Formuesforvaltning

Har du tatt ut utbytte eller skattbar gevinst i 2020?

Noen har av forskjellige grunner tatt ut utbytte fra sine selskaper eller tatt ut så mye fra sine aksjesparekontoer (ASK) at de har begynt å tære på gevinstdelen.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Noen har av forskjellige grunner tatt ut utbytte fra sine selskaper eller tatt ut så mye fra sine aksjesparekontoer (ASK) at de har begynt å tære på gevinstdelen.

  Å ta ut utbytte eller gevinst fra sin ASK realiserer skatt. Fristen for å betale denne skatten er normalt sett 31. mai i året etter man har mottatt utbytte. Man kan ofte i god tid regne seg frem til hva denne skatten kommer til å bli på. Tar du f.eks ut 1 000 000 som utbytte fra holdingsselskapet eller som gevinst fra din ASK vil du måtte betale følgende i skatt:

  Skattesats (22%) x oppjusteringsfaktor (1,44) = 31,68%. 31,68% av 1 000 000 kroner er 316 800 kroner som må betales i skatt.

  Ok, la oss si at vi er i desember og at vi vet at vi må ut med 316 800 kroner i mai, hva er valgene våre?

  Vi kan ha de på bankkonto til f.eks. 0,5 % årlig rente: det gir en avkastning i kroner og øre på: 792 på de 6 månedene de står på konto i 2021, frem til innbetaling av skatt.

  Kanskje du har mulighet til å plassere hos en forbruksbank til god rente. 6 måneder med f.eks. 1,5% årlig rente i 6 måneder. Da får du 2 376 kroner i avkastning.

  Dersom man er i formuessituasjon og vet at man må betale formuesskatt det kommende året kan man redusere grunnlaget som formuesskatten beregnes av ved å betale inn skattebeløpet på 316 800 før året er omme (altså før 31.12.2020). ved å gjøre dette reduseres formuen med 316 800 og man vil ha spart formuesskatt på 0,85% altså 2692,8.

  Alle disse alternativene gir avkastning man kaller risikofri.

  201209_img

  Noen vil kanskje argumentere for at pengene går i aksjemarkedet eller rentemarkedet, da disse markedene vil gi høyere avkastning i perioden fra 31.12.2020 til 31.05.2021, men da må vi huske på at dette kan være uforutsigbart for en så kort tidsperiode. Hva om aksjemarkedet falt 20% i perioden eller hva om høyrentemarkedet falt 10%? Da ville man ha mindre enn de 316 800 man skylder, og man måtte ha tatt differansen man manglet fra andre kilder. Om man gambler på at man ikke får et slik fall gir sjeldent gode utfall på lang sikt. Med tidshorisonter på 12 måneder eller kortere, fraråder Finansco på generell basis plasseringer i aksjemarkedet, og det samme med høyrentemarkedet med mindre helt spesielle hensyn tas. Det gjelder å ikke være sløv med plasseringene dine.

  Er du i denne situasjonen og lurer på hvilken metode som passer best for deg, er det bare å ta kontakt med din formuesforvalter hos oss!

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.