Formuesforvaltning

Har investorengasjement innvirkning på bærekraft?

Investorengasjement er initiativ som fond gjør mot ulike selskaper for å endre og bedre selskapenes forhold knyttet til ESG og bærekraft. Har det noen effekt?

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Bærekraft – Investorengasjement nytter

  I fond som inngår, eller kan inngå, i Finansco Impact-porteføljen er dette med investorengasjement et av de vesentlige kravene som må oppfylles. Med engasjement her forstås de initiativ som fondene gjør mot ulike selskaper for å endre og bedre selskapenes forhold knyttet til ESG og bærekraft i virksomhet. Engasjementet skal være målrettet, oppnådde resultater må kunne måles og rapporteres til kapitaleier, i dette tilfellet andelseierne i fondet.

  Dette kan høres fint ut i teorien, men gir dette de ønskede resultater, og hva slags ESG og bærekraftsforhold engasjerer man seg konkret i? Er dette mer enn bare fagre ord og løfter i forhold andelseierne?

  I et fagblad for fondsbransjen – Funds Europe – rapporterte de nylig om et konkret, vellykket engasjement som kan illustrere hva investorengasjement kan være og hvorfor det er både viktig or riktig.

  Konkret eksempel på investorengasjement

  Her kunne Funds Europe fortelle at et samlet initiativ overfor hurtigmat-giganter som McDonald’s og Domino’s fra globale investorer, som til sammen representer mer enn 11 billioner USD i forvaltningskapital, hadde nå fått sitt gjennombrudd etter en toårig engasjement-prosess. Av seks ledende hurtigmatkjeder, har nå fem av disse satt konkrete vitenskapsbaserte mål på hvor mye deres klimagassutslipp skal reduseres. Dette inkluderer også deres leveransekjeder hvor klimagassutslippene er et enda større problem. En sannsynlig konsekvens av dette blir at hurtigmatkjedene må diversifisere sine proteinkilder og i større grad ta i bruk plantebaserte proteinprodukter. Kanskje da ikke så rart at selskapet Beyond Meat, som produserer plantebaserte hamburgere, pølser osv, steg over 800 % i løpet av 2 måneder etter børsnoteringen i USA tilbake i 2019? Euforien har gitt seg litt. Men aksjen er fortsatt opp 400 % siden børsnoteringen for snaut 2 år siden.

  210714_1200x400

  Det handler også om finansiell risiko og avkastning

  Slike investorengasjementer som omtalt over, handler for selskapene og investorer, ikke bare om bærekraft, reduksjon av klimagasser som i dette tilfellet, men også om finansiell risiko og avkastning.   I den samme artikkelen i Funds Europe vises det til beregninger om at proteinprodusenter forventes å få en betydelig kostnadsøkning dersom avgiftene knyttet til klimagassutslipp øker som forventet. Hvem som til slutt ender opp med en slik regning vites ikke, men en diversifisering av hurtigmatkjedenes proteinkilder kan også gi positive finansielle konsekvenser, eller å redusere negative konsekvenser som sådan. I økende grad snakkes det i finansmarkedene om en dobbel bunnlinje, både en finansiell og en bærekraftig bunnlinje, når selskaper analyseres og vurderes.

  For å sitere et av forvaltningsselskapene som var en del av den nevnte gruppen over, Aviva Investors; «Som investor har vi en viktig rolle i kampen mot klimatiske endringer, for å beskytte våre kunders investeringer og sikre klodens holdbarhet og dens naturressurser».

  En avsluttende kommentar om disse hurtigmatgigantene

  Dette er ikke en type selskaper som man vil finne i de fondene som til enhver tid inngår i Finansco Impact, de er hverken løsningsselskaper eller er særlig bærekraftige i sin virksomhet. Historien her er ment å eksemplifisere hva investorengasjement kan være, i dette tilfellet med et konkret og vellykket resultat.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.