Formuesforvaltning

Hva kan du gjøre før årsskiftet?

Før vi trer inn i 2022, er det enkelte grep du kan vurdere som kan spare deg for skatt, eller om du ønsker å beslutte utbytte eller å gjøre en kapitalendring.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Før vi trer inn i 2022, er det enkelte grep du kan vurdere som kan spare deg for skatt. Det begynner imidlertid å haste dersom du ønsker å beslutte utbytte eller å gjøre en kapitalendring. Vær oppmerksom på at fristen for å melde kapitalendringer er allerede 6. desember.

  Beslutte utbytte før årsskiftet?

  UTBYTTESKATTEN ØKER FRA 1. JANUAR 2022

  I den nye regjeringens tillegg til statsbudsjett for 2022 er det foreslått at oppjusteringsfaktoren for aksjegevinst og utbytte til privatpersoner skal økes fra 1,44 til 1,6. Det innebærer at effektiv beskatning av utbytte øker fra dagens sats på 31,68 % (utbytte x 1,44 x 22 %) til 35,2 % i 2022. Det er en økning på 3,52 prosentpoeng, som medfører en økning i skattebelastningen på 11,1 %.

  For et utbytte på eksempelvis MNOK 1, utgjør dette NOK 35 020 i økt utbytteskatt. Å beslutte utbytte i 2021 vil derfor være gunstig hvis det er behov for å ta ut penger fra selskapet det nærmeste året.

  Det som taler i motsatt retning er at ved å fremskynde et utbytte så går du også glipp av avkastning, og renters renteeffekt, på det beløpet du må betale i skatt nå heller enn senere. Om du utsetter utbyttet til senere så får du altså avkastning på et større beløp, og denne avkastningen kan meget godt være større enn den økte utbytteskatten som du da heller må betale. Legger man en normal avkastningsforventning til grunn så vil avkastningen overgå den økte utbytteskatten etter ca 3 år.

  Vær i tillegg oppmerksom på at det ikke gis aksjeverdsettelsesrabatt på midler som tas ut dersom disse blir stående på bankkonto. Dersom man har MNOK 1 i banken i stedet for aksjer, så øker formuen med NOK 350 000 med den foreslåtte verdsettelsesrabatten på 35 %. Med en formuesskattesats på 0,95 % (foreslått i regjeringens tillegg til statsbudsjettet), gir dette en økt formuesskatt på NOK 3 032.

  211130_1200x450

  GUNSTIG Å BESLUTTE UTBYTTE I 2021 MED UTBETALING I 2022

  Det kalenderåret et utbytte vedtas, skal det også skattemessig tas til inntekt. På beslutningstidspunktet for utbyttet, må man ta i betraktning at aksjeloven krever at selskapet etter utbyttet fortsatt har en forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

  En tilpasning som kan gjøres i forhold til formuesskatt på utbyttet, er at man vedtar utbyttet i 2021 med utdelingstidspunkt i 2022. Et utbytte som er besluttet, men hvor man ennå ikke har fått rett til utbetaling, skal ikke medregnes som formue før retten til utbetaling foreligger (men inntektsføring skal likevel foretas i 2021).

  Utbytte som vedtas i 2021 med angitt utbetaling i 2022, vil dermed ikke anses som formue for en aksjonær som er privatperson i skattemeldingen for 2021.

  Dersom utbyttet derimot er forfalt, men ikke utbetalt ved årsskiftet, vil det være en formuesskattepliktig fordring for mottaker. Merk ellers at aksjeloven krever at utbytte skal utbetales innen seks måneder fra beslutningstidspunktet.

  KORT OPPSUMMERT

  Om du skal benytte midlene på privat hånd, for eksempel til å betale formuesskatt eller til annet privat forbruk innen et par års tid, så kan en fremskyndelse av utbyttet være gunstig. Om det ikke er spesielt behov for økt likviditet på privat hånd så er det sannsynligvis (i hvert fall basert på de skatteendringene vi i dag vet) mest gunstig for deg å utsette utbyttet til senere.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.