Formuesforvaltning

Dette er forskjellen på kapitalforvaltning og formuesforvaltning

Begrepene «formuesforvalter» og «kapitalforvalter» kan for utenforstående være vanskelig å skille. I denne artikkelen forklarer vi forskjellen.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  I finans brukes en del faguttrykk, og det er ikke alltid like lett å skille disse fra hverandre. Ordene «formuesforvalter» og «kapitalforvalter» kan være to slike ord, som for utenforstående nok kan oppfattes å bety det samme.

  Hva er formuesforvaltning?

  Det er flere måter å definere «formuesforvaltning» og «kapitalforvaltning» på. For meg handler
  formuesforvaltning om det å levere en mer helhetlig tjeneste ut til kunden enn bare akkurat
  porteføljen kunden har. Man bruker mer tid med kunden for å kartlegge vedkomnes mål og
  verdier. Det starter altså med kunden, og man setter en portefølje basert på deres mål og
  hensyn, heller enn å begynne med et produkt man ønsker å selge.

  Les mer om formuesforvaltning fra Finansco her.

  Formuesforvaltning går også bredere enn bare hvilken forvaltningsplan som legges. Det kan
  inkludere skattemessige hensyn, planlegging av generasjonsskifte, å sørge for at juridiske
  dokumenter som testamente og fremtidsfullmakt er på plass, og at regnskap for
  investeringsselskap går effektivt. Man leverer en slags «økonomisk butlertjeneste» når man
  leverer formuesforvaltning.

  Formuesforvaltning blir på mange måter en sparringspartner for kunden i hans eller hennes
  økonomiske liv, noe som kan være en trygghet i de periodene der livsendringer forekommer.

  Vi har også skrevet om hvem som bør bruke profesjonell formuesforvaltning.

  Hva er kapitalforvaltning?

  Dette er mer følelsesløst – mer upersonlig. Dette kan være en som forsøker å selge gitte
  investeringsprodukter, og i så måte er mer opptatt av selve transaksjonen enn om dette egner
  seg til investorens investeringsplan og mål.

  Når jeg hører ordet «kapitalforvaltning» isolerer dette seg til forvaltningen av selve kapitalen, og
  ikke mennesket som utgjør investoren. En fondsforvalter er en kapitalforvalter. De møter ikke
  kunden direkte og i forvaltningen av fondet tar de ikke direkte hensyn til hvem investoren er og
  vedkomnes mål. De forholder seg til fondsmandatet sitt, og det er det.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev
   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.