Formuesforvaltning

Hva har vi lært av dette markedsfallet?

Har vi lært noe av dette markedsfallet? Forhåpentligvis har vi det – lærdom som man som fondinvestor da kan dra nytte av i fremtiden.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Har vi lært noe av dette markedsfallet? Forhåpentligvis har vi det – lærdom som man som fondinvestor da kan dra nytte av i fremtiden.

  Det er forskjell på teori og praksis

  Når vi snakker med kunder, og potensielle kunder, er det sjeldent særlig tvil fra noen side om at det vil lønne seg å kjøpe når markedet faller. Historikk og teori understøttes av rasjonalitet. Faller det mye skal man attpåtil være grådig i sine oppkjøp. Allikevel var det mange som nå fikk testet om de i praksis er tøffe nok til nettopp det.

  Om det er grådighet («det skal falle mer neste uke, så jeg venter») eller frykt («risikoen har økt, og det tar lang tid før man er tilbake til normalen, så jeg avventer»), eller en kombinasjon av disse, som gjør det vanskelig å i praksis gjøre det som i teorien er så innlysende, er vanskelig å si. Men at det er forskjell på det å være tøff i teorien og det å være tøff i praksis er tydelig. Dem som nå var tøffe i praksis fikk nå også hyggeligere oppside.

  «Tålmodighet er lettere i et regneark enn i en vanlig hverdag». Uttalelsen sikter nettopp til at selv om det i teorien er enkelt å vite hva man som investor skal gjøre det, så er det forskjell på teori og praksis.

  Ha tørt krutt

  Verdien av å ikke ligge 100 % i aksjemarkedet hele tiden viser seg i perioder med markedsfall. Om man sitter med deler av sin langsiktige kapital i tryggere rentepapirer, eller eventuelt på bankkonto, blir verdifallet i porteføljen mindre enn det kunne blitt. Enda viktigere er det at man da også har tørt krutt å handle for på lavere priser. Det fordrer jo allikevel at man faktisk benytter seg av markedsfallet til å kjøpe seg opp i aksjefond på lavere kurser. Om midlene fortsetter å bli stående i rentepapirer eller på bankkonto så mister man jo en del av poenget med å ha tørt krutt – ref poenget i avsnittet over.

  Kan markedet falle igjen?

  Het klart – og det vil det. Det er rimelig åpenbart at vi får korreksjoner i markedet fremover – både i aksjer og høyrentepapirer. Markedet er nå og alltid preget av risiko. Og det er bra. Risiko kan nemlig være bra. Det er derfor man over tid får avkastning (risikopremie) ved å påta seg verdisvingninger.

  Kan markedet falle fort, og kan det være det skjer snart? Absolutt. Det gjelder særlig om markedet blir overrasket av en fare eller risiko man ikke var observant på fra før – som for eksempel da vi fikk utbruddet av covid19.

  Bli derfor ikke overrasket om aksjemarkedene fra tid til annen faller 20-50 %. Det er ikke noe gøy, det skjønner jeg godt, men det er helt normalt. Har man en robust portefølje, og en god plan for hvordan man skal forholde seg under markedsfall, så kan man faktisk komme bedre ut av et markedsfall enn hva man var på vei inn.

  200629_img1

  Skal man «sitte stille i båten»?

  Forskningen støtter det at man som investor generelt bør «sitte stille i båten» under markedsfall. Det er hovedsakelig fordi man under markedsfall selv gjør grep som er preget av frykt mer enn rasjonalitet, og av følelsesmessige grunner mer enn kompetanse og erfaring. Vi i Finansco er enige i dette generelle rådet. Det gjelder særlig for dem som på egenhånd kjøper fond, og for dem som satser på oppfølging fra banken sin i slike perioder. Å alltid be kundene «sitte stille i båten» er også en effektiv måte for bankene å (ikke) følge opp kundene sine på.

  Men det er en vesensforskjell på at kundene skal «sitte stille i båten» og at deres fondsplasseringer skal være statiske. Våre kunder kan selv «sitte stille i båten», men det er jo også med en visshet om at Finansco tar grep når vi mener det er nødvendig eller opportunt.

  Planlegg for markedsfall, selv når ting ser bra ut

  Et annet poeng er å sørge for at man har en robust fondsportefølje før man opplever slike markedsfall. Det er nemlig vanskelig å få til dette midt under et markedsfall. Det er også en god idé å ha en plan for hva man skal kjøpe når det kommer et markedsfall. Slike planer er også best å legge før markedsfallet – ikke under markedsfallet. Om man ikke engang gidder å gjøre denne typen basic forarbeid for pengene man selv har plassert er det like greit å bare gjøre ingenting. Alternativet er jo selvsagt å tilknytte seg en formuesforvalter som faktisk kan gjøre dette for deg, og som bevislig har gjort dette ved tidligere markedsfall. Og det er bedre å bytte til en annen formuesforvalter nå (for eksempel til Finansco), enn å skulle hastebytte når markedet plutselig faller igjen.

  Les blogginnlegget vi skrev tidligere om hvordan forskningen viser også at den største grunnen til av fondsinvestorer generelt får dårligere avkastning enn indeks skyldes egne fondskjøp og fondssalg, og mangel på en profesjonell og kompetent formuesforvalter  >>>

  Hva gjorde Finansco denne gangen….?

  Ved inngangen til 2020 var vi i våre dynamiske fondsporteføljer ganske kraftig undervektet aksjer. Ikke fordi vi forutså covid19 som global pandemi og nedstengingen av samfunn, men fordi vi mente at aksjemarkedene jevnt over var på den dyre siden, og fordi vi mente markedene var skjøre for negative overraskelser. Vi ønsket robusthet i våre kunders plasseringer. Dette var i sterk kontrast til flere andre banker og fondsforvaltere som på sin side var positive til 2020 – som de ofte er.

  I midten av mars syns vi aksjemarkedets prising så betydelig mer attraktivt ut, og da kjøpte vi. Både den 17. mars og den 18. mars var vi en av flere eksperter som i mediene gav vår mening om markedets videre utvikling. Vi var da de eneste som kom med tydelig råd om kjøp. Faktisk kommuniserte de fleste banker og fondsforvaltere at de frarådet kjøp av aksjer og aksjefond på dette tidspunktet.

  Man opplevde også et kraftig kursfall i markedet for høyrentefond i mars – et kursfall som var overraskende og, etter vår mening, altfor stort. Vi kom da med en enda tydeligere kjøpsanbefaling på høyrentefond i etterkant – og mente det var en sjeldent god kjøpsanledning i norske høyrentefond. I FinanscoHøyrente tok vi da også grep.

  FinanscoHøyrente er i skrivende stund med en avkastning +12,3 % hittil i 2020. Norges største høyrentefond, DNB High Yield, er i samme periode -11,4 %. Så vidt vi kan se finnes det ikke ett eneste rentefond som en gang er i nærheten av de resultater vi har for FinanscoHøyrente i 2020.

  Les mandagsbrevene her for med detaljer gjennomgang >>>

  200629_img2

  …og hva kommer Finansco til å gjøre fremover?

  Vi skal gjøre vårt beste for å treffe like godt med fremtidige porteføljevalg som vi gjorde denne gangen. Vi kommer til å fortsette å fokusere på nedsidebeskyttelse, istedenfor å skulle jage alle avkastningstoppene ved å alltid ta høy risiko. Verdien av fokus på nedsidebeskyttelse kommer jo til sin rett når vi får markedsfall, som det vi nå nylig har hatt.

  Kortsiktige og mindre svingninger har vi lite fokus på – nettopp fordi timingen av disse synes umulige. Slike kortsiktige svingninger er i stort grad preget av ikke-selskapsspesifikke hendelser, som igjen gjør at de sjeldent vil ha langsiktige konsekvenser for næringslivet. Vi skal ha fokus på de store linjene, og vi skal sørge for å ta godt vare på kundene våre.

  Skryt til våre kunder – takk for tilliten dere viser oss

  Vi er også avhengige av den tilliten dere som kunder har til de vurderinger og valg vi gjør. Det har vært mange svært hyggelige tilbakemeldinger fra kunder som er fornøyd med hvordan vi har håndtert deres midler i 2020, som for eksempel denne mailen:

  «Hei Christian,

  Ville bare si at det er hyggelig lesing om økning av porteføljen om dagen.

  Det har jo bare gått oppover og oppover. God følelse i magen nå 🙂 Dere gjør en svært god jobb!!»

  Våre kunder skal også ha sin del av æren for at dette har gått såpass bra. Uten deres tillit til vår kompetanse og erfaring, og våre vurderinger og porteføljegrep, så hadde vi heller ikke kunnet gjøre jobben så bra som nå. Særlig når vi må gjøre fondsbytter raskt, og for mange, er det betryggende å vite at vi har tilliten fra våre kunder. Dette fører igjen til raske beslutninger og raske grep.

  Denne tilliten vil vi trenge igjen, når markedet faller neste gang.

  Til dere som (enda) ikke er Finansco-kunder

  Tenk gjennom hva slags oppfølging dere fikk fra banken (eller andre aktører) i månedene før, under og etter markedsfallet tidligere i år. Fikk dere noen oppfølging i det hele tatt? Var det i så fall dere selv som måtte initiere dialogen med rådgiveren?

  Jeg håper dere nå tar kontakt med oss – i det minste for å få et uforpliktende sammenligningsgrunnlag. Det er kostnadsfritt, og dere vil da se hva slags oppfølging, kompetanse og dedikasjon det er mulig å tilknytte seg. Jeg er helt trygg på at det vi kan tilby skal konkurrere svært godt med det du i dag får fra din rådgiver, og så er jeg ganske sikker på at vi har nok av kundereferanser om du skulle ha behov for det.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.