hvis man ikke har forståelsen som kreves.

  Benjamin Graham og Warren Buffet mener at man bør bruke tiden sin på investering fremfor spekulasjon. Basert på deres suksess som investorer kan man vel tenke seg at det er noe i dette. Det er jo ganske logisk.

  Så er det bare den tiden da, til å lære seg å gjøre grundige analyser på en tilfredsstillende måte, så gjennomføre analysene og så gjennomføre plasseringen. Sa noen at man også må bruke tid på å følge opp investeringen?

  Heldigvis gjør vi i Finansco alt dette for deg, så du slipper å gjøre det selv!

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.